Homepage poradenstvi clanky vysledky-u-skotu

Výsledky KU 2009/2010

11.02.2011   


ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU TESTACE BÝKŮ HOLŠTÝNSKÉHO PLEMENE SE ZAHÁJENOU TESTACÍ V ROCE 2003

08.11.2007 V roce 2003 bylo zařazeno do testovacího připařování 159 býků holštýnského plemene. Počet testovaných býků se každoročně zvyšuje (tabulka 1). Také podíl inseminací testovanými býky se každoročně zvyšuje. V roce 2002 to bylo 14,8% z prvních a 19,6% ze všech inseminací, v roce 2003 16,1% a 21,6% a v roce 2003 17,5% z prvních a 23,6% ze všech inseminací býky plemene H. Tento trend pokračoval i v roce 2004, kdy byla testace zahájena u 181 býka.  


SKVĚLÉ VÝSLEDKY BÝKŮ Z DRUHÉHO NASAZENÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ SE V ČR

25.02.2005   


ČAS BILANCOVÁNÍ, ČAS SDÍLENÍ RADOSTI S FIRMOU GENOSERVIS A.S.

24.11.2004   


VÝSLEDKY TESTACE ROČNÍKU 1999

02.03.2004   


VÝSLEDKY HODNOCENÍ EXTERIÉRU PO TESTOVANÝCH BÝCÍCH V CHOVECH ZAPOJENÝCH DO PLOŠNÉHO HODNOCENÍ EXTER

02.03.2004