Homepage poradenstvi

Poradenství v oblasti chovu hospodářských zvířat

Pro chovatele nabízíme poradenský servis a praktickou aplikaci nejnovějších
poznatků v následujících oblastech:

SKOT

 • šlechtění
 • ekonomická výroba mléka:
  - zhodnocení vstupů a jejich efektivního využití
 • reprodukce skotu:
  - analýza reprodukčních ukazatelů
  - sestavování reprodukčních programů
  - management řízení puerperia porodu
 • býci
 • odchov telat a jalovic
 • masný skot - kompletní poradenství
 • mastitidy:
  - analýza zdravotního stavu mléčné žlázy
  - navržení vhodného antimastitidního programu
 • péče o paznehty
 • zdraví
 • informace o použití produktů
 • postřehy z farem
 • výsledky KU a testace
 • rodiny krav

PRASATA

 • chovatelství
 • reprodukce a inseminace
 • šlechtění
 • výživa a krmení
 • zdraví
 • software pro chov prasat