Homepage poradenstvi clanky vysledky-u-skotu 302-skvele-vysledky-byku-z-druheho-nasazeni-a-jejich-uplatneni-se-v-cr

25.02.2005

SKVĚLÉ VÝSLEDKY BÝKŮ Z DRUHÉHO NASAZENÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ SE V ČRSKVĚLÉ VÝSLEDKY BÝKŮ Z DRUHÉHO NASAZENÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ SE V ČR

V roce 2003 a 2004 se postupně začaly telit krávy po býcích, používaných chovateli v roce 2000 a 2001. Určitě stojí za to podívat se, jakých výsledků dosáhli z druhého nasazení v USA, a jaké jsou dcery v ČR.

Nejvíce používaní býci a jejich výsledky:

BÝK PRODUKCE TYP TPI Jméno registr mléko kg bílk.% bílk.kg tuk% tukkg rel kon vem celk rel 2-2005 GARTER NEB-924 902 -0,02 24 -0,02 30 99 1,1 1,16 1,55 95 1718 TRENT NXA-033 699 0,07 30 0,08 36 99 -0,49 -0,72 -0,03 99 1693 MR SHIPS NXA-083 726 -0,03 18 -0,1 15 96 -0,21 1,47 0,78 85 1606 ORION NGA-360 39 0,09 12 0,26 32 99 1,25 0,98 0,61 98 1601 LYNCH NXA-018 1 0,1 11 0,19 22 99 1,67 0,87 1,02 99 1592 DANE NX-776 404 0 13 0,07 24 99 1,53 1,03 1,15 94 1540 BOND NXA-019 523 -0,03 12 -0,01 18 99 0,06 1,42 1,74 96 1537 ECONO NGA-329 389 0 12 -0,01 13 99 1,69 1,19 0,9 99 1486

Excelentních výsledků dosáhl GARTER a to nejen v USA, ale i dalších státech, jako např. v Kanadě, Itálii a taky v ČR. Garter potvrdil výsledky a jeho dcery se vyznačují nejen skvělou produkcí ale i výborným typem. Věnuje se mu následující článek.

Rovněž vynikajících výsledků dosáhl býk TRENT. Největší předností Trenta je fantastická produkce při skvělých složkách. PH 2005/02 USA +30 kg proteinu jej řadí na 2. místo v USA dle kg proteinu (TOP 1 se spolehlivostí 99%). Velmi nízké somatické buňky a dobrá dlouhověkost již se zmiňovanou produkcí katapultovaly Trenta na 14. příčku v TPI! Z exteriéru k přednostem patří velmi dobrá stavba těla a výborná kapacita krav.

Dcery MR SHIPSE jsou středně velká zvířata s velmi dobrou produkcí, s dobrým, mělkým vemenem, s pevným předním a zadním upnutím. K přednostem patří taky skvělá dlouhověkost (+2,5), která ho řadí mezi 50 nejlepších býků v USA. Nejvíce potěšitelné je, že z 2. nasazení došlo k výraznému zlepšení indexu končetin.

Mezi býky dělající velmi dobré dcery určitě musíme zařadit ORIONA. Tento syn Huntera velmi dobře navázal v chovech v ČR, o čemž svědčí jeho 6. místo podle typu a 3. místo podle vemene (PH ČR 02/2005: typ celkem +9,4; vemeno +10,8; končetiny +6,2). K jeho přednostem dále patří výborné složky, nízké somatické buňky a dobrá dlouhověkost. V ČR má exteriér hodnoceno celkem 117 dcer s průměrným hodnocením dcer 80,6 bodů, při hodnocení vemene 81.  Zatím nejlíp hodnocená je prvotelka 101468/401 v ZD Brniště hodnocena VG-87, která má dopočet na 1. laktaci 9.792 kg mléka, 5,01 %tuku, 3,21 %bílkovin. Vynikající vemena a excelentní složky jsou největší předností dcer Oriona.

V roce 2001 se začalo telit hodně dcer po SIDOVI a to znamenalo najít vhodného býka, který by využil obrovského potenciálu k produkci, které mají Sidovy dcery.

Ukazuje se, že mezi nejlepší býky kteří to splnili byl LYNCH. Excelentní složky, velmi dobrý typ, nízké somatické buňky, skvělé zabřezávání a výborná dlouhověkost patří mezi největší devizy tohoto býka. Dcery Lynche v ČR se vyznačují velmi dobrou produkcí a skvělými složkami. Zatím má exteriér hodnoceno 325 dcer s průměrným hodnocením 80,1. Dcery jsou středně velkého rámce s výbornou šířkou a hloubkou těla, má strmé končetiny se strmým úhlem spěnky, mělká vemena s výborným upnutím a závěsným vazem. Dá se říct, že dcery Lynche patří do kategorie bezproblémových krav. V roce 2004 bylo 10 krav Lynche hodnoceno VG-85 a více (např. 3 v Netis Jablunkov, 2 v Nivnici). Pro zajímavost uvedeme dva podniky, kde bylo nejvíc ohodnocených dcer: 40 prvotelek v Zemědělské akciové společnosti Nivnice, průměrné hodnocení 81,5 bodů!; a 39 dcer bylo hodnoceno v Netis a.s. Jablunkov s průměrem 81,4!.

Komplexním býkem je určitě DANE. Dane byl i testován v ČR a jeho výsledky jsou stálé.


Je to býk, který dělá dcery, mající jak mléčnou produkci (včetně dobrých složek), tak typ, ideální pro velkochovy. Navíc má i velmi nízké somatické buňky. Jeho dcery jsou v typu velmi vyrovnané. Průměrné hodnocení dcer v roce 2004 je 80,6 při následujících jednotlivých hodnotách. Mléčný charakter 80,3, kapacita 80,4, stavba těla 80,1, končetiny 80,0 a vemeno 81,1. Výborné dcery jsou především v ZD trhový Štěpánov, ZS Ostřetín, Netis a.s. a Zeras Radostín. Co lze Danemu vytknout jsou těžší porody, což pravděpodobně souvisí se zdviženou zádí, kterou přenáší na své dcery.

BOND je dalším býkem, jehož předností je především dobrý exteriér. Bondovy dcery jsou rámcová kapacitní zvířata, s dobrým vemenem, zejména mají výrazný závěsný vaz. Největší skupina dcer, v současnosti 33, je v ZD Trhový Štěpánov. Dcery Bonda v Trhovém Štěpánově nasazují v průměru 32,5 kg mléka. Z dalších podniků můžeme jmenovat např. Agras Bohdalov, Agrosumak Suchdol, farma Dr. Osičky v Července, Zemědělská a.s. Spálov.

Jestli byl Bond používán především pro hodnoty vemene a tělesných rozměrů, byl ECONO používán zejména pro vynikající končetiny a vemeno. Dcery se vyznačují středním rámcem s dobrou kapacitou těla, dobrými končetinami, mělkými a dobře upnutými vemeny. Vynikající dcera Econa 146244/614 je v Zerasu Radostín. Tato prvotelka dosáhla na první laktaci užitkovosti 11.278 kg mléka při hodnocení exteriéru VG-86. Další skvělá dcera 119103/702 je v Netisu Jablunkov. Opět při hodnocení exteriéru VG-86 má předpoklad ukončit laktaci při užitkovosti 10859 kg mléka. Dvanáct dcer Econa bylo v roce 2004 hodnoceno VG, což je bezesporu skvělý výsledek.

Co chci ještě dodat? Mnoho býků z 1. nasazení slibuje NEJ NEJ NEJ, ale jen relativně málo býků to dokáže obhájit z opakovaného nasazení. To, co považujeme za naši silnou stránku prodeje špičkové genetiky z USA, je především to, že jsme vám nabídli býky, kteří udělali skvělé výsledky i z 2. nasazení. Děkujeme také Vám za důvěru, bez které bychom nemohli demonstrovat kvalitu, kterou ze zahraničí v podobě inseminačních dávek dovážíme.
Ladislav Škařupa ? Genoservis a.s.