Homepage poradenstvi clanky skot

Výsledky KU 2009/2010

11.02.2011   


GENOMICKÁ SELEKCE – PRAKTICKÉ VYSVĚTLENÍ

22.12.2010 Od prosince roku 2007, byl analyzován genotyp u cca 15.000 severoamerických býků za pomocí technologií rozvíjených ve spolupráci mezi Illumina Inc., USA Agricultual reserch service, národní asociací chovatelů, Merial a výzkumníky několika univerzit a institutů.  


Pohled na krmná aditiva podle vlivu na krmné dávky a ekonomickou návratnost

05.11.2010 Krmná aditiva( doplňky) jsou přísady, které jsou přidávány do krmiv z jiných důvodů než je obsah živin. ( Například soda je přidávána jako pufr bachorového obsahu, ne jako zdroj sodíku).  


Zkrácení doby stání na sucho může zlepšit výsledky reprodukce

05.10.2010 Doba stání na sucho v délce 40-60 dnů se zdá být potřebná k dosažení maximální užitkovosti v následující laktaci. Jiné výzkumy ukazují, že 30-ti denní doba stání na sucho je k dosažení vysoké užitkovosti dostatečná. Nicméně se zdá, že zkrácení snižuje užitkovost pouze u mladších krav (prvotelek), a ukazuje se snížení produkce mléka, ale nesnižuje se produkce kg tuku a bílkovin.  


Změna báze

09.02.2010 S novými hodnotami býku které byly zveřejněny 12 ledna 2010, Americké ministerstvo zemědělství (USDA) aktualizovalo Americkou (U.S.) genetickou bázi pro hodnocení mléčného skotu. Děje se tak každých 5 let a je proto důležité podívat se co se udalo díky této změně.  


Komfort krav - krmení

31.01.2010 Genetický potenciál dnešních dojnic je velmi vysoký a stále narůstá. Proto začínají být jak krmivo tak krmivářské postupy čím dál víc důležité. Krmení má významný vliv na produkci mléka, ale také na obsah mléčných složek.  


Komfort krav - odpočinek

31.01.2010 Krávy potřebují ležet. Omezení času ležení snižuje produkci mléka.  


Reprodukce: Jak zjistit nejlepší čas pro zapuštění krav po otelení?

16.11.2009   


Přirozená plemenitba: drahá „pojistka“ na problémy s reprodukcí

30.10.2009 Inseminace neodmyslitelně patří do mléčných chovů. Přesto se inseminačním dávkám prověřených býků nepodařilo zcela vyloučit z reprodukce přirozenou plemenitbu. Býci v přirozené plemenitbě mají relativně dobré výsledky zabřezávání a tím usnadňují v chovech práci. Na druhou stranu jejich používání je přinejmenším nespolehlivé a především je jejich genetický pokrok velmi sporný.  


Doporučení při rekonstrukci stáje pro dojnice

21.07.2009 Parametry ustájení skotu  


Noví býci v naší nabídce

21.05.2009 V první řadě bychom chtěli zmínit velmi zajímavého plemeníka s příhodným jménem INTEREST-ET NEA 311 , z kombinace FINLEY x AARON , jehož matkou je GENOS NORA a polobratrem celosvětově známý GAVOR . Co se týká produkce, má tento býk skvělých 1276 kg při složkách -0,16 %T a -0,05% B. RPH typu je 132 a to mu zajistilo 24-té místo v typu. Index SIH v hodnotě 121 jej dostal na 29-té místo v SIH žebříčku.  


Toystory vstoupil do milionářského klubu

17.05.2009   


Imola očima našich zahraničních partnerů.

17.04.2009 Ve dnech 24.-25. března 2009 jsme spolu s kolegy z Irska –Dovea Genetics a Maďarska –Boss Genetics provedli přehlídku dcer Imoly [OMAN x TRENT] , jeho plného bratra IMAGE a dalších býků na několika českých farmách.  


ole močoviny v krmných dávkách

10.04.2009 Dlouhou dobu si výživáři mysleli, že zdroj degradovaného proteinu není důležitý. Tento názor se zdál být teoreticky správný, protože bachorové mikroorganismy mají enzymatickou výbavu k syntéze všech aminokyselin, potřebných k tvorbě mikrobiálního proteinu.  


Zlepšuje zkrmování tuků výsledky reprodukce?

27.02.2009 Ve třetí ročence Dairy Cattle Reproductive Council na Floridské Universitě jsou sumarizovány efekty zkrmování tuků a mastných kyselin na reprodukci.  


Chyby při krmení směsných krmných dávek.

15.02.2009 Dobře zamíchaná TMR se správnou délkou částic je důležitá pro zdraví a funkci bachoru a tím významně ovlivňuje nádoj mléka s dobrými složkami.  


8 úsporných opatření, která můžou mít zcela opačný účinek

21.12.2008 Během období „na hraně“ všichni hledají cesty jak ušetřit, ale je třeba být opatrní. Zde uvádím některá „ úsporná opatření“, která můžou ekonomiku výroby mléka naopak zhoršit.  


Nedávají laminitidě žádnou šanci

22.09.2008 Na farmě bratrů Hensenových je nulová tolerance pro kulhání. Prevencí se snaží předcházet všem problémům.  


Je opravdu v říji?

08.09.2008   


Proč zkrmovat dojnicím bavlníkové semeno ?

19.08.2008 Efekt jeho použití spočívá v sestavení méně rizikových krmných dávek, možnost „obrany“ před negativní energetickou bilancí a tím ve zlepšení celkového zdravotního stavu stáda i reprodukčních ukazatelů dojnic.  


Orion: Vemeno,nohy a složky

03.06.2008 Andacres Hunter Orion CV měl velkou schopnost přenášet na své dcery tyto žádané znaky,bohužel jeho kariéru otce býků negativně ovlivnil jeho CV status. To však nebránilo jeho majiteli Genex CRI v tom, aby natestoval celkem 40 jeho vnuků.  


Možné příčiny neplodnosti u dojnic

21.04.2008 Vlivy, návrhy a opatření u: ZADRŽENÍ LŮŽKA, METRITID, CYST NA VAJEČNÍCÍCH, ANESTRUS, OPAKOVANÉ INSEMINACE, ZMETÁNÍ  


Rychlé určení beta karotenového stavu

02.03.2008 Pro zajištění optimální plodnosti skotu je v dietní výživě nezbytný β-karoten. Mnoho vědeckých studií potvrzuje, že základní úloha β-karotenu, který působí na plodnost skotu je v místní přeměně na vitamín A.  


Po farmách západní Francie

28.02.2008 V prosinci jsme s kolegou navštívili západní Francii, přesněji Bretaň. Kde jsme spolu se zástupci CRI navštívili oblast, kde působí sesterská plemenářská firma Amélis  


EFEKTIVITA KRMENÍ DOJNIC

06.12.2007 Efektivita krmení dojnic je důležitá z pohledu ekonomické životaschopnosti mléčných farem. Náklady na krmiva reprezentují 40 ? 50 % nákladů vynaložených na produkci 1 litru mléka. Proto je efektivní využití krmných zdrojů nezbytné pro profit mléčných farem. Ale jak nejlépe měřit a definovat efektivitu využití krmiv ?   


NIRS - NOVODOBÁ ANALYTICKÁ METODA

06.12.2007 V současném období ve vyspělém světě se stále více nahrazují klasické chemické analytické metody metodami na bázi infračervené spektroskopie. Tento trend je patrný nejenom v krmivářském průmyslu, ale masivně se využívá i v potravinářství (analýza mouky, potravinářské pšenice, sladovnického ječmene atd.).   


VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO KRMENÍ DOJNIC

06.12.2007 Jde o shodu mezi krmivář , farmáři, zootechniky a dalšími profesemi, které mají co do činění s krmením dojnic.   


METABOLICKÉ TESTY

06.12.2007 V chovech dojnic ovlivňují metabolické poruchy s téměř 50% významností stabilitu dojivosti, plodnosti a zdraví stáda. Tento význam komplexu výživa/metabolismus bývá ovšem v mnoha chovech značně podceňován. Signálem pro možné problémy v chovu jsou pro zemědělce hlavně nedostatečná nebo klesající dojivost, zvýšený počet buněk v mléce a poruchy plodnosti. Přitom je nutné mít na mysli, že dojnice reaguje na veškeré zatížení nejdříve snížením dojivosti, zvýšením počtu buněk v mléce a poruchami plodnosti. Při dalším zesílením rušivých faktorů nebo prodloužení jejich působení se pak vyskytují specifické příznaky různých onemocnění.   


ROZDÍLY V SESTAVOVÁNÍ A SPOTŘEBĚ KRMNÉ DÁVKY

06.12.2007 K odhadu spotřeby krmné dávky i k jejímu sestavení je nutné uskutečnit mnoho kroků a procedur. Krmivo, krmiči, míchací vůz, krávy a management stáje mají významný vliv na úroveň změn mezi dvěma potenciálními dietami.  


STRUKTURÁLNÍ VLÁKNINA V TMR

06.12.2007 Strukturální vláknina musí být dostatečně dlouhá, aby fungovala, a zároveň nedocházelo k třídění krmné dávky.   


PŘEKRMUJETE SVÉ KRÁVY DUSÍKEM?

06.12.2007 Proč zrovna překrmování dusíkem? Pokud jej krmíte v nadměrném množství, proděláváte na tom, protože zdroje bílkovin jsou dosti drahé. Dále dochází k znečišťování životního prostředí, když zvířata vylučují přebytečný dusík.  


METABOLICKÉ TESTY - PŘESNÝ UKAZATEL KVALITY VÝŽIVY DOJNIC

06.12.2007 Od května loňského roku je v rámci naší dceřiné společnosti Genoservis - poradenství s.r.o. poskytována chovatelům nová služba ? jedná se o zjišťování metabolického profilu u vysokoprodukčních dojnic. Těmito metabolickými testy se hodnotí kvalita a úroveň výživy krav. Metabolický test se skládá z vyšetření a rozboru krve, moče a bachorové tekutiny. Pro doplnění informací o krmné dávce se provádí i laboratorní rozbor jednotlivých složek (krmiv) krmné dávky a rozbor míchanic odebraných přímo ze žlabu.   


VODA - VÝZNAMNÝ NUTRIČNÍ FAKTOR MLÉČNÉ UŽITKOVOSTI NEJEN V LETNÍM OBDOBÍ

06.12.2007 Význam vody pro organismus Pro mléčnou užitkovost je z hlediska výživy voda velice důležitou složkou. Je potřebná pro řadu životních funkcí ? podílí se na transportu živin a jiných sloučenin do buněk a z nich ovlivňuje trávení a metabolismus, je potřebná k vylučování nevyužitých látek (močí, potem, výkaly), udržuje iontovou rovnováhu v těle a zajišťuje prostředí pro vyvíjející se plod. Ztráta 20 % z obsahu vody v těle je pro organismus smrtelná.   


JAK ZKRMOVAT VLASTNÍ SOJOVÉ BOBY?

06.12.2007 Zdá se, že i u nás se začíná pěstovat sója ve větším měřítku. Proč ne, vždyť i v podmínkách Ostravska lze dosáhnout v dobrém roce výnosu 2,8 t/ha a udělat zisk. Je to umožněno novými hybridy, oteplováním, snahou ušetřit za bílkovinná krmiva a také nadšením pro novou věc.   


VYUŽITÍ ROZBORŮ SKD V KONTROLE VÝŽIVY SKOTU

06.12.2007 O výživě a potřebách skotu, zvláště pak vysokoprodukčních dojnic, toho bylo publikováno mnoho a s novými poznatky ještě mnoho napsáno bude. Bez stále nových, odborných a v praxi ověřených poznatků se dnes moderní výživa stěží obejde. Kvalitních odborně fundovaných poznatků nebude nikdy dostatek a je jen na nás výživářích, abychom tyto ověřené poznatky úspěšně aplikovali v praxi.   


BAVLNÍKOVÉ SEMENO V KRMNÉ DÁVCE PRO VYSOKOPRODUKČNÍ DOJNICE

06.12.2007 Asi 70% farmářů v USA používá k výživě dojnic celé bavlníkové semínka. Jestli se budeme ptát PROČ?, odpověď je jednoduchá: Protože je to ekonomicky výhodné a to hlavně díky určitým výživářským vlastnostem bavlníku, které se dají velice vhodně využít při sestavování krmných dávek pro vysokoprodukční dojnice.   


JE VAŠE TMR TAKOVÁ, JAKÁ BY MĚLA BÝT?

06.12.2007 TMR (total mixed ration) stále stoupá na popularitě. S používáním TMR jsou spojeny některé otázky ohledně managementu a kvality zamíchání, které je nutno zodpovědět.  


EXISTUJE VÍCE DŮVODŮ PRO ULEHNUTÍ KRAV

06.12.2007 Zeptejte se kteréhokoliv farmáře nebo veterináře, a ten vám vyjmenuje řadu případů ulehnutí s dobrým, ale i špatným koncem. U některých krav stačí jedna láhev intravenózního kalcia a je po problému, v jiných případech už nic nepomůže.   


JAK DLOUHO BY MĚLY STÁT KRÁVY NA SUCHO ?

06.12.2007 Pravděpodobně všichni jsme se ve škole učili, že doba stání na sucho okolo 60 dnů je nutná pro regeneraci mléčné žlázy a přípravu na další laktaci. Toto doporučení vzniklo v době, kdy většina z nás ještě nebyla na světě a nikdo o jeho správnosti nepochybuje. V posledním období se objevují informace, které přehodnocují dosavadní poznatky. Shrnutí těchto nejnovějších informací by mělo být náplní tohoto příspěvku.   


ZASE NĚCO O DRENČINGU?

06.12.2007 Otelené krávy se potýkají s řadou změn: vypuzení telete a placenty, počátek produkce mléka, vystavení mléčné žlázy a dělohy riziku infekce, změna krmné dávky a změny v imunitním systému krávy. Kráva je ve velkém riziku výskytu metabolických problémů. Pracovníci Cornellovy univerzity spočítali, na kolik přijdou onemocnění typická pro toto období.   


JAK "VYROBIT" ZISKOVOU KRÁVU

06.12.2007 V srpnových hodnotách Top USA byly v seznamu TOP 100 býků nově počítány tři nové genetické znaky, které mají vliv na profit vašeho stáda: - snadnost telení býků - snadnost telení dcer - míra zabřezávání dcer. Byly změněny jejich váhové koeficienty (změnila se jejich důležitost v indexu Lifetime Net Merit = LNM).  


CO NÁM MŮŽE POMOCI LÉPE ŘÍDIT NÁKLADY

06.12.2007 Důležitá rozhodnutí děláte každý den. Zaměřme se ale způsob, jak je vyhodnocovat.   


ŠLECHTÍME PRO ZISK

06.12.2007 Světový mléčný průmysl je pod obrovským tlakem jak produkovat mléko tak efektivně jak jen je to možné, a producenti ve všech zemích jsou tlačeni najít nejlukrativnější cestu fungování jejich stád. Dnešní úspěšný mléčný producent již našel mnohé klíče k dlouhodobé rentabilitě.  


DESET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ, JAK ZLEPŠIT REPRODUKCI

06.12.2007 Co je nového v reprodukci? To je otázka, kterou Dr. Paul Friecke z Univerzity ve Wiskonsinu dostává velmi často. Proto stanovil celkem 10 bodů k tomu, aby ji zlepšil.   


JAKÉ JSOU NOVINKY V REPRODUKCI?

06.12.2007 Aktuální výzkum pomáhá zlepšit zabřezávání na mléčných farmách. Odborníci z Kanady a USA se sešli v Qebeku, aby se seznámili s posledními novinkami ve svém oboru.   


FAKTORY NEJVÍCE OVLIVŇUJÍCÍ VÝSLEDKY REPRODUKCE DOJNIC

06.12.2007 S chovem dojnic nutně souvisí snaha o vytváření pozitivního hospodářského výsledku ? ekonomického zisku. Zde je třeba zmínit diskusi o ?ekonomické užitkovosti?. Nejlepší ekonomický výsledek lze dosáhnout při maximální užitkovosti pro daný genofond stáda, se zachováním dobrého zdravotního stavu a dobrých výsledků v reprodukci. Tvrzení některých chovatelů, že záměrně, z ekonomických důvodů, nedosahují produkce, kterou by jim umožnil genofond jejich stáda, je možno považovat spíše za zdůvodnění vlastního chovatelského neúspěchu, než za racionální podnikatelské rozhodnutí.   


JAK DŮLEŽITÉ JSOU PROSTŘEDKY DETEKCE ŘÍJE?

06.12.2007 Plemeno Holštýn se značně zlepšuje na celém světě, ale výzkumy ukazují, že plodnost vysokoprodukčních stád se nezlepšila. Může se situace změnit a jak k tomu dojde? Co k tomu holštýn potřebuje? Zabřeznutí vysokoprodukční holštýnské dojnice je stále záruka vysoké celoživotní produkce. Navíc vysoká brakace znamená ztrátu peněz. Námětem tohoto článku je tedy říje a prostředky detekce říje.   


MĚJTE PŘED MASTITIDOU VŽDY NÁSKOK

06.12.2007 Jak se vyrovnávají s problémem mastitid chovatelé v různých zemích? Vypadá to, že řada z nich s radostí vidí nové nástroje, které mohou i maličko pomoci v boji proti tomuto problému.   


ODCHOV BÝČKŮ MASNÝCH PLEMEN

06.12.2007 Každý z chovatelů skotu zná pořekadlo, že plemeník je polovina stáda. Toto úsloví pak v masných stádech platí dvojnásob, zejména pokud si uvědomíme, že podíl inseminace je ve většině chovů mizivý a často celý jeden ročník telat má jednoho ?tatínka?. Na místě je pak otázka, jak kvalitní je výběr býků do přirozené plemenitby, protože ten v mnoha případech rozhoduje o budoucí prosperitě chovatele.   


ODCHOV BÝČKŮ MASNÝCH PLEMEN

06.12.2007 Každý z chovatelů skotu zná pořekadlo, že plemeník je polovina stáda. Toto úsloví pak v masných stádech platí dvojnásob, zejména pokud si uvědomíme, že podíl inseminace je ve většině chovů mizivý a často celý jeden ročník telat má jednoho ?tatínka?. Na místě je pak otázka, jak kvalitní je výběr býků do přirozené plemenitby, protože ten v mnoha případech rozhoduje o budoucí prosperitě chovatele.   


SEZÓNA VE STÁDECH MASNÉHO SKOTU

06.12.2007 Všichni chovatelé masného skotu jistě ví, o čem hovořím. Ve většině stád totiž právě teď probíhá telení, jedna z nejobtížnějších etap , která rozhoduje o celkové rentabilitě firmy.  


CHOV PIEMONTŮ NA ŠUMAVĚ ? NEJLEPŠÍ BÝK LETOŠNÍHO ROKU

06.12.2007 Při červnové aukci masných býků, která byla s velkým úspěchem zorganizována na výstavišti v Přerově, jste možná zaznamenali vynikající skupinu 10 piemontských býčků. Na první pohled jistě vynikl impozantní býk ze Šumavy, z malé rodinné farmy manželů Tesárkových.   


ZDRAVÉ A CHUTNÉ HOVĚZÍ MASO

06.12.2007 Patřím k lidem, kteří díky své profesi nemají problém opatřit si opravdu kvalitní hovězí maso, které se doslova rozplývá na jazyku a které může člověk bez obavy servírovat i svým dětem. Často také podlehnu tlaku známých a takové maso jim sháním, a po týdnu jsem pak terčem otázek, kde si mohou zase takové maso koupit. Vlastní vinou se tak dostávám do rozpaků protože odpověď je složitá ? proč, to se pokusím v tomto článku objasnit.   


JAK KRMIT JALOVICE LEVNĚJI

06.12.2007 Krmivo tvoří 60 ? 70% celkových nákladů na odchov jalovic. Farmáři a kooperátoři, kteří odchovávají mladý dobytek, však jen zřídka mají pod kontrolou náklady na jejich krmení.   


SPRÁVNÝ ODCHOV JALOVIC

06.12.2007 Pravděpodobně neexistuje nic kritičtějšího ve ?výrobě? špičkové krávy než způsob, jakým pečujete o jalovice. V tomto článku se blíže podíváme na několik systému odchovu jalovic. Holstein International se zeptal třech specialistů, všichni jsou za správný odchov velmi považováni, aby nám dovolili nahlédnout ?pod pokličku? jejich systému managementu odchovu jalovic.   


TELATA VERSUS PRŮJEM A PNEUMONIE

06.12.2007 Podle výsledků zdravotního monitorovacího systému v USA jsou nejčastějším důvodem úhynu telat průjmová onemocnění (52,5%) a pneumonie (21,3%) během prvních třech týdnů života. Pokud chcete snížit procento úhynu v této kategorii zvířat, zaměřte se zejména na tyto dva problémy.   


POSUĎTE SVŮJ ODCHOV JALOVIC

06.12.2007 Dobrý zdravotní stav a výživa je páteří kvalitního odchovu jalovic, které nemají problém s reprodukcí. Externista univerzity ve státě Illinois, MVDr. Dick Wallace, uvádí parametry odchovu, které vedou k telení jalovic do 24 měsíců věku.   


NÁRODNÍ OZDRAVOVACÍ PROGRAM OD INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDY SKOTU V ČR

06.12.2007 Infekční rinotracheitida skotu - IBR je způsobená bovinním herpesvirem ? 1. Onemocnění probíhá v různých formách, za odlišných příznaků. Nejčastější příznaky: zánět nozder, dutiny nosní, serózní až hnisavý výtok z nosu, kašel, zvýšený výtok slin, zánět spojivek a rohovky, výtok z očí, v případě ucpání hrtanu hnisavým sekretem i obtížné dýchání. Onemocnění provází zvýšená teplota a nechutenství. Dále bývají též registrovány mastitidy, aborty, zánětlivé změny na pohlavních orgánech. Virus může napadnout nervovou tkáň a manifestovat se nervovými příznaky.   


STRES, TEPELNÝ STRES V CHOVU DOJNIC

06.12.2007 Omezení vlivu stresu v chovu dojnic a dosažení zlepšení zdravotního stavu, zlepšení reprodukce, zvyšování užitkovosti znamená i zlepšení ekonomiky výroby mléka.  


SANITACE STRUKŮ - ŘÍDÍTE SE TĚMITO PRINCIPY?

06.12.2007 Hygiena struků zřejmě nejkritičtější krok při dojení. Cílem je nasazení strukových násadců na čisté, suché a stimulované struky. Čistota struků ovlivňuje dobu dojení, mastitidy a kvalitu mléka.  


SPOKOJENÉ KRÁVY VÍCE DOJÍ

06.12.2007 Komfort krav je objektem našeho zájmu v seriálu o managementu, kterou přináší Holstein International. Různé přírodní podmínky po celém světě mají velký vliv na systém ustájení ve snaze zlepšovat pohodlí krav. Co je vlastně optimálním pohodlím pro krávu? Nejlepší metodou, jak zodpovědět tuto otázku, je dobře pozorovat krávy, a ony samy nám to ukáží.   


DOBRÝ MANAGEMENT JE NEZBYTNÝ PRO PREVENCI MASTITID

06.12.2007 Mastitida stojí hodně peněz farmáře na celém světě. V USA je celková škoda vyčíslena na nejméně 2 biliony USD ročně! V této části se tedy zaměříme na prevenci mastitid. Přečtěte si pozorně o tomto ?trojúhelníku mastitid?, který zahrnuje tři hlavní místa, kde management hraje velmi důležitou roli v prevenci problémů.  


PORANĚNÉ STRUKY MOHOU BÝT VYLÉČENY

06.12.2007 Úspěch závisí na naší rychlosti a čistotě provedení. Každé poranění struků je pro chovatele dosti frustrující a časově náročné. Může znamenat ztrátu čtvrti, nebo celé krávy. Struková poranění můžeme rozdělit na tři typy: jednoduché natržení, trhlina pronikající do mléčné cisterny, nebo rozsáhlé poranění stěny struku a strukového kanálku. Většina chovatelů je schopna ošetřit jednoduché natržení struku a poranění strukového kanálku. Trhliny pronikající až do mléčné cisterny jsou komplikovanější, většinou vyžadují šití, což je práce pro vašeho veterináře. Pro všechna zranění si zapamatujte dvě věci: rychlé ošetření umožní dobré hojení a redukuje riziko mastitidy; čistota při ošetřování musí být vždy dodržena.   


MASTITIDY ZPŮSOBENÉ STREP. AGALACTIAE NELZE ROZHODNĚ PODCEŇOVAT

06.12.2007 Někteří lidé si myslí, že mastitidy, jejichž původce je Streptococus agalactiae, jsou již minulostí. Myslí si, že mají k tomu své důvody.   


VYPLŇTE SI TEST, KTERÝM ZJISTÍTE RIZIKO VÝSKYTU VYSOKÉHO POČTU SB VE VAŠÍ DODÁVCE MLÉKA

06.12.2007 Není náhodou, že některé chovy si udržují stabilně nízký počet SB v mléce. Mezi farmami, které mají SB nižší jak 150.000 na jeden ml jsou patrné stejné postupy. Tyto farmy totiž důsledně dbají na hygienu.   


TENKÁ ROHOVINA PAZNEHTU VEDE K LAMINITÍDĚ

06.12.2007 Jak špatné strouhání, tak opotřebení rohoviny paznehtu na betonových podlahách může způsobit kulhavost.   


ZDRAVOTNÍ STAV PAZNEHTŮ ? DŮLEŽITÝ PŘEDPOKLAD VÝROBY MLÉKA

06.12.2007 Zdravé končetiny jsou základní podmínkou pro ekonomicko výrobu mléka a chovatelská řečení, že nohy dojí, nebo že se dojí nohama, je velice pravdivé. Proto je nutno věnovat maximální pozornost zdravotnímu stavu paznehtů a vytvořit podmínky a systém péče o paznehty abychom eliminovali všechny chyby na minimum.  


Optimalizace bachorové fermentace.

29.11.2007 Bachorové mikroorganismy jsou schopné poskytnout 40-60 % denní potřeby aminokyselin přičemž zajišťují 60-80 % potřebné energie produkcí těkavých mastných kyselin. Systémy výživy, které maximalizují růst mikroorganismů a udržují vysokou produkci mléka vedou k žádoucím složkám v mléce a maximálnímu profitu.   


Jak krmit pro dobré složky?

18.11.2007 Když mléčný tuk a bílkovina jsou nízké, nejdříve se podívejte co krmíte a jak krmíte.  


Otestujte svoji šikovnost v detekci říje.

12.11.2007 Pouze dokonalé sledování říjí je jedinou cestou k maximálnímu využití potenciálu, který s sebou přináší inseminace.  


VÝŽIVA PRO PRODLOUŽENÍ PRODUKČNÍHO ŽIVOTA

08.11.2007 Manažeři zemědělských farem usilují o zvýšení profitu z jejich chovu dojnic. Jeden z faktorů, který limituje tento profit, je zkrácení produkčního života dojnic (méně než 3 laktace). Vyšší procento vyřazených krav (přes 35 %) a zdravotní problémy související s výživou jsou jedny z příčin zkrácení produkčního života (PŽ). Tři faktory související s výživou a ovlivňující PŽ jsou uvedeny níže.  


ZKRÁTILI DOBU STÁNÍ NA SUCHO!

08.11.2007 Několik producentů mléka se s námi podělilo o zkušenosti se zkrácenou dobou stání na sucho.  


POSTŘEHY O REPRODUKCI Z PUTOVÁNÍ PO FARMÁCH V MINNESOTĚ A WISCONSINU

08.11.2007 O tom, že parametry reprodukce jsou rozhodující pro ekonomiku chovu dojnic na celém světě, není pochyb. Při naší cestě po farmách ve státě Minnesota a Wisconsin byl ale na první pohled patrný odlišný žebříček důležitosti jednotlivých reprodukčních parametrů stáda.  


ŽIVÝ BÝK VE STÁDĚ: ANO ČI NE A POKUD ANO JAK?

08.11.2007 Tato zdánlivě jednoduchá otázka v sobě skrývá několik úskalí o jejichž existenci by měl chovatel vědět a měl by s nimi být vyrovnán. Zcela odlišný je význam této otázky v dojeném a nebo v masném systému. A jelikož se blíží konec roku a celá řada chovatelů, zejména masného skotu, bilancuje jaký byl loňský rok, je otázka z nadpisu velmi aktuální. Tento článek by měl napovědět chovatelům, kteří váhají s koupí plemenného býka a ujistit ty, kteří již býka mají o tom, že jej využívají efektivně.  


MŮŽEME KRMIT TELATA MLÉKEM JEN JEDNOU DENNĚ ?

08.11.2007 Na mléčných farmách je potřeba věnovat mnoho práce a času mléčným telatům. Ne všude si to ale mohou dovolit. Obvyklými důvody bývá právě nedostatek času, prostoje a disciplína. Farmáři doufají, že sníží tuto pracovní zátěž, pokud budou krmit telata mlékem jen jednou denně při zachování dobré úrovně odchovu telat. Ale pouze dobrý management může zajistit žádané výsledky.  


PERZISTENCE LAKTACE MŮŽE BÝT KLÍČEM KE ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ A PLODNOSTI

08.11.2007 Nedávno jsem v ?Dairy Topics? narazil na zajímavý článek s názvem ?Výživáři se musí zlepšit?. Všichni dobří genetici by měli číst články s takovým názvem. V tomto článku totiž Prof. David Beever uvedl: ?Řada problémů se zhoršuje, protože se chovatelé honí za vysokými nádoji. Vše co potřebují jsou přitom nižší vrcholy laktační křivky, větší perzistence laktace a vyšší efektivita.? Měl tím na mysli snahu o vysoké vrcholy laktace bez ohledu na dlouhodobý zdravotní stav a kondici krav.  


DIGITÁLNÍ DERMATITIDA (ZÁNĚT KŮŽE PRSTU)

08.11.2007 Prevence a kontrola digitální dermatitidy je stejná jako u dermatitidy interdigitální. Správné koupání paznehtů roztokem formalínu nebo modré skalice udržuje tato onemocnění pod kontrolou.  


Minerálně - vitaminózní doplňkové krmivo GENODOP. Charakteristika krmiva

08.11.2007 Doplňková krmiva řady GENODOP pro dojnice vycházejí z úspěšné řady krmiv UNIDOP a jsou ověřena a využívána v řadě vysokoužitkových chovů. Jejich složení vychází z nejnovějších poznatků o výživě dojnic a jejich účinnost je pravidelně vyhodnocována na základě metabolických testů z krve, mléka a moči zvířat. Krmiva jsou zvířaty v krmné dávce velmi dobře přijímána vzhledem k obsahu zchutňovadla na bázi melasy. Krmiva se vyznačují sníženou prašností.  


SELEKCE NA KONČETINY- ZÁLEŽÍ NA ZEMI PŮVODU ZVÍŘAT

08.11.2007 Globální harmonizace má za následek zlepšování konverze plemenných hodnot pro typové indexy z jedné země na druhou. Stále to ale ještě není úplně perfektní. Co se týká nohou a paznehtů, je stále co zlepšovat. Týká se to určitě celkového skóre pro nohy a paznehty (feet and legs score), pro objasnění tohoto znaku v různých zemích uvádí Holstein International (HI) tento článek.  


V DOLNÍ LUTYNI UŽITKOVOST STÁLE ROSTE

08.11.2007 Před rokem jsme ve ŠLECHTITELi představili Návsí VKK, jednu ze stájí akciové společnosti Netis. Dnes Vás provedeme další stájí této společnosti, která se nachází v Dolní Lutyni v bývalém okrese Karviná. Zdejší závod vznikl v březnu roku 2000 pronajmutím a pozdějším odkoupením zemědělského střediska od správce konkurzní podstaty. Hospodaří zde na 1.500 ha orné půdy a 47 ha TTP. Nadmořská výška je 250 m. n. m. a srážkový úhrn činí 900 mm. Pěstují zde cukrovou řepu, pícniny, krmné obiloviny, kukuřici na siláž a na zrno.   


EMANE, EMANE, KDOPAK ŽE TĚ DOSTANE?

08.11.2007 Kdyby odpovědi na všechny otázky světa byly tak jednoduché, život by byl jak procházka růžovou zahradou. Býka EMANa (NEB 910) si totiž do svého chovu může vzít každý chovatel, který uzná, že dovednosti tohoto plemeníka jsou právě takové, jaké ke zlepšení výkonnosti svého dojného stáda potřebuje.  


ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU TESTACE BÝKŮ HOLŠTÝNSKÉHO PLEMENE SE ZAHÁJENOU TESTACÍ V ROCE 2003

08.11.2007 V roce 2003 bylo zařazeno do testovacího připařování 159 býků holštýnského plemene. Počet testovaných býků se každoročně zvyšuje (tabulka 1). Také podíl inseminací testovanými býky se každoročně zvyšuje. V roce 2002 to bylo 14,8% z prvních a 19,6% ze všech inseminací, v roce 2003 16,1% a 21,6% a v roce 2003 17,5% z prvních a 23,6% ze všech inseminací býky plemene H. Tento trend pokračoval i v roce 2004, kdy byla testace zahájena u 181 býka.  


HILLARY : VYSOKÝ PROTEIN A SKVĚLÝ TYP Z IOWY

08.11.2007 Dnes jí je dvanáct let. Ukončila svoje produkční léta, ale stále je široká, kapacitní a vypadá jako by ji právě klasifikovali na EX-94. Královna stáje Henkeseen Trenta Henkese v Iowě, Henkeseen M Hillary. Její rekord je 19.233 kg mléka, 4,1% tuku a 3,5% bílkovin, ale zajímavější možná bude jejích 65 registrovaných potomků a dalších 75 zmrazených embryí na celém světě. Sedm jejích dcer je klasifikováno jako EX a synové se zařazují mezi aktivní a prověřené býky. Zkrátka, Hillary má v Henkeseen stádě zvláštní výsady.  


Komponenty mléka a zisk

17.03.2007 Prospěšnost výrobního ukazatele EMC, je poměrně novou hospodářskou disciplínou v dnešním moderním mlékárenském průmyslu. Ukazatelé působící jako barometr faremních nutričních programů, ale i opatření vedoucí k celkové pohodě dojnic napomáhají ošetřovatelům fungovat více výhodně a efektivně. Souborem, který nejlépe představuje celkový výkon mléčných krav, je sestaven z hodnot shrnující mléčnou kvantitu, obsah mléčného tuku a bílkovin do jedné použitelné číslice ECM= (mléko lb x 0,327) + ( mléčný tuk lb x 12,95) + (protein lb x 7,2). Hodnocení a vzájemné porovnávání jednotlivých složek poskytne základ pro správné rozhodnutí.  


Sexované sperma

07.03.2007   


TPI a Net Merit: Přehled selekčních indexů v USA

07.03.2007 Celkový index dokáže poutat pozornost chovatelů při výběru býku, kteří jsou umístěni na předních pozicích žebříčků. Indexy se zdají být silným nástrojem při používaní mraženého semene nejlepších býků a rovněž hrají důležitou roli v určování obchodního potenciálu u samičího materiálu (jalovice, krávy). Úspěch TPI a NET Meritu je možné ukázat na příkladu ve většině zemí, jejž si je zadaptovaly do jejích vlastních indexů. Můžeme se tedy blíže podívat na sestavení TPI a Net Meritu.  


Pochopení chování krav

07.03.2007 Dojnice jsou zcela odkázány na nás a naše schopnosti poskytnout jim dostačující a vhodnou stravu pro podporu produktivity, růstu, zdraví a prospěchu.  


Základní body programu prevence a tlumení mastitid

15.05.2006 Mastitidy jsou nejrozšířenější a nejnákladnější onemocnění u dojnic a jednou z příčin nekonečného boje je, že se na jejich vzniku podílí mnoho faktorů. Zeptáme-li se chovatelů na výskyt ve stádě, hovoří pouze o mastitidách klinických. Je však známo, že klinické mastitidy jsou špičkou ledovce a na 1 případ připadá 30 - 40 případů subklinické mastitidy.  


GENOMAK

12.07.2005 Popis produktu GENOMAK  


SPOT FLUSH

12.07.2005 Popis produktu SPOT FLUSH  


Desinfekční prostředky dojících zařízení

12.07.2005 Čištění a desinfekce dojících zařízení  


PROSTŘEDKY NA OŠETŘENÍ A OCHRANU VEMENE

12.07.2005 Popis prostředků na ošetření a ochranu vemene  


Prostředky k ošetřování paznehtů

12.07.2005 Popis prostředků k ošetřování paznehtů  


Ostatní desinfekční prostředky

12.07.2005 Popis ostatních desinfekčních prostředků  


Ostatní výrobky

12.07.2005 Popis PROGESTERONOVÉHO TESTU a produktu AGRILOE  


UNIDOP a GENODOP

10.07.2005 Minerálně - vitaminózní doplňkové krmivo  


ENERGIZER

10.07.2005 Popis produktu ENERGIZER  


UNIMETACIT

10.07.2005 Popis produktu UNIMETACIT  


PROPYLENGLYKOL

10.07.2005 Informace o produktu PROPYLENGLYKOL  


GALACID TEL-A

10.07.2005 Mléčná krmná směs pro odchov telat  


GENO-REPRO

10.07.2005 Minerálně - vitaminové doplňkové směsi pro prasnice a prasničky  


FIX - A TOX

10.07.2005 Přídavek do krmiva vázající mykotoxiny  


ULTIMATE

10.07.2005 Pohotové minerály - měď a zinek  


EMANE, EMANE, KDOPAK ŽE TĚ DOSTANE?

14.06.2005   


NĚKOLIK POSTŘEHŮ Z NÁVŠTĚVY IZRAELE

10.06.2005 Na pozvání společností Agromilk Pelhřimov a jejího Izraelského partnera firmy AFIKIM se uskutečnila v termínu 18-21.4. 2005 návštěva skupiny chovatelů skotu na několika farmách v Izraeli. Přesto, že přírodní podmínky jsou odlišné, chci uvést několik inspirativních postřehů a přiblížit zdejší chov dojnic .  


MESLAND DUPLEX

08.06.2005   


ELOT

07.06.2005   


SKVĚLÉ VÝSLEDKY BÝKŮ Z DRUHÉHO NASAZENÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ SE V ČR

25.02.2005   


GARTER A JEHO FANTASTICKÝ NÁSTUP DCER Z DRUHÉHO NASAZENÍ

25.02.2005   


DON - NOVÉ SLADĚNÍ TYPU A PRODUKCE

25.02.2005   


PĚKNÝ MUŽ DOLLMAN

18.02.2005 JMÉNO MŮŽE POOTVÍRAT DVEŘE, VÝKON PAK UKÁŽE CELOU PRAVDU  


VŠE, CO JSTE KDY CHTĚLI VĚDĚT O DLOUHOVĚKOSTI

15.02.2005   


ČAS BILANCOVÁNÍ, ČAS SDÍLENÍ RADOSTI S FIRMOU GENOSERVIS A.S.

24.11.2004   


NÁVŠTĚVA VYNIKAJÍCÍCH MLÉČNÝCH FAREM NA VYSOČINĚ

18.11.2004   


ZERAS A.S. RADOSTÍN NAD OSLAVOU DALŠÍ V ŘADĚ PODNIKŮ S PLOŠNÝM HODNOCENÍM EXTERIÉRU PRVOTELEK

18.11.2004   


TVRDOŇOVI VSADILI NA MLÉKO

18.11.2004   


NOBLESA SNOUBENÁ S GRÁCIÍ - TO NENÍ PLESOVÁ SEZÓNA, TO JE ELEGAN

18.11.2004   


AKCIOVÁ SPOLEČNOST AGROSUMAK SUCHDOL NAD ODROU, OKRES NOVÝ JIČÍN

15.11.2004   


AGRAS BOHDALOV:PRVNÍ ROK PLOŠNÉHO HODNOCENÍ EXTERIÉRU U PRVOTELEK

08.11.2004   


RICECREST MURPHY

08.11.2004   


DRUHOTNÉ ZNAKY JIŽ TVOŘÍ 26% ŠLECHTITELSKÉHO CÍLE

10.09.2004 Za posledních méně než 10 let se šlechtitelský cíl radikálně změnil v mnoha holštýnských programech. Zatímco pouze Dánsko a Švédsko začlenilo znaky zdraví a dlouhověkosti do selekčního indexu už v roce 1996, nyní, v roce 2004, existuje jen málo zemí, kteří nenásledovali skandinávský model. Podíl zdraví, managementu a dlouhověkosti ve ?světovém indexu? se zvýšil z 6% na 26%!  


HERSHEL: THE MILK-MAKER (TEN KTERÝ DOJÍ)

10.09.2004   


ER-LATUCH FORTUNE

10.09.2004   


LYNCH SE VRACÍ, A S NÍM PŘICHÁZÍ JISTOTA

10.09.2004   


HILLARY : VYSOKÝ PROTEIN A SKVĚLÝ TYP Z IOWY

08.09.2004   


AUTOMATICKÉ DOJENÍ POMOCÍ ROBOTŮ V USA A EVROPĚ

01.09.2004   


PŘEDSTAVUJEME ZOD BRNIŠTĚ

31.08.2004   


DUKEMET a DARKMET

31.08.2004   


CHOV DOJNIC V TOŠANOVICÍCH

11.06.2004   


V NÁVSÍ VSADILI NA MLÉKO

11.06.2004   


PLAVBA MOCNOU MISSISSIPPI

11.06.2004   


NEJLEPŠÍ PRO CHOVATELE DAR JE ZAJISTÉ BÝK CEDAR

11.06.2004   


CROCODILE - BEZPROBLÉMOVÁ DLOUHOVĚKÁ ZVÍŘATA

10.06.2004   


NOVÝ VYSOKO POSTAVENÝ BÝK V TPI ? RIO

03.03.2004   


VÝSLEDKY TESTACE ROČNÍKU 1999

02.03.2004   


VÝSLEDKY HODNOCENÍ EXTERIÉRU PO TESTOVANÝCH BÝCÍCH V CHOVECH ZAPOJENÝCH DO PLOŠNÉHO HODNOCENÍ EXTER

02.03.2004   


VYSOČINA ? MLÉČNÁ ZEMĚ

01.03.2004   


CHAMPION ? NESTÁVÁ SE TAK ČASTO, ABY SE BÝK HODIL DO TOLIKA TRHŮ

27.02.2004   


PAGEN-ERNWOOD DANE

27.02.2004   


BEARMEG NEB-710 TV ? KOMPLEXNÍ SYN MEGABUCKA

25.02.2004   


RIO A MURPHY

24.02.2004   


JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI MOŽNOST VLASTNÍHO POSOUZENÍ VLIVU OTCE NA SVOJE STÁDO

23.02.2004   


CALIPH - DOPŘEJTE SI POCIT ROZKOŠE Z MLÉČNÉHO OPOJENÍ !!

23.02.2004   


LOU ? JEDNIČKA V UTVÁŘENÍ VEMENE A PRODUKCI SLOŽEK!

16.02.2004   


SILDAHL, JMÉNO ZA BÝKEM DUTCH BOY A SOSA

12.02.2004   


WINDA ? VYJÍMEČNÁ KRÁVA Z MOET SKALIČKA

17.11.2003   


PRŮVODCE SVĚTEM INDEXŮ

06.11.2003   


SID A JEHO UPLATNĚNÍ V CHOVECH

06.11.2003   


KTERÉ KRÁVY ŽIJÍ DÉLE ?

03.11.2003   


DOSÁHNOUT BEZKONKURENČNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

22.08.2003   


NORA 120101/709 TV VG-86-ČR- SKVĚLÉ POKRAČOVÁNÍ VÝZNAMNÉ RODINY

15.08.2003   


EMERALD ? ACRES ? SA T-DAWSON

13.08.2003   


TLAK NA PROCENTO TUKU POMALU ROSTE

12.08.2003   


TYREL

12.08.2003   


ZÁHADNÝ SVĚT SPOLEHLIVOSTI

20.02.2003   


POCHOPENÍ PRODUKČNÍHO ŽIVOTA

20.02.2003 Co to je produkční život a jak ho lze hodnotit je jednoduché a jasné. Ale kolik důrazu si zaslouží ještě není tak docela zřejmé.