Homepage poradenstvi clanky vyziva-prasat 209-mykotoxiny-a-moznost-jejich-adsorpce

20.08.2001

MYKOTOXINY A MOŽNOST JEJICH ADSORPCE


Velký význam mají především toxiny polních hub to znamená mykotoxiny tvořené houbami rodu Fusarium pod souhrnným označením TRICHOTHECENY: Deoxynivalenol (DON), Nivalenol (NIV), T-2 toxin, HT-2 toxin, Diacetoxyscirpenol (DAS) a ZEARALENON.
DEOXYNIVALENOL (krátce DON, nebo Vomitoxin) je po celou dobu převažujícím mykotoxinem. Zvlášť ohroženými jsou krmiva (kukuřice a pšenice, po nich žito a oves).

ZEARALENON (ZEA) se tvoří u většiny druhů při optimální teplotě 12-18°C. Hlavními postiženými rostlinami po kukuřici je pšenice, ječmen a oves.
ZEA má estrogenní účinky a konkuruje podobným estrogenům v obsazení estrogenních receptorů (hyperestrogenismus). Mladá zvířata reagují zvlášť citlivě na ZEA, protože konkurence přirozených estrogenů dosud chybí. Postižena jsou selata, prasnice i kanci. Typickými následky u selat mohou být nefunkční struky, menší osrstění, menší porodní hmotnosti, chřadnutí, sekundární onemocnění a zvýšený podíl úmrtnosti až do 10. dne života.
Příznaky Zearalenonu u prasnic jsou otoky struků, tvorba edémů na stydké kosti a v pochvě, výhřezy pochvy a tlustého střeva, zvětšení dělohy o faktory 3-4, cysta vaječníku, zmenšení vrhu, potrat a předčasný porod, neplodnost, nepravé říje.
U kanců jsou nápadnými příznaky Zearalenonu edémy předkožky, zhoršená kvalita spermatu.
Poruchy plodnosti a příznaky nemoci (otoky vulvy, nechuť k příjmu potravy, snížení dojivosti) byly pozorovány také u skotu na základě Zearalenonem zatíženého krmiva.

TOXINY ZE SKLADIŠTNÍCH HUB
Nejvýznamnější toxin této skupiny vyskytující se v největší části Evropy představuje OCHRATOXIN A (OTA) .
Tvorba OTA se omezuje na výrazně chybné skladování a konzervaci jen při vysokém obsahu vlhkosti a společně s viditelnou tvorbou mycely.
Cílovým orgánem OTA jsou ledviny. U prasat to vede při vysokých dávkách k degenerativním změnám na ledvinách, které se projevují jako mykotoxinem podmíněné chřadnutí ledvin (?mykotoxická nefropatie?): zvýšené vylučování moče, větší žízeň, dodatečná tvorba vazivového tkaniva v ledvinách, ledvinový tumor, všeobecné snížené výkonu přicházejí v úvahu při zajedování OTA.

 AFLATOXIN B1
Pokud najdou aflatoxiny přes nekontrolované produkty z tropických a subtropických oblastí (produkty z podzemnice olejné nebo kokosový extrakt, kukuřice, tapioka, palmová zrna) cestu do míchaných krmiv, působí na zvířatech silně toxicky na ledviny (brždění proteinové biosyntézy). Chronické zajedování se projevuje jako u všech jiných mykotoxikóz ve formě ztrát výkonu a zvýšené náchylnosti k infekcím.

MYKOTOXIKÓZY U DRŮBEŽE
Mykotoxiny aflatoxin, T2-toxin a Ochratoxin působí vlivem poškození krevních cév poruchy srážení krve a tím jsou zvířata zvlášť náchylná ke krvácení. Zvýšený počet pohmožděnin a krvácení a tím snížení hodnoty a vyřazení poražených těl - jsou tak znatelné teprve na jatkách a jsou často neprávem přičítány personálu a nikoliv kvalitě krmiva.
Snížení odolnosti proti zlomeninám kostí u brojlerů, které mají v krmivu Aflatoxin a Ochratoxin, je dokázáno. 
Základním problémem je také náchylnost rozmnožovacích orgánů nosnic k určitým toxinům. Toxikóza T2 vede ke zřetelnému poklesu snášky při současném silném nárůstu procentního podílu prasklých vajec i vajec s krevními fleky.


Před 16ti lety začala Firma Werfft-Chemies s hledáním příslušných materiálů k vázání mykotoxinů.
Rozhodující pro volbu silikátů jako adsorbentů bylo pozorování, že každé zvíře v přirozeném prostředí má občasnou potřebu přijímat zeminu, popř. minerální komponenty.
Výsledkem těchto výzkumů je FIX-A-TOX. Jedná se tedy o přídavek do krmiva v práškové formě, který je získán z přírodních čistě minerálních komponentů se selektivními vodivými vlastnostmi.
FIX-A-TOX je nerozpustný a není resorbovatelný, takže jsou s jistotou vyloučeny veškeré reziduální nebo toxické problémy.
Adsorpce mykotoxinů pomocí FIX-A-TOXU, je vědecky prokázána a ověřena. U mykotoxinů aflatoxin G2, aflatoxin G1, aflatoxin B2, aflatoxin B1 se pohybuje při pH 2  za 12 hodin od 92,1% do 94,3%. U ochratoxinu při stejných podmínkách činí adsorpce 100%, u zearalenonu 89,3%. U vomitoxinu při pH 7 za 12 hodin 83,1%.
    
VLIV FIX-A-TOXU NA REPRODUKCI A PŘÍRŮSTKY U PRASAT 
V r. 1998 byl proveden  MZLU v Brně oddělením chovu a šlechtění prasat provozní pokus, v kterém bylo zařazeno 6.274 selat. U pokusné skupiny v počtu 3.750 ks selat byl do krmiva přidáván přípravek FIX-A-TOX v množství 2 kg na tunu krmné směsi a výsledky byly porovnány se zjištěním u kontrolní skupiny s počtem 2.524 ks, kde přípravek nebyl použit. U pokusné skupiny byl zjištěn lepší průměrný denní přírůstek o 9,4%, lepší konverze krmiva o 21,3% a snížení ztrát selat o 72% oproti kontrolní skupině bez FIX-A-TOXu.

MYKOTOXINY JSOU TEDY NEVIDITELNÝM NEPŘÍTELEM ZEMĚDĚLCE
Tento přípravek je bezproblémově míchatelný s každým krmivem, neomezuje působnost antibiotik, kokcidiostatik, chemoterapeutik, vitamínů a výživných látek.

Autoři: S. Buchta, ? AN Brno spol. s r. o.,
R. Csenar ? ALVETRA und WERFT AG, Rakousko,
P. Klobása ? Brno, Porconag, s.r.o.