Homepage poradenstvi clanky mastitidy-u-skotu

NÁRODNÍ OZDRAVOVACÍ PROGRAM OD INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDY SKOTU V ČR

06.12.2007 Infekční rinotracheitida skotu - IBR je způsobená bovinním herpesvirem ? 1. Onemocnění probíhá v různých formách, za odlišných příznaků. Nejčastější příznaky: zánět nozder, dutiny nosní, serózní až hnisavý výtok z nosu, kašel, zvýšený výtok slin, zánět spojivek a rohovky, výtok z očí, v případě ucpání hrtanu hnisavým sekretem i obtížné dýchání. Onemocnění provází zvýšená teplota a nechutenství. Dále bývají též registrovány mastitidy, aborty, zánětlivé změny na pohlavních orgánech. Virus může napadnout nervovou tkáň a manifestovat se nervovými příznaky.   


STRES, TEPELNÝ STRES V CHOVU DOJNIC

06.12.2007 Omezení vlivu stresu v chovu dojnic a dosažení zlepšení zdravotního stavu, zlepšení reprodukce, zvyšování užitkovosti znamená i zlepšení ekonomiky výroby mléka.  


SANITACE STRUKŮ - ŘÍDÍTE SE TĚMITO PRINCIPY?

06.12.2007 Hygiena struků zřejmě nejkritičtější krok při dojení. Cílem je nasazení strukových násadců na čisté, suché a stimulované struky. Čistota struků ovlivňuje dobu dojení, mastitidy a kvalitu mléka.  


SPOKOJENÉ KRÁVY VÍCE DOJÍ

06.12.2007 Komfort krav je objektem našeho zájmu v seriálu o managementu, kterou přináší Holstein International. Různé přírodní podmínky po celém světě mají velký vliv na systém ustájení ve snaze zlepšovat pohodlí krav. Co je vlastně optimálním pohodlím pro krávu? Nejlepší metodou, jak zodpovědět tuto otázku, je dobře pozorovat krávy, a ony samy nám to ukáží.   


DOBRÝ MANAGEMENT JE NEZBYTNÝ PRO PREVENCI MASTITID

06.12.2007 Mastitida stojí hodně peněz farmáře na celém světě. V USA je celková škoda vyčíslena na nejméně 2 biliony USD ročně! V této části se tedy zaměříme na prevenci mastitid. Přečtěte si pozorně o tomto ?trojúhelníku mastitid?, který zahrnuje tři hlavní místa, kde management hraje velmi důležitou roli v prevenci problémů.  


PORANĚNÉ STRUKY MOHOU BÝT VYLÉČENY

06.12.2007 Úspěch závisí na naší rychlosti a čistotě provedení. Každé poranění struků je pro chovatele dosti frustrující a časově náročné. Může znamenat ztrátu čtvrti, nebo celé krávy. Struková poranění můžeme rozdělit na tři typy: jednoduché natržení, trhlina pronikající do mléčné cisterny, nebo rozsáhlé poranění stěny struku a strukového kanálku. Většina chovatelů je schopna ošetřit jednoduché natržení struku a poranění strukového kanálku. Trhliny pronikající až do mléčné cisterny jsou komplikovanější, většinou vyžadují šití, což je práce pro vašeho veterináře. Pro všechna zranění si zapamatujte dvě věci: rychlé ošetření umožní dobré hojení a redukuje riziko mastitidy; čistota při ošetřování musí být vždy dodržena.   


MASTITIDY ZPŮSOBENÉ STREP. AGALACTIAE NELZE ROZHODNĚ PODCEŇOVAT

06.12.2007 Někteří lidé si myslí, že mastitidy, jejichž původce je Streptococus agalactiae, jsou již minulostí. Myslí si, že mají k tomu své důvody.   


VYPLŇTE SI TEST, KTERÝM ZJISTÍTE RIZIKO VÝSKYTU VYSOKÉHO POČTU SB VE VAŠÍ DODÁVCE MLÉKA

06.12.2007 Není náhodou, že některé chovy si udržují stabilně nízký počet SB v mléce. Mezi farmami, které mají SB nižší jak 150.000 na jeden ml jsou patrné stejné postupy. Tyto farmy totiž důsledně dbají na hygienu.   


PERZISTENCE LAKTACE MŮŽE BÝT KLÍČEM KE ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ A PLODNOSTI

08.11.2007 Nedávno jsem v ?Dairy Topics? narazil na zajímavý článek s názvem ?Výživáři se musí zlepšit?. Všichni dobří genetici by měli číst články s takovým názvem. V tomto článku totiž Prof. David Beever uvedl: ?Řada problémů se zhoršuje, protože se chovatelé honí za vysokými nádoji. Vše co potřebují jsou přitom nižší vrcholy laktační křivky, větší perzistence laktace a vyšší efektivita.? Měl tím na mysli snahu o vysoké vrcholy laktace bez ohledu na dlouhodobý zdravotní stav a kondici krav.  


Základní body programu prevence a tlumení mastitid

15.05.2006 Mastitidy jsou nejrozšířenější a nejnákladnější onemocnění u dojnic a jednou z příčin nekonečného boje je, že se na jejich vzniku podílí mnoho faktorů. Zeptáme-li se chovatelů na výskyt ve stádě, hovoří pouze o mastitidách klinických. Je však známo, že klinické mastitidy jsou špičkou ledovce a na 1 případ připadá 30 - 40 případů subklinické mastitidy.