Homepage poradenstvi clanky reprodukce-skotu 383-zkraceni-doby-stani-na-sucho-muze-zlepsit-vysledky-reprodukce

05.10.2010

Zkrácení doby stání na sucho může zlepšit výsledky reprodukce


Běžně doporučovaná délka doby stání na sucho je u krav 50-60 dnů. Víme, že prodloužení této doby může vést ke „zlepšení“ kondice krav před otelením, a zkrácení může snížovat užitkovost. Nejnovější výzkumy však mohou tato doporučení změnit. Doba stání na sucho v délce 40-60 dnů se zdá být potřebná k dosažení maximální užitkovosti v následující laktaci. Jiné výzkumy ukazují, že 30-ti denní doba stání na sucho je k dosažení vysoké užitkovosti dostatečná. Nicméně se zdá, že zkrácení snižuje užitkovost pouze u mladších krav (prvotelek), a ukazuje se snížení produkce mléka, ale nesnižuje se produkce kg tuku a bílkovin.

Jaká je správná doba stání na sucho pro vaše krávy? Jaký vliv může mít jiná délka na ostatní fyziologické procesy?

Většina vědecké literatury ukazuje jak dosáhnout max. užitkovosti se staním na sucho mezi laktacemi jako nutností. Některé krávy v těchto studiích mající zkrácenou dobu stání na sucho ji neměly zkrácenou plánovaně, proto jim také nebyla zajištěna odpovídající péče. Zkrácená doba stání na sucho byla způsobena zkrácením délky březosti z důvodu porodu dvojčat, zmetání, nesprávně uvedeného data inseminace nebo jen zkrmováním energeticky příliš bohaté krmné dávky. Takové studie pak nemají žádnou vypovídací hodnotu z důvodu mnoha dalších faktorů snižujících užitkovost dojnic.
Zajímavé mohou být studie, kdy v jednom chovu budou srovnávány skupiny dojnic s normální a zkrácenou délkou doby stání na sucho. Zkrácení z 56 na 28 dnů při zkrmování jedné živinově bohaté krmné dávky neovlivní v následující laktaci příjem sušiny, složky mléka ani obsahy metabolitů v krevní plazmě. Dále krmení jedné krmné dávky zlepšuje energetickou rovnováhu a snižuje mobilizaci tělesných rezerv během prvního měsíce po otelení. Obecně může být zkrácení doby stání na sucho přínosem pro starší a ztučnělé krávy, ale ne pro prvotelky.

Nedávná studie Wisconsinské univerzity ukazuje zlepšení výsledků reprodukce u dojnic, kterým byla zkrácena doba stání na sucho. V této první studii byly porovnávány skupiny dojnic s plánovanou dobou stání na sucho 0 dnů, 28 a 56 dnů. Produkce mléka na vrcholu laktace byla vyšší u dojnic s tradiční délkou 56 dnů, ale doba do první ovulace po otelení, březost po první inseminaci a Servis Perioda se byly lepší u krav bez stání na sucho (Tab.1)

Další rozsáhlejší studie ukazuje, že všechny krávy navzdory jejich stáří, ovulovaly po otelení dříve, ale jen starší krávy měly lepší výsledky zabřezávání po 1. a 2. inseminaci (Tab.2). K podrobnému vyhodnocení zajímavého vztahu délky stání na sucho a plodností je třeba provést více studií s vyššími počty zvířat se zaměřením také na rozdíly mezi mladšími a staršími dojnicemi. Zatím se významný přínos ukazuje zlepšením plodnosti především u starších krav.

Hoarďs Dairyman prof. Jeff Stevenson - přeložil Karel Liška