Homepage poradenstvi clanky postrehy-z-farem 288-agras-bohdalov-prvni-rok-plosneho-hodnoceni-exterieru-u-prvotelek

08.11.2004

AGRAS BOHDALOV:PRVNÍ ROK PLOŠNÉHO HODNOCENÍ EXTERIÉRU U PRVOTELEK


AGRAS BOHDALOV:PRVNÍ ROK PLOŠNÉHO HODNOCENÍ EXTERIÉRU U PRVOTELEK

V říjnu roku 2003 se Agras Bohdalov zapojil do systému plošného hodnocení exteriéru všech prvotelek. Toto hodnocení je prováděno bonitérem České společnosti chovatelů a.s. u prvotelek dva až tři měsíce po otelení.
U každé hodnocené skupiny zpracuje bonitér všechna data lineárního popisu včetně celkového bodového hodnocení typu a zevnějšku a skupina prvotelek je graficky porovnána s průměrem populace v České republice.
V období říjen 2003 až září 2004 bylo v Bohdalově klasifikováno celkem 269 prvotelek s následujícím hodnocením  (viz tabulka 1).

Tabulka č.1: Hodnocení všech prvotelek

body Třída Počet % 85 - 89 VG ? velmi dobrá 6 2,23 80 - 84 G+ ? dobrá plus 116 43,12 75 - 79 G ? dobrá 143 53,16 65 - 74 F ? vyhovující 4 1,49 50 - 64 P ? nevyhovující 0 - celkem   269 100

Z celkového počtu hodnocených zvířat bylo z po býcích z testace 83 prvotelek a 185 prvotelek po prověřených býcích:

 

Tabulka č.2 : dcery testovaných býků Tabulka č.3 : dcery provřených býků třída počet

%

VG 0   G+ 43 51,81 G 39 46,99 F 1 1,2 Celkem 83 100 třída počet

%

VG 6  3,24 G+ 73 39,46 G 103 55,68 F 3 1,62 Celkem 185 100

Tabulka č.4 : Průměrný počet bodů u jednotlivých skupin

  VŠEprůmr TEST.býci PROVÉŘ.býci kapacita tla 80,56 81,29 80,24 stavba tla 79,94 80,71 79,02 Končetiny 79,16 79,44 79,02 Vemeno 79,11 79,28 79,01 Celkem 79,36 79,58 79,25

Z předložených výsledků je patrné, že největší počet hodnocených prvotelek se pohyboval v rozmezí 75 až 84 bodů (třída G a G+). Ani jedna prvotelka nebyla hodnocena jako nevyhovující.
Porovnání bodového ohodnocení zevnějšku u prvotelek po testovaných býcích a po prověřených býcích vychází ve prospěch býků z testace. I  toto je důkaz vysoké kvality testovaných býků,kteří pocházejí z testačního programu firmy GENOSERVIS.
Všechny  získané informace z lineárního hodnocení zevnějšku jsou dále použity při sestavování individuálního připařovacího plánu a slouží jako podklad při výběru býků do inseminace.