Homepage poradenstvi clanky vyziva-a-krmeni-skotu

Pohled na krmná aditiva podle vlivu na krmné dávky a ekonomickou návratnost

05.11.2010 Krmná aditiva( doplňky) jsou přísady, které jsou přidávány do krmiv z jiných důvodů než je obsah živin. ( Například soda je přidávána jako pufr bachorového obsahu, ne jako zdroj sodíku).  


Komfort krav - krmení

31.01.2010 Genetický potenciál dnešních dojnic je velmi vysoký a stále narůstá. Proto začínají být jak krmivo tak krmivářské postupy čím dál víc důležité. Krmení má významný vliv na produkci mléka, ale také na obsah mléčných složek.  


ole močoviny v krmných dávkách

10.04.2009 Dlouhou dobu si výživáři mysleli, že zdroj degradovaného proteinu není důležitý. Tento názor se zdál být teoreticky správný, protože bachorové mikroorganismy mají enzymatickou výbavu k syntéze všech aminokyselin, potřebných k tvorbě mikrobiálního proteinu.  


Chyby při krmení směsných krmných dávek.

15.02.2009 Dobře zamíchaná TMR se správnou délkou částic je důležitá pro zdraví a funkci bachoru a tím významně ovlivňuje nádoj mléka s dobrými složkami.  


8 úsporných opatření, která můžou mít zcela opačný účinek

21.12.2008 Během období „na hraně“ všichni hledají cesty jak ušetřit, ale je třeba být opatrní. Zde uvádím některá „ úsporná opatření“, která můžou ekonomiku výroby mléka naopak zhoršit.  


Proč zkrmovat dojnicím bavlníkové semeno ?

19.08.2008 Efekt jeho použití spočívá v sestavení méně rizikových krmných dávek, možnost „obrany“ před negativní energetickou bilancí a tím ve zlepšení celkového zdravotního stavu stáda i reprodukčních ukazatelů dojnic.  


Rychlé určení beta karotenového stavu

02.03.2008 Pro zajištění optimální plodnosti skotu je v dietní výživě nezbytný β-karoten. Mnoho vědeckých studií potvrzuje, že základní úloha β-karotenu, který působí na plodnost skotu je v místní přeměně na vitamín A.  


EFEKTIVITA KRMENÍ DOJNIC

06.12.2007 Efektivita krmení dojnic je důležitá z pohledu ekonomické životaschopnosti mléčných farem. Náklady na krmiva reprezentují 40 ? 50 % nákladů vynaložených na produkci 1 litru mléka. Proto je efektivní využití krmných zdrojů nezbytné pro profit mléčných farem. Ale jak nejlépe měřit a definovat efektivitu využití krmiv ?   


NIRS - NOVODOBÁ ANALYTICKÁ METODA

06.12.2007 V současném období ve vyspělém světě se stále více nahrazují klasické chemické analytické metody metodami na bázi infračervené spektroskopie. Tento trend je patrný nejenom v krmivářském průmyslu, ale masivně se využívá i v potravinářství (analýza mouky, potravinářské pšenice, sladovnického ječmene atd.).   


VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO KRMENÍ DOJNIC

06.12.2007 Jde o shodu mezi krmivář , farmáři, zootechniky a dalšími profesemi, které mají co do činění s krmením dojnic.   


METABOLICKÉ TESTY

06.12.2007 V chovech dojnic ovlivňují metabolické poruchy s téměř 50% významností stabilitu dojivosti, plodnosti a zdraví stáda. Tento význam komplexu výživa/metabolismus bývá ovšem v mnoha chovech značně podceňován. Signálem pro možné problémy v chovu jsou pro zemědělce hlavně nedostatečná nebo klesající dojivost, zvýšený počet buněk v mléce a poruchy plodnosti. Přitom je nutné mít na mysli, že dojnice reaguje na veškeré zatížení nejdříve snížením dojivosti, zvýšením počtu buněk v mléce a poruchami plodnosti. Při dalším zesílením rušivých faktorů nebo prodloužení jejich působení se pak vyskytují specifické příznaky různých onemocnění.   


ROZDÍLY V SESTAVOVÁNÍ A SPOTŘEBĚ KRMNÉ DÁVKY

06.12.2007 K odhadu spotřeby krmné dávky i k jejímu sestavení je nutné uskutečnit mnoho kroků a procedur. Krmivo, krmiči, míchací vůz, krávy a management stáje mají významný vliv na úroveň změn mezi dvěma potenciálními dietami.  


STRUKTURÁLNÍ VLÁKNINA V TMR

06.12.2007 Strukturální vláknina musí být dostatečně dlouhá, aby fungovala, a zároveň nedocházelo k třídění krmné dávky.   


PŘEKRMUJETE SVÉ KRÁVY DUSÍKEM?

06.12.2007 Proč zrovna překrmování dusíkem? Pokud jej krmíte v nadměrném množství, proděláváte na tom, protože zdroje bílkovin jsou dosti drahé. Dále dochází k znečišťování životního prostředí, když zvířata vylučují přebytečný dusík.  


METABOLICKÉ TESTY - PŘESNÝ UKAZATEL KVALITY VÝŽIVY DOJNIC

06.12.2007 Od května loňského roku je v rámci naší dceřiné společnosti Genoservis - poradenství s.r.o. poskytována chovatelům nová služba ? jedná se o zjišťování metabolického profilu u vysokoprodukčních dojnic. Těmito metabolickými testy se hodnotí kvalita a úroveň výživy krav. Metabolický test se skládá z vyšetření a rozboru krve, moče a bachorové tekutiny. Pro doplnění informací o krmné dávce se provádí i laboratorní rozbor jednotlivých složek (krmiv) krmné dávky a rozbor míchanic odebraných přímo ze žlabu.   


VODA - VÝZNAMNÝ NUTRIČNÍ FAKTOR MLÉČNÉ UŽITKOVOSTI NEJEN V LETNÍM OBDOBÍ

06.12.2007 Význam vody pro organismus Pro mléčnou užitkovost je z hlediska výživy voda velice důležitou složkou. Je potřebná pro řadu životních funkcí ? podílí se na transportu živin a jiných sloučenin do buněk a z nich ovlivňuje trávení a metabolismus, je potřebná k vylučování nevyužitých látek (močí, potem, výkaly), udržuje iontovou rovnováhu v těle a zajišťuje prostředí pro vyvíjející se plod. Ztráta 20 % z obsahu vody v těle je pro organismus smrtelná.   


JAK ZKRMOVAT VLASTNÍ SOJOVÉ BOBY?

06.12.2007 Zdá se, že i u nás se začíná pěstovat sója ve větším měřítku. Proč ne, vždyť i v podmínkách Ostravska lze dosáhnout v dobrém roce výnosu 2,8 t/ha a udělat zisk. Je to umožněno novými hybridy, oteplováním, snahou ušetřit za bílkovinná krmiva a také nadšením pro novou věc.   


VYUŽITÍ ROZBORŮ SKD V KONTROLE VÝŽIVY SKOTU

06.12.2007 O výživě a potřebách skotu, zvláště pak vysokoprodukčních dojnic, toho bylo publikováno mnoho a s novými poznatky ještě mnoho napsáno bude. Bez stále nových, odborných a v praxi ověřených poznatků se dnes moderní výživa stěží obejde. Kvalitních odborně fundovaných poznatků nebude nikdy dostatek a je jen na nás výživářích, abychom tyto ověřené poznatky úspěšně aplikovali v praxi.   


BAVLNÍKOVÉ SEMENO V KRMNÉ DÁVCE PRO VYSOKOPRODUKČNÍ DOJNICE

06.12.2007 Asi 70% farmářů v USA používá k výživě dojnic celé bavlníkové semínka. Jestli se budeme ptát PROČ?, odpověď je jednoduchá: Protože je to ekonomicky výhodné a to hlavně díky určitým výživářským vlastnostem bavlníku, které se dají velice vhodně využít při sestavování krmných dávek pro vysokoprodukční dojnice.   


JE VAŠE TMR TAKOVÁ, JAKÁ BY MĚLA BÝT?

06.12.2007 TMR (total mixed ration) stále stoupá na popularitě. S používáním TMR jsou spojeny některé otázky ohledně managementu a kvality zamíchání, které je nutno zodpovědět.  


Optimalizace bachorové fermentace.

29.11.2007 Bachorové mikroorganismy jsou schopné poskytnout 40-60 % denní potřeby aminokyselin přičemž zajišťují 60-80 % potřebné energie produkcí těkavých mastných kyselin. Systémy výživy, které maximalizují růst mikroorganismů a udržují vysokou produkci mléka vedou k žádoucím složkám v mléce a maximálnímu profitu.   


Jak krmit pro dobré složky?

18.11.2007 Když mléčný tuk a bílkovina jsou nízké, nejdříve se podívejte co krmíte a jak krmíte.  


VÝŽIVA PRO PRODLOUŽENÍ PRODUKČNÍHO ŽIVOTA

08.11.2007 Manažeři zemědělských farem usilují o zvýšení profitu z jejich chovu dojnic. Jeden z faktorů, který limituje tento profit, je zkrácení produkčního života dojnic (méně než 3 laktace). Vyšší procento vyřazených krav (přes 35 %) a zdravotní problémy související s výživou jsou jedny z příčin zkrácení produkčního života (PŽ). Tři faktory související s výživou a ovlivňující PŽ jsou uvedeny níže.