Homepage poradenstvi clanky masny-skot

ODCHOV BÝČKŮ MASNÝCH PLEMEN

06.12.2007 Každý z chovatelů skotu zná pořekadlo, že plemeník je polovina stáda. Toto úsloví pak v masných stádech platí dvojnásob, zejména pokud si uvědomíme, že podíl inseminace je ve většině chovů mizivý a často celý jeden ročník telat má jednoho ?tatínka?. Na místě je pak otázka, jak kvalitní je výběr býků do přirozené plemenitby, protože ten v mnoha případech rozhoduje o budoucí prosperitě chovatele.   


SEZÓNA VE STÁDECH MASNÉHO SKOTU

06.12.2007 Všichni chovatelé masného skotu jistě ví, o čem hovořím. Ve většině stád totiž právě teď probíhá telení, jedna z nejobtížnějších etap , která rozhoduje o celkové rentabilitě firmy.  


CHOV PIEMONTŮ NA ŠUMAVĚ ? NEJLEPŠÍ BÝK LETOŠNÍHO ROKU

06.12.2007 Při červnové aukci masných býků, která byla s velkým úspěchem zorganizována na výstavišti v Přerově, jste možná zaznamenali vynikající skupinu 10 piemontských býčků. Na první pohled jistě vynikl impozantní býk ze Šumavy, z malé rodinné farmy manželů Tesárkových.   


ZDRAVÉ A CHUTNÉ HOVĚZÍ MASO

06.12.2007 Patřím k lidem, kteří díky své profesi nemají problém opatřit si opravdu kvalitní hovězí maso, které se doslova rozplývá na jazyku a které může člověk bez obavy servírovat i svým dětem. Často také podlehnu tlaku známých a takové maso jim sháním, a po týdnu jsem pak terčem otázek, kde si mohou zase takové maso koupit. Vlastní vinou se tak dostávám do rozpaků protože odpověď je složitá ? proč, to se pokusím v tomto článku objasnit.   


ŽIVÝ BÝK VE STÁDĚ: ANO ČI NE A POKUD ANO JAK?

08.11.2007 Tato zdánlivě jednoduchá otázka v sobě skrývá několik úskalí o jejichž existenci by měl chovatel vědět a měl by s nimi být vyrovnán. Zcela odlišný je význam této otázky v dojeném a nebo v masném systému. A jelikož se blíží konec roku a celá řada chovatelů, zejména masného skotu, bilancuje jaký byl loňský rok, je otázka z nadpisu velmi aktuální. Tento článek by měl napovědět chovatelům, kteří váhají s koupí plemenného býka a ujistit ty, kteří již býka mají o tom, že jej využívají efektivně.