Homepage poradenstvi clanky zdravi-prasat

ZÁSADNÍ PRŮLOM V BOJI PROTI PMWS A CIRCOVIRŮM

10.01.2008 Porcinní circovirus (PCV2) působí v posledních devíti letech citelné ztráty v chovech prasat. Zprávy z nedávného setkání „American Associaation of Swine Practitioners“ v Orlandu, Florida definitivně demonstrovaly, že vakcinace proti PCV2 má významný ochranný efekt a snižuje mortalitu spojenou s touto chorobou.  


Zdraví kanců

08.11.2007 V současné době již nestačí konkurenceschopná úroveň užitkových vlastností. Stále více vystupují do popředí funkční vlastnosti, zejména transparentní zdravotní stav. Předsednictvo SCHP dne 20.5. 2004 rozhodlo, že pro nukleové chovy a pro chovy s produkcí plemenných kanců se ?Zdravotní program SCHP? stalo povinným a to od 1.4. 2005. Naši chovatelé nukleových šlechtitelských chovů a chovů, které produkují plemenné kance se k tomuto programu přihlásily a dodržují metodiku stanovenou SCHP. Zdravotní statut spočívá v monitorování zdraví v půlročních intervalech. Zdravotní program SCHP je zaměřen na sledování těchto nemocí: Sípavka prasat, Aktinobacilová pleuropneumonie, Enzootická pneumonie ? Mycoplasma hyopneumonie a Dysenterie prasat.   


ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA PŘI VÝBĚRU PLEMENNÉHO MATERIÁLU

30.08.2004 Přestože zdravotní stav prasat má hlavní vliv na produktivitu výroby, další vlivy jako management, úroveň genetiky  a ustájení hrají také významnou roli.  


BAKTERIÁLNÍ INFEKCE RESPIRAČNÍHO ÚSTROJÍ PRASAT

27.02.2004 Bakteriální infekce respiračního ústrojí představují vážný zdravotní problém ve většině velkochovů prasat. Způsobují velké ekonomické ztráty a výrazně ovlivňují ekonomiku chovu. Řešení těchto zdravotních problémů bývá složité, dlouhodobé a nákladné.  


OCHRANA CHOVŮ PRASAT PŘED ZAVLEČENÍM NÁKAZ

19.11.2003 V současné době je stále aktuální problematika zdraví prasat v chovech. Ve svém příspěvku se zaměřím na bezpečnost chovu před zavlečením nákaz a na dozor nad přenosem chorob uvnitř farmy.  


TUBERKULÓZA PRASAT ? NEJČASTĚJŠÍ ZDROJE INFEKCE

04.06.2003 Tuberkulóza prasat působí chovatelům nejen u nás, ale prakticky na celém světě, značné ekonomické problémy. Mezi nejvýznamnější původce tuberkulózních změn u prasat patří v posledním období zástupci komplexu Mycobacterium avium.  


STOP OKUSOVÁNÍ OCÁSKŮ U PRASAT

04.06.2003 Potíže spojené s okusováním ocásků u prasat mohou signalizovat pouze nedostatek krmiva a s tím spojený hlad prasat, ale ve většině případů se jedná o složitý problém.  


PMWS a PDNS

12.11.2002 PMWS Poodstavový multisystémový syndrom chřadnutí selat a PDNS Onemocnění kůže a ledvin  


JAK EFEKTIVNĚ CHRÁNIT SELAT PŘI MMA SYNDROMU

12.11.2002 Mastitis-Metritis-Agalactia syndrom (MMA) postihuje prasnice jednotlivě nebo skupinově. Často se vyskytuje na mnoha farmách.  


RESPIRATORNÍ ONEMOCNĚNÍ A JEHO PREVENCE U PRASAT

20.02.2002 Respiratorní onemocnění způsobené kombinací mykoplasmatické pneumonie a PRRS je příčinou obrovských ekonomických ztrát evropských chovatelů prasat. Belgické studie ukazují, že dopad obou nemocí na ekonomiku chovu prasat je velmi vysoký.  


ODBORNOST CHOVATELŮ PRASAT BUDE STÁLE VÝZNAMNĚJI OVLIVŇOVAT JEJICH KONKURENCESCHOPNOST

27.11.2001 Dosahované výsledky našich chovatelů prasat ve srovnání s chovateli zemí EU se v průměru některých ukazatelů (přírůstky, spotřeba krmiva na kg přírůstku, podíl libového masa) blíží výsledkům těchto chovatelů, v dalších ukazatelích (odchov selat na prasnici, produktivita) jsou naši chovatelé výrazně pod jejich úrovní. Ve výsledcích našich chovatelů prasat je velká variabilita.