Homepage poradenstvi clanky postrehy-z-farem

Po farmách západní Francie

28.02.2008 V prosinci jsme s kolegou navštívili západní Francii, přesněji Bretaň. Kde jsme spolu se zástupci CRI navštívili oblast, kde působí sesterská plemenářská firma Amélis  


V DOLNÍ LUTYNI UŽITKOVOST STÁLE ROSTE

08.11.2007 Před rokem jsme ve ŠLECHTITELi představili Návsí VKK, jednu ze stájí akciové společnosti Netis. Dnes Vás provedeme další stájí této společnosti, která se nachází v Dolní Lutyni v bývalém okrese Karviná. Zdejší závod vznikl v březnu roku 2000 pronajmutím a pozdějším odkoupením zemědělského střediska od správce konkurzní podstaty. Hospodaří zde na 1.500 ha orné půdy a 47 ha TTP. Nadmořská výška je 250 m. n. m. a srážkový úhrn činí 900 mm. Pěstují zde cukrovou řepu, pícniny, krmné obiloviny, kukuřici na siláž a na zrno.   


NĚKOLIK POSTŘEHŮ Z NÁVŠTĚVY IZRAELE

10.06.2005 Na pozvání společností Agromilk Pelhřimov a jejího Izraelského partnera firmy AFIKIM se uskutečnila v termínu 18-21.4. 2005 návštěva skupiny chovatelů skotu na několika farmách v Izraeli. Přesto, že přírodní podmínky jsou odlišné, chci uvést několik inspirativních postřehů a přiblížit zdejší chov dojnic .  


NÁVŠTĚVA VYNIKAJÍCÍCH MLÉČNÝCH FAREM NA VYSOČINĚ

18.11.2004   


ZERAS A.S. RADOSTÍN NAD OSLAVOU DALŠÍ V ŘADĚ PODNIKŮ S PLOŠNÝM HODNOCENÍM EXTERIÉRU PRVOTELEK

18.11.2004   


TVRDOŇOVI VSADILI NA MLÉKO

18.11.2004   


AKCIOVÁ SPOLEČNOST AGROSUMAK SUCHDOL NAD ODROU, OKRES NOVÝ JIČÍN

15.11.2004   


AGRAS BOHDALOV:PRVNÍ ROK PLOŠNÉHO HODNOCENÍ EXTERIÉRU U PRVOTELEK

08.11.2004   


AUTOMATICKÉ DOJENÍ POMOCÍ ROBOTŮ V USA A EVROPĚ

01.09.2004   


PŘEDSTAVUJEME ZOD BRNIŠTĚ

31.08.2004   


CHOV DOJNIC V TOŠANOVICÍCH

11.06.2004   


V NÁVSÍ VSADILI NA MLÉKO

11.06.2004   


PLAVBA MOCNOU MISSISSIPPI

11.06.2004   


VYSOČINA ? MLÉČNÁ ZEMĚ

01.03.2004   


DOSÁHNOUT BEZKONKURENČNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

22.08.2003