Homepage poradenstvi clanky vysledky-u-skotu 301-vysledky-hodnoceni-exterieru-po-testovanych-bycich-v-chovech-zapojenych-do-plosneho-hodnoceni-exter

02.03.2004

VÝSLEDKY HODNOCENÍ EXTERIÉRU PO TESTOVANÝCH BÝCÍCH V CHOVECH ZAPOJENÝCH DO PLOŠNÉHO HODNOCENÍ EXTER


VÝSLEDKY HODNOCENÍ EXTERIÉRU PO TESTOVANÝCH BÝCÍCH V CHOVECH ZAPOJENÝCH DO PLOŠNÉHO HODNOCENÍ EXTERIÉRU

V černostrakatých novinkách 4/2003 byly zveřejněny zajímavé výsledky hodnocení exteriéru krav v chovech, ve kterých se provádí plošné hodnocení všech krav bonitéry svazu.

Rád bych na tento článek ing. Berana a ing. Vondráška navázal, a ukázal výsledky hodnocení exteriéru ve stájích, ve kterých bylo v loňském roce nahodnoceno celkově více jak 100 krav.
V tabulce jsou uvedeny chovy, kde bylo od listopadu 2002 do prosince 2003 po našich testantech hodnoceno více jak 25 dcer.

Podnik Celkem hodnoceno krav Mléč. charakter Kapacita Záď Končetiny Vemeno Celkem Z toho po testantech Genoservisu Ing. Kovařík 113 80.1 80.3 78.7 79.6 80.0 80.0 25 79.9 80.7 77.8 79.6 80.1 80.0 ZERAS Radostín 315 78.2 80.5 79.2 78.0 79.3 79.2 62 78.0 80.7 79.3 78.2 79.5 79.3 ZOD Brništ 127 79.7 79.8 79.7 77.3 78.8 79.2 50 79.5 79.4 78.6 77.6 79.3 79.2 NETIS Návsí 142 79.1 79.4 79.2 78.7 78.8 79.1 94 78.6 79.4 79.2 78.5 78.4 78.8 ZD Dubenec 302 79.2 79.3 78.2 77.8 79.0 79.0 37 78.2 80.4 78.6 77.4 79.0 79.0 AGRO Slatiny 150 78.8 80.9 78.8 78.2 78.0 78.9 35 77.5 80.3 79.4 77.8 78.7 78.8 ZD Trhový Štpánov 357 79.0 80.0 79.2 78.5 78.3 78.9 61 78.6 79.1 79.1 78.7 79.0 79.0 ZVOS Hustopeče 241 79.7 79.9 79.5 78.8 77.7 78.9 61 79.4 80.1 79.3 79.5 78.0 79.1

Z uvedené tabulky je zřejmé, že exteriér krav po našich testantech v těchto chovech směle konkuruje ostatním plemenicím, která však jsou po všech  býcích používaných v daném chovu.
Tyto výsledky taky dávají odpověď na otázku, proč je v těchto podnicích stále větší zájem o naše testanty. Nejen že prvotelky po testantech dosahují výborné produkce, ale i exteriér zvířat je srovnatelný, a u některých farem lepší než průměr hodnocení všech zvířat, což dává předpoklad produkčních dlouhověkých krav a tím i dobré ekonomiky při výrobě mléka.

Ladislav Škařupa, Genoservis, a.s. Olomouc