Homepage poradenstvi clanky vyziva-prasat

Koncepce výživy moderních genotypů prasat.

08.11.2007 Hlavní zásadou produkce zvířat vysoké kvality je používání těch nejkvalitnějších krmiv, kam kromě vysoce hodnotných vitaminózně minerálních doplňků samozřejmě patří i hygienicky nezávadné obiloviny a ostatní komponenty krmných směsí, jako například sojový extrahovaný šrot, řepkový extrahovaný šrot, sladový květ, pšeničné otruby a cukrovarské řízky. !!! Přirovnání k vrcholným sportovcům !!!   


MLÉČNÉ NÁHRAŽKY NA PORODNÁCH PRASNIC

14.06.2004 Systém potrubní dodávky mléčných náhražek selatům v porodních kotcích je v současnosti předmětem intenzivního výzkumu v USA. První výsledky naznačují možný efekt tohoto způsobu příkrmu.  


JAK JE DŮLEŽITÝ PŘÍJEM KRMIVA?

11.06.2004 Moderní genotypy prasat přijímají méně krmiva za den. Srovnáním mezinárodních dat se ukazuje zhoršování růstové schopnosti prasat a tím i negativní vliv na rentabilitu výroby jatečných prasat.  


ZKUŠENOSTI Z DÁNSKA S VYŘAZENÍM ANTIBIOTICKÝCH RŮSTOVÝCH SIMULÁTORŮ

27.02.2004 Představení dánské produkce prasat  


NOVÉ POHLEDY NA VÝŽIVU MODERNÍCH TYPŮ PRASNIC

10.11.2003 Reprodukce prasnic nadále zůstává základen úspěšné ekonomiky chovu prasat. V posledních letech však po mateřských plemenech požadujeme navíc dostatečný potenciál zmasilosti a růstové schopnosti. Tento šlechtitelských tlak nepůsobí antagonisticky vůči reprodukci, ale způsobuje vyšší citlivost chovaného materiálu k efektům prostředí.  


VITAMÍN D VE VÝŽIVĚ PRASNIC

14.08.2003 V přírodě existují dvě hlavní formy vitamínu D:ergokalciferol (D2) v rostlinných tkáních cholekalciferol (D3) v živočišných  tkáních  


VITAMÍN E VE VÝŽIVĚ PRASNIC

01.06.2003 Obecně existuje nejméně 8 přirozeně vyskytujících se tocolů, které mají aktivitu vitamínu E. Jsou to tocopheroly (s plně nasyceným phytolovým bočním řetězcem) a tocotrienoly (s bočním řetězcem částečně nenasyceným). Tyto zdroje mají různou E aktivitu. Největší biologickou efektivitu mají a-tocopherol a a-tocotrienol.  


VITAMÍN A (RETINOL) VE VÝŽIVĚ PRASNIC

26.02.2003 Se zvyšujícím se genetickým potenciálem prasnic lze předpokládat i nárůst nutričních potřeb těchto zvířat. Nebude se jednat o maximalizaci konkrétních živin v krmných směsí, ale o důkladné poznání jejích funkcí v organismu a nalezení optimální dávky pro jednotlivé kategorie prasat. Soubor článků, který bude publikován v časopisu Šlechtitel, se bude zabývat potřebami vitamínů u prasnic v reprodukčním cyklu. Jako první bude popisován vitamín A.  


ORGANICKÝ VÁZANÝ JÓD VE VÝŽIVĚ PRASNIC

26.02.2003 Jód hraje velmi důležitou roli především při tvorbě hormonů štítné žlázy, kontrolujících úroveň metabolizmu prakticky všech tkání organizmu.  


HODNOCENÍ KONDICE PRASNIC

23.05.2002 Krmení prasnic v průběhu březosti musí zajistit optimální tělesnou kondici. Apetit prasnic a konverze krmiva se během březosti mění, a proto je skupinové krmení pro správnou kondici složitější. Za optimální z hlediska správné kondice můžeme považovat systém individuálního krmení. Správné krmení během březosti je důležité pro spotřebu krmiva, počet narozených selat a porodní hmotnost selat.  


HODNOCENÍ KONDICE PRASNIC

23.05.2002 Krmení prasnic v průběhu březosti musí zajistit optimální tělesnou kondici. Apetit prasnic a konverze krmiva se během březosti mění, a proto je skupinové krmení pro správnou kondici složitější. Za optimální z hlediska správné kondice můžeme považovat systém individuálního krmení. Správné krmení během březosti je důležité pro spotřebu krmiva, počet narozených selat a porodní hmotnost selat.  


MIKROPRVKY VE VÝŽIVĚ PRASNIC

18.02.2002 Minerální výživa u reprodukčních kategorií prasat hraje poměrně důležitou roli. Cílem tohoto článku je přiblížit některé vlivy mikroprvků a jejich dílčí funkce v metabolismu se zaměřením na reprodukci. Pozornost bude věnována především stopovým prvkům, které jsou obsaženy v minerálně vitamínových doplňkových směsích řady UNIREPRO pro prasnice a prasničky (v nabídce a.s. Genoservis.), ale i v ostatních přípravcích podobného zaměření.  


KRMENÍ PRASNIC ZA ÚČELEM CO NEJVĚTŠÍHO ZVÝŠENÍ JEJICH PRODUKTIVITY

18.02.2002 Jedním z nejhlavnějších úspěchů za posledních 30 let, co se týká snahy zlepšit plodnosti prasnic, je to, že se podařilo z průměru 16 selat ročně zvýšit produkci prasnic na 24 selat za rok. Za těmito úspěchy stojí především nejen samotný pokrok v genetice, péče o zvířata, dobré hospodaření, ale především zdravá reprodukce, přičemž výživa a naše stále zvětšující se poznatky o ni, hlavně co se týče jejího vlivu na prasnice, hrají v této otázce zásadní roli a napomáhají nám lépe rozeznat její nejdůležitější složky a jejich vliv a důsledky v souvislosti s prasnicemi.  


VITAMÍNY VE VÝŽIVĚ PRASNIC

23.11.2001 Vitamíny jako biologicky účinné látky plní v organismu zásadní význam. Působí jako biokatalyzátory usměrňují a urychlují metabolické procesy.  


KRMNÝ CÍL V CHOVU PRASNIC - VÍCE MLÉKA

23.11.2001 Mnoho holandských chovatelů v posledních 2-3 letech postupně mění svou strategii v krmení prasnic směrem ke zvýšení mléčné užitkovosti prasnic v době kojení. Sledováním bylo zjištěno, že na každé narozené sele se postupně snižuje množství vyprodukovaného mléka. Důvodem tohoto trendu je zvyšování počtu narozených selat na prasnici za rok. V souvislosti s těmito změnami je stále více platná nutnost podávat selatům dostatek kvalitního prestartéru již v době před odstavem.  


KONDICE PRASNIC

29.08.2001 Hodnocení kondice prasnic patří mezi nejjednodušší posouzení správného živinového složení krmných směsí a především správné krmné techniky.   


MYKOTOXINY A MOŽNOST JEJICH ADSORPCE

20.08.2001 Velký význam mají především toxiny polních hub to znamená mykotoxiny tvořené houbami rodu Fusarium pod souhrnným označením TRICHOTHECENY: Deoxynivalenol (DON), Nivalenol (NIV), T-2 toxin, HT-2 toxin, Diacetoxyscirpenol (DAS) a ZEARALENON.  


NOVÉ POZNATKY VE VÝŽIVĚ PRASNIC

16.05.2001 Se vzrůstajícím užitkovým potenciálem prasnic stoupá jejich náročnost na ustájovací podmínky, ošetřovatelskou péči a samozřejmě na výživu. S touto skutečností se setkávají zejména chovatelé, kteří ve svých stádech mají prasnice s vyšším podílem libové svaloviny. Následující článek se zabývá některými aspekty krmení ?moderních? prasnic, tak jak je uvádějí zahraniční autoři.  


Výživa a organizace odchovu prasniček

21.02.2001 Jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují ekonomiku chovu je reprodukce prasnic základního stáda. Je zřejmé, že dobrých výsledků mohou dosahovat jedinci, kteří jsou správně odchováni, a které se úspěšně podaří zařadit do reprodukčního cyklu. Problematika odchovu prasniček a jejich zařazování patří k těm obtížnějším kapitolám chovu prasat. Tento článek přibližuje základní poznatky z knihy Nutrition of Sows and Bors.