Homepage poradenstvi clanky vysledky-u-skotu 303-cas-bilancovani-cas-sdileni-radosti-s-firmou-genoservis-a-s

24.11.2004

ČAS BILANCOVÁNÍ, ČAS SDÍLENÍ RADOSTI S FIRMOU GENOSERVIS A.S.


ČAS BILANCOVÁNÍ, ČAS SDÍLENÍ RADOSTI S FIRMOU GENOSERVIS A.S.

Chovatelé stád dojného skotu se neustále pouští do nikdy definitivně nekončící práce na zvelebování svých stád ve všech oblastech, kdy především ve výživě a plemenařině má naše firma čest se spolupodílet na dosažených výsledcích.

I v kontinuitě vývoje je dobré si určit období, ve kterém se zhodnotí doposud dosažené výsledky a snad i tak trochu podráždit svého sportovního ducha. Tak kdo je tady nejlepší? Sice žebříčky a topky určitě nedají nejpřesnější a zcela vyčerpávající odpověď na tuto otázku, ale protože koncem září byl ukončen kontrolní rok 2003/2004, rád bych uvedl několik dosažených výsledků v tomto ukončeném dvanáctiměsíčním období.
Nejprve však několik jmen a čísel z třetího čtvrtletí kalendářního roku 2004:
- nejvíce jaloviček se v 3.čtvrtletí 2004 narodilo po býcích Cedar, Justin, Conker
- nejvíce otelených prvotelek v  3.čtvrtletí 2004bylo po otcích Zebo, Lynch, Econo,
- nejčastěji používaní býci v inseminaci byli Hudson, Crocodile, Drake
- nejvyšší nádoj v zářijové KU 2003 po otelení činil u prvotelky  8039 961
      z chovu Agras Bohdalov a.s po otci Zebo 58,8 kg mléka
         u krávy na 2.laktaci 134598 614
      z chovu Zeras a.s. Radostín po otci Lionel 73,7 kg mléka

Čas zhodnocení dosažených výsledků v uplynulém kontrolním roce 2003/2004 již nastal, více se tomu věnujeme v článku následující, jako úvod však nezaškodí připomenout si ta nejlepší jména a čísla, která nám všem kolem dojného skotu udělala v tomto období mnoho radosti.

Než však obrátíte list k oněm TOPkám dojnic a jménům jejich úspěšných chovatelů, chtěl bych na úvod vzpomenout určitě také vyjímečnou dojnici č. 2189 705 z chovu Mespol Medlov a.s., která za svých doposud 10 normovaných laktací dala bez 41 kg bílkovin celých 3.000 kilogramů bílkovin, s nadojeným mlékem 94.385 kg. Kráva po otci Ugolin Lia sice na první laktaci s užitkovostí do 7.000 kg mléka určitě nepatřila v roce 1994 k těm nejlepším v chovu, ale následující laktace ? na  maximální 7. laktaci nadojila 12.136 kg mléka ? a především pak životnost a produkční dlouhověkost této dojnice ukázaly, že si zaslouží veliké uznání. Že v chovu Mespol Medlov a.s. se ale určitě z hlediska výborné celoživotní produkce nejedná o náhodný jev, tak to v nedaleké budoucnosti bude moci dokázat dojnice 23834 705 po otci Coypel, která za svých dosavadních sedm normovaných laktací nadojila 87.579 kg mléka (průměrná laktace 12.511 - 3,6 - 2,8) a koncem listopadu by se měla telit do své osmé laktace.

V následujících tabulkách ale bude zcela zřejmé, že ze 47.000 krav v KU s ukončenými laktacemi v působnosti naší firmy Genoservis a.s. je jich ještě mnoho, které si právem zasluhují naši pozornost a uznaní.

Tabulka 1: TOP10 krav po býcích R,C - 1.laktace

poř CHOVATEL číslo krávy plemeno O T E C U Ž I T K O V O S T registr JMÉNO PHkB lak. mléko %t %b kgT kgB 1 ROZVODÍ ČERNOV 113803 204 R81C RED331 CARUSO-RED 31 1 12313 4 3,5 494 431 2 AGROCHOV Jezernice 115476 708 R50CA RED227 RUDI 11 1 10153 3,6 3,7 361 376 3 GENOSERVIS A.S. 113510 704 R61C RED283 PICASSO 23 1 11480 4,3 3,3 490 375 4 TAGROS TROUBELICE AS 112473 705 R75C RED237 JUPILER 16 1 11644 2,9 3 333 353 5 AGROCHOV Jezernice 115403 708 C79A REZ300   23 1 9286 3 3,7 282 345 6 HANACKA Z.A.S.DOLANY 123573 705 R78C RED343 FANATIC 27 1 9586 4,5 3,6 434 343 7 ROZVODÍ ČERNOV 113809 204 R56C RED331 CARUSO-RED 0 1 9566 4,3 3,6 409 343 8 DV POLANKA n.O. 123562 704 R84C RED320 CAMORA ET 15 1 9517 4,7 3,6 451 340 9 ZP OTICE A.S. 113866 706 R55C RES1   0 1 10436 3,7 3,2 385 338 10 BOHÁČKOVÁ NADĚŽDA 23233 347 R85C RED270 POPOV 26 1 10101 4,2 3,3 425 338

Tabulka 2: TOP10 krav po býcích R,C - 2. a vyšší laktace

poř CHOVATEL číslo krávy  plemeno O T E C U Ž I T K O V O S T registr JMÉNO PHkB lak. mléko %t %b kgT kgB 1 ROZVODÍ ČERNOV 113558 204 R85C RED304 MEGA RED 34 2 15378 3,3 3 511 466 2 DV POLANKA n.O. 113570 704 R69C RED302 BAHORS 35 2 11399 4,5 3,9 513 439 3 DV POLANKA n.O. 110401 704 R72C RED282 ADDITION 34 2 12859 3,5 3,3 455 419 4 ZP OTICE a.s. 107998 706 R59C REZ327 PICKEL 0 2 11631 4,1 3,5 472 409 5 ZD KELEČSKO 80783 730 C50R RED151 LOCATE RED -1 5 12246 3,8 3,3 462 408 6 DV POLANKA n.O. 111688 704 R84C RED276 SHERMAN-RED 32 2 12122 3,6 3,3 434 406 7 DV POLANKA n.O. 113628 704 R82C RED286 WYNN-RED 26 2 12816 3,1 3,1 391 403 8 NETIS a.s. 115366 704 R75C RED315 MARIO-RED 33 2 11223 3,9 3,6 440 400 9 DV POLANKA n.O. 111671 704 R56C RED282 ADDITION 29 3 10659 4,6 3,8 491 400 10 DV POLANKA n.O. 113574 704 R65C RED302 BAHORS 37 2 10335 4,4 3,9 456 399


Tabulka 3: Zastoupení chovatelů v TOP 100 po otcích R,C

1.laktace ze vš. 2. a vyšší laktace ze vš. chovatel poč sv.doj chovatel poč sv.doj. DV Polanka n.O. 16 30% DV Polanka n.O. 28 20% Agrochov Jezernice 10 13% ZP Otice 13 4% ZP Otice 8 4% ŽIVA ZO a.s. Chropyn 9 4%

V tabulce jsou uvedeni chovatelé podle počtu krav, které se dostaly do TOP 100 po otcích R,C. Určitě nejúspěšnějším chovatelem se stalo DV Polanka n.O., které má v obou kategoriích podle laktací nejen v TOP 100 největší absolutní počet zvířat, ale i relativně se ze všech svých hodnocených dojnic Polance v TOPce prvotelek umístila téměř třetina (30%), u vyšších laktací pak pětina (20%) dojnic .
Z výše uvedených tabulek je patrný neustále se zvyšující vliv býků red holštýnských v populaci červenostrakaté plemenitby. V prvotelkách již mají dcery po otcích red  zastoupení 41% - 1.453 prvotelek, v TOP100 pak již 69%, v TOP50 - 70% a v TOP25 jsou z 88% prvotelky po redech. Navíc jako 9. prvotelka se umístila dojnice po otci RES 1 (R63C), jehož otec RUDI - RED 227, patří k významným otcům býků v populaci red holštýnů.  Že oproti minulému kontrolnímu roku došlo opět ještě k většímu ?rozevření nůžek? v mléčné užitkovosti mezi plemennými skupinami C1 a C3 a rovněž mezi C1-H1 v rámci KU v působnosti firmy Genoservis, lze dokumentovat v následujících  tabulkách.

  C1 H1 roz.H-C C1 H1 roz.H-C mléko mléko   kg B kg B   1.laktace 5370 7908 2538 186 254 68 2.laktace 5885 9001 3116 202 287 85 3.a vyšší l. 6117 8867 2750 205 280 75 celkem 5917 8484 2567 201 271 70   C1 C3 roz.C3-C1 C1 C3 roz.C3-C1 mléko mléko   kg B kg B   1.laktace 5370 6148 778 186 205 19 2.laktace 5885 6998 1113 202 235 33 3.a vyšší l. 6117 7029 912 205 230 25 celkem 5917 6689 772 201 222 21


Například došlo k zvýšení celkového rozdílu mezi plemeny C1 (české strakaté 75% a více) a H1 (holštýnské nad 88%) oproti minulému kontrolnímu roku o +288 kg mléka a +9 kg bílkovin.  Nejvyšší užitkovostní rozdíly ve všech porovnávaných skupinách jsou pak již tradičně na druhých laktacích, a přestože rozdíl +3.116 kg mléka mezi C1-H1 je více než úctyhodný, nelze předpokládat, že by se v následujícím roce ještě nemohl zvýšit.

 

Lumír Křístek, Genoservis a.s. ? PS Opava