Homepage ovce

Ovce a kozy

V oblasti chovu ovcí a koz zajišťujeme následující činnosti:

kolekce ovcí na Národní výstavě v Přerově

  • kontrolu užitkovosti a dědičnosti užitkových vlastností a efektivní využití výsledků pro šlechtění a selekci v chovech ovcí a koz
  • organizování a výběr zvířat na nákupní trhy a výstavy
  • zpracování šlechtitelských a chovatelských programů
  • komplexní rozbory stád ovcí a koz
  • sestavování připařovacích plánů
  • výběr a nákup vhodných plemenných beranů a kozlů do chovů a do přirozené plemenitby v obvodech
  • odborná poradenská a konzultační činnost i pro začínající chovatele
  • pomoc při odbytu jehňat, plemenných zvířat, ovčích
    a kozích výrobků a zajištění stříhání ovcí

Chov pštrosů

kolekce pštrosů na Národní výstavě v Přerově

Naše akciová společnost provádí také kontrolu užitkovosti u pštrosů. Nesmírná schopnost pštrosů adaptovat se v našich klimatických podmínkách, jejich vrozená skromnost, nenáročnost k chovu a technologii ustájení dává předpoklad, aby se pštros africký stal alternativním hospodářským zvířetem. Adaptabilita těchto zvířat časem vyvrátila obavy o chov tohoto zvířete v našich klimatických podmínkách. Zvířata velmi dobře snáší teploty okolo - 20 °C, stejně jako extrémní horka. O úspěšnosti chovů pak rozhoduje, stejně jako u jiných zvířat, hlavně kvalita výživy, způsob ustájení a zoohygiena.