Homepage poradenstvi clanky zdravi-prasat 103-zasadni-prulom-v-boji-proti-pmws-a-circovirum

10.01.2008

ZÁSADNÍ PRŮLOM V BOJI PROTI PMWS A CIRCOVIRŮM


První záznamy o této chorobě pochází z Kanady z poloviny 90. let a poté se zdálo, že došlo k jejímu vymizení. Na konci 90. let a začátkem 2000 se ale rozšířila napříč Evropou a dostala se i do Asie.

Na začátku propuknutí PCV2 infekce přinášela v chovech ztráty až 30 % u rostoucích prasat. Obzvláště tam, kde se vyskytovaly také ostatní choroby jako PRRS virus, enzootická pneumonie (My-coplasma p.), APP (Actinobacillus p.). Po této počáteční akutní fázi se stáda vrátily do ustáleného chronického stavu, nicméně mortalita se nikdy nevrátila na normální úroveň a často se zvýšil počet prasat s lehkou váhou, popřípadě zakrslých jedinců.

Cesty rozšíření v chovech jsou výkaly – rypák, rypák – rypák a možná také injekčně nebo semenem. Uvnitř organismu prasete viry napadají bílé krvinky imunitního systému, které chrání prase před ostatními infekcemi. Existuje také teorie, že se na projevu této choroby podílí další „agent“ – „faktor X“. O pravdivosti se však vedou spory.

Virus se množí a roste pomalu. Přirozený vývoj nemoci proto vezme určitý čas. Ostatní infekce ale mohou zvýšit replikace viru a tím zvýšit poškození imunitního systému. Tímto se redukuje vlastní možnost bojovat s jinými konkurenčními infekcemi, které získávají prostor a zvyšuje se negativní dopad na zdraví.

Evropské farmy byly schopny redukovat mortalitu a výskyt lehkých prasat prostřednictvím snížení infekčního tlaku a redukcí stresů z míchání vrhů, přesunů a z „přeskladňování“ ustájovacích kapacit. Časem se také vybuduje přirozená stádová imunita a protilátky předávané kolostrem nabízejí určitou imunitu a oddalují namnožení viru a následnou výraznost infekce.

Na zmíněné konferenci byly prezentovány výsledky v podobě snížené úrovně virů (virémie) a procenta postižených prasat při použití vakcinace. Údaje z vakcinace selat v severní Americe zachycuje graf 2. Byla zaznamenána redukce mortality obzvláště u výkrmových prasat – téměř na „normální“ produkční úroveň.

Vakcinace začíná ve třech týdnech stáří a nabízí velmi brzkou ochranu a to v době poklesu přirozených mateřských protilátek. Porcilis PCV2 byl aplikován 2x – ve třech a v šesti týdnech, ale obdobných výsledků bylo dosaženo s jednou vakcinací Ingelvac CircoFLEX a Suvaxyn PCV2. Ochranné krytí zvířat bylo po celou dobu výkrmu prasat.

Na základě článku: International Pig Topics, Volume 22 Number 4 (2007), Breakthrough in PMWS and circovirus control, str. 15, zpracoval Ing. Filip Offenbartl