Homepage poradenstvi clanky reprodukce-skotu

Zkrácení doby stání na sucho může zlepšit výsledky reprodukce

05.10.2010 Doba stání na sucho v délce 40-60 dnů se zdá být potřebná k dosažení maximální užitkovosti v následující laktaci. Jiné výzkumy ukazují, že 30-ti denní doba stání na sucho je k dosažení vysoké užitkovosti dostatečná. Nicméně se zdá, že zkrácení snižuje užitkovost pouze u mladších krav (prvotelek), a ukazuje se snížení produkce mléka, ale nesnižuje se produkce kg tuku a bílkovin.  


Reprodukce: Jak zjistit nejlepší čas pro zapuštění krav po otelení?

16.11.2009   


Zlepšuje zkrmování tuků výsledky reprodukce?

27.02.2009 Ve třetí ročence Dairy Cattle Reproductive Council na Floridské Universitě jsou sumarizovány efekty zkrmování tuků a mastných kyselin na reprodukci.  


Je opravdu v říji?

08.09.2008   


Možné příčiny neplodnosti u dojnic

21.04.2008 Vlivy, návrhy a opatření u: ZADRŽENÍ LŮŽKA, METRITID, CYST NA VAJEČNÍCÍCH, ANESTRUS, OPAKOVANÉ INSEMINACE, ZMETÁNÍ  


DESET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ, JAK ZLEPŠIT REPRODUKCI

06.12.2007 Co je nového v reprodukci? To je otázka, kterou Dr. Paul Friecke z Univerzity ve Wiskonsinu dostává velmi často. Proto stanovil celkem 10 bodů k tomu, aby ji zlepšil.   


JAKÉ JSOU NOVINKY V REPRODUKCI?

06.12.2007 Aktuální výzkum pomáhá zlepšit zabřezávání na mléčných farmách. Odborníci z Kanady a USA se sešli v Qebeku, aby se seznámili s posledními novinkami ve svém oboru.   


FAKTORY NEJVÍCE OVLIVŇUJÍCÍ VÝSLEDKY REPRODUKCE DOJNIC

06.12.2007 S chovem dojnic nutně souvisí snaha o vytváření pozitivního hospodářského výsledku ? ekonomického zisku. Zde je třeba zmínit diskusi o ?ekonomické užitkovosti?. Nejlepší ekonomický výsledek lze dosáhnout při maximální užitkovosti pro daný genofond stáda, se zachováním dobrého zdravotního stavu a dobrých výsledků v reprodukci. Tvrzení některých chovatelů, že záměrně, z ekonomických důvodů, nedosahují produkce, kterou by jim umožnil genofond jejich stáda, je možno považovat spíše za zdůvodnění vlastního chovatelského neúspěchu, než za racionální podnikatelské rozhodnutí.   


JAK DŮLEŽITÉ JSOU PROSTŘEDKY DETEKCE ŘÍJE?

06.12.2007 Plemeno Holštýn se značně zlepšuje na celém světě, ale výzkumy ukazují, že plodnost vysokoprodukčních stád se nezlepšila. Může se situace změnit a jak k tomu dojde? Co k tomu holštýn potřebuje? Zabřeznutí vysokoprodukční holštýnské dojnice je stále záruka vysoké celoživotní produkce. Navíc vysoká brakace znamená ztrátu peněz. Námětem tohoto článku je tedy říje a prostředky detekce říje.   


MĚJTE PŘED MASTITIDOU VŽDY NÁSKOK

06.12.2007 Jak se vyrovnávají s problémem mastitid chovatelé v různých zemích? Vypadá to, že řada z nich s radostí vidí nové nástroje, které mohou i maličko pomoci v boji proti tomuto problému.   


Otestujte svoji šikovnost v detekci říje.

12.11.2007 Pouze dokonalé sledování říjí je jedinou cestou k maximálnímu využití potenciálu, který s sebou přináší inseminace.  


POSTŘEHY O REPRODUKCI Z PUTOVÁNÍ PO FARMÁCH V MINNESOTĚ A WISCONSINU

08.11.2007 O tom, že parametry reprodukce jsou rozhodující pro ekonomiku chovu dojnic na celém světě, není pochyb. Při naší cestě po farmách ve státě Minnesota a Wisconsin byl ale na první pohled patrný odlišný žebříček důležitosti jednotlivých reprodukčních parametrů stáda.