Homepage poradenstvi clanky vysledky-u-skotu 300-vysledky-testace-rocniku-1999

02.03.2004

VÝSLEDKY TESTACE ROČNÍKU 1999


VÝSLEDKY TESTACE ROČNÍKU 1999

V nadcházejících řádcích bych rád představil výsledky testace ročníku 1999.

Testaci zajišťují především čtyři největší firmy, či uskupení. Jedná se o Holding ČMPU, pod který jsou kromě samotného ČMPU zahrnuti býci od Reprogenu, Jih. Chovatale Č. Budějovice a Pl. Služby Kvítkovice. V uskupení Plemo jsou zahrnuti býci Plema, Pleba Brna, Chovservisu Hr. Králové a Agra Měřín. Dále jsou zde uvedeny výsledky testace Naturalu a Genoservisu.

FIRMA POČET BÝKŮ PRODUKCE PLEMENNÉ HODNOTY EXTERIÉR dcer stád Mléko kg Tuk % Tuk kg Bílk. % Bílk. kg PH kg mléka PH Tkg PH Bkg rel. Dcer ext. Stád ext. Ml. char. Kapacita Záď Konč. Vem. Výsl. třída ČMPU 42 65 44 6582 4.02 264 3.31 218 712 17 32 80 47 33 0.39 0.18 0.05 0.46 0.59 0.59 NATURAL 18 85 42 6605 3.93 259 3.31 219 675 13 31 83 55 28 0.29 0.27 -0.1 0.54 0.09 0.32 PLEMO 28 81 46 6925 3.96 274 3.31 229 703 19 33 83 57 34 0.38 0.01 -0.3 0.34 0.21 0.29 GENOSERVIS 28 88 54 7406 3.82 283 3.25 240 847 18 35 84 60 38 0.97 0.32 0.19 0.52 0.67 0.86 CELKEM 116 78 46 6867 3.94 270 3.30 226 737 17 33 82 54 34 0.51 0.19 0.00 0.46 0.44 0.54


V následující tabulce jsou uvedeny počty a procentuální zastoupení býků, kteří dosahují více jak 40 kg a v posledním sloupci počet býků, kteří mají zároveň typ 1 a více.

 

FIRMA

Počet test.býků

% z celkemtestantů

Býci nad 40 kg bílkovin

Počet býků majících 40 kg bílkovin a zárove typ 1 a více

Počet

% z vlastníchtestantů

% z býkůmajícíchnad 40 kg

ČMPU

42

36

5

12

22

3

NATURAL

18

16

3

17

13

0

PLEMO

28

24

5

18

22

2

GENOSERVIS

28

24

10

36

43

4

CELKEM

116

100

23

 

 

9

Zpracován je pouze jeden ročník (testace 1999), a proto je předčasné dělat závěry nad programy jednotlivých firem.

?Testace 1999? je zpracována, protože tento ročník lze již docela věrohodně zhodnotit a zároveň je to první ročník, kdy Genoservis testoval býky z vlastního programu. 
Dá se konstatovat, že úroveň testace má vzestupnou tendenci a je potěšitelné, že chovatelé mají stále větší zájem testovat býky.

Ladislav Škařupa, Genoservis, a.s. Olomouc