Homepage poradenstvi clanky reprodukce-prasat 227-intenzita-odchovu-selat-za-rok-2004-u-chovatelu-realizujicich-plemenarsky-program-a-s-genoservis-ol

22.02.2005

INTENZITA ODCHOVU SELAT ZA ROK 2004 U CHOVATELŮ REALIZUJÍCÍCH PLEMENÁŘSKÝ PROGRAM A.S. GENOSERVIS OL


Intenzita odchovu selat je jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících rentabilitu každého chovatele prasat. Vycházíme-li z nákladů na jeden krmný den prasnice na úrovni minimálně 50,- Kč a potřebě 19,2 KD prasnice na jedno odchované sele v průměru ČR za rok 2004, potom hodnota odchovaného selete činí minimálně 960,-Kč.

Samozřejmě tato částka v závislosti na výsledcích konkrétního chovatele může být podstatně vyšší. Každý chovatel, připočte-li si k uvedené částce vytvářený zisk na vykrmené prase, lehce si vypočítá téměř beznákladové vylepšení své ekonomické situace konkrétním navýšením odchovu selat na prasnici ročně.


Jaké je současná úroveň odchovu selat?

Tab. 1: Vývoj odchovu selat v průměru ČR

Rok Na prasnici ročně živě narozeno Na prasnici ročnědochováno 1998 19,3 17,5 1999 19,5 17,6 2000 19,7 17,8 2001 19,9 17,9 2002 20,2 18,1 2003 20,7 18,5 2004 21,3 19

Tab. 2: Počet narozených a odchovaných selat na prasnici v letech 2002 ? 2004 podle krajů
  (podle údajů ČSÚ- www.czso.cz a Genoservis a.s. Olomouc)

Území kraj Selata narozená na 1 prasnici Selata odchovaná na 1 prasnici 2002 2003 2004 2002 2003 2004 Středočeský + hl. m. Praha 20,4 20,7 21,3 18,1 18,4 19 Jihočeský 19,9 20,5 21,4 17,8 18,2 18,8 Plzeský 19,4 19,8 20,3 17,2 17,5 17,8 Karlovarský 20,5 20,5 20,7 18,4 18 18,3 Ústecký 19,8 21 22,8 17,8 18,7 20,2 Liberecký 20,2 21,6 21,1 18 19,3 18,8 Královéhradecký 20,8 21,2 22,1 18,5 18,8 19,6 Pardubický 20,1 20,2 21,2 18 18,2 19,1 Vysočina 19,6 20,3 19,7 17,9 18,5 18,2 Jihomoravský 20,5 20,5 21,1 18,4 18,2 18,7 Olomoucký 20,2 21,2 21,4 18,4 19,5 19,6 Zlínský 20,5 21,2 20,4 18,6 19 18,3 Moravskoslezský 20,3 22 24,2 18,3 19,8 21,6 Česká republika 20,2 20,7 21,3 18,1 18,5 19 Genoservis a.s.     19,54 20 20,56 Z toho             ISK Grygov     19,62 20,15 20,58 ISK Močovice     18,5 18,98 20,42

 Výsledky dle krajů ovlivňují v převážné míře příslušné regionální ISK.

Tab. 3 Výsledky odchovu selat dle plemenářských středisek za rok 2004

Plemenářské středisko Okres Průměrný odchov selat na prasnici Variabilita od - do NovýJičín NJ, FM, KV, VS 20,17 16,51 ? 24,37 Opava OP, BR 19,37 14,00 ? 25,12 Olomouc OL, PV, SU, JE 21,81 17,60 ? 22,93 Přerov PR, KM, ZL, HO, VY, BV 19,89 15,30 ? 24,00 ISK Grygov    20,58   Močovice KH 20,73 18,18 ? 22,00 ostatní okresy 20,24 16,70 ? 21,78 ISK Močovice   20,42   GENOSERVIS a.s. Olomouc   20,56  

Pozn. Výsledky jsou uvedeny z KD prasnic + 115 KD na oprasenou prasničku

Z tabulky č. 3 je zřejmé, že i v našem programu jsou chovatelé, kteří dosahují velmi nízké intenzity odchovu selat. Jedná se pouze o několik málo chovů, převážně s kapacitou do 100 ks chovaných prasnic, kde základním problémem je zastaralá technologie a nízká kvalifikace personálu. Zde je největší prostor k urychlenému navýšení odchovu selat minimálně na úroveň současného průměru ČR.

Jak dále v odchovu selat?

Hodnotíme-li dosavadní úroveň odchovu selat, lze konstatovat přímou závislost odchovu na počtu živě narozených selat od prasnice ročně. Se zvyšováním počtu živě narozených selat od prasnice ročně v jednotlivých letech se úměrně zvyšuje i počet odchovaných selat. Chceme-li zvýšit odchov selat, musíme souběžně zvyšovat počet živě narozených selat. Tento ukazatel je v průměru ČR stále nízký. Současně dosahovaných 21,3 živě narozených selat od prasnice za rok 2004 je minimálně o 3 selata nižší než je běžně dosahováno v chovatelsky vyspělých zemích světa. Tento ukazatel je nejvíce ovlivňován úrovní zabřezávání po první inseminaci (připuštění) a zejména počtem živě narozených selat na vrh. Oba ukazatele jsou v průměru ČR na nižší až nízké úrovni, zejména pak v letním období. Na jedné straně je řada chovatelů, kteří zde dosahují velmi dobrých výsledků a je potěšitelné, že se jedná převážně o větší a velké chovy. Na druhé straně je ještě mnoho chovatelů, kteří se zdaleka nepřibližují potencionální, fyziologické úrovni u nich chovaných prasnic.
Velkým problémem jsou letní poklesy zabřezávání i plodnosti prasnic, které negativně ovlivňují intenzitu odchovu selat. Tímto problémem se zejména poslední dva roky intenzivně zabýváme a zjistili jsme velice zajímavé poznatky v oblasti vlivu ?letní kvality? spermií na výsledky reprodukce.

Navýšení odchovu selat v dalším období vyžaduje prohloubit odbornou spolupráci zejména mezi chovateli s nízkou intenzitou výroby selat a odbornými pracovníky a.s. Genoservis. Zvýšit výsledky odchovu selat v těchto chovech by při dobré vzájemné spolupráci a především zájmu chovatele mělo být rychle řešitelnou záležitostí. Samozřejmě, že souběžně je potřebné navyšovat výrobu selat i v chovech s dobrými výsledky.
Je nutné si však uvědomit, že se stoupající úrovní odchovu selat je další navyšování odborně náročnější. Naši specialisté disponují novými, specifickými poznatky z oblasti inseminace prasnic i vlivu inseminačních dávek na zlepšení výsledků reprodukce. Tyto poznatky byly získány a ověřeny vlastní vývojovou činností a jejich zavedení do praxe může posunout výsledky v odchovu selat u chovatelů napojených na naše inseminační stanice kanců. Naším záměrem je posouvat odchov selat v následujících 3-5 letech u chovatelů napojených na náš plemenářský program v průměru o cca 0,5 selete od prasnice ročně. Cílem vzájemné spolupráce je zajistit u spolupracujících chovatelů výrobu 20-ti jatečných prasat od prasnice ročně a tak zabezpečit základní podmínku pro dosažení dobré rentability chovu prasat.


Emil Bazala, Jiří Aust - Genoservis a.s. Olomouc