Homepage poradenstvi clanky reprodukce-prasat

JAK PŘEKLENOUT LETNÍ MĚSÍCE V REPRODUKCI PRASNIC

22.01.2008 Výkupní ceny prasat jsou pro chovatele velmi nepříznivé a neumožňují tvorbu jakéhokoliv zisku. Jedinou možností snížení ztráty je úspora v nákladech. Z tohoto pohledu je v odvětví výroby vepřového masa nejvyšší nákladovou položkou cena za vyprodukované sele. Produkce selat je velmi komplexní a odbornou činností v chovu prasat a musí bezchybně fungovat po celý rok.   


VLIV ŘEDIDEL KANČÍHO SPERMATU A ZPŮSOB JEHO ZPRACOVÁNÍ NA VÝSLEDKY V REPRODUKCI PRASNIC

10.01.2008 Na úseku rozmnožování prasat dochází dlouhodobě k sezónním, ale i nárazovým poklesům v produkci selat. Tato skutečnost je v praxi dobře známá, ale jednoznačný důkaz na vliv konkrétních ovlivňujících faktorů neexistuje. V odborné literatuře i odborných chovatelských diskusích se uvádí jako příčina sezónní biologický charakter rozmnožovacího procesu prasat. V menším rozsahu dochází nárazově k podobným krátkodobým poklesům i v ostatních obdobích roku. Tyto poklesy se vyskytují i u zvířat, které mají dlouhodobě dobrou úroveň reprodukce.  


INTENZITA ODCHOVU SELAT ZA ROK 2004 U CHOVATELŮ REALIZUJÍCÍCH PLEMENÁŘSKÝ PROGRAM A.S. GENOSERVIS OL

22.02.2005 Intenzita odchovu selat je jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících rentabilitu každého chovatele prasat. Vycházíme-li z nákladů na jeden krmný den prasnice na úrovni minimálně 50,- Kč a potřebě 19,2 KD prasnice na jedno odchované sele v průměru ČR za rok 2004, potom hodnota odchovaného selete činí minimálně 960,-Kč.   


ÚROVEŇ ODCHOVU SELAT A POČTU VYKRMENÝCH PRASAT OD PRASNICE JE LIMITUJÍCÍM FAKTOREM PRO ZAJIŠTĚNÍ KON

18.11.2004 Podnikaní v chovu prasat v České republice není nikterak jednoduchou záležitostí. Zpracovatelé tlačí nákupní ceny prasat dlouhodobě na, pro chovatele, neúnosnou mez a vytvořený zisk v tomto odvětví se proto převážně realizuje ve sféře zpracovatelské a obchodní.  


TEPLOTA JAKO NEGATIVNÍ FAKTOR OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU SPERMIÍ KANCŮ

17.08.2004 Nové studie provedené ve Španělsku nám dokazují schopnosti dobře navržené a zbudované klimatizace ve stáji eliminovat tepelný stres kanců, a tím předcházení nárůstu abnormálních spermií v důsledku tohoto negativního faktoru.  


ZAŘAZOVÁNÍ PRASNIČEK DO REPRODUKCE

11.06.2004 Moderní genofond mateřských plemen prasat přináší na jednu stranu záruku dostatečné zmasilosti finálních hybridů, na druhou stranu ale souvisí s vyšší náročností z pohledu  nastartování pohlavního cyklu u prasniček a jejich úspěšného zařazení do reprodukce.  


VÝZNAM KANČÍCH FEROMONŮ

04.06.2003 V průběhu posledního veletrhu EuroTier konaném v Německu několik společností představilo produkty na bázi kančích feromonů k podpoře reprodukce prasnic. Byla nastolena otázka co vlastně jsou feromony a jak nám můžou pomoci.