Homepage poradenstvi clanky zdravi-prasat 167-stop-okusovani-ocasku-u-prasat

04.06.2003

STOP OKUSOVÁNÍ OCÁSKŮ U PRASAT


Potíže spojené s okusováním ocásků u prasat mohou signalizovat pouze nedostatek krmiva a s tím spojený hlad prasat, ale ve většině případů se jedná o složitý problém. Okusovaní ocásků je velice drahý zlozvyk. Jedna z posledních studií odhaduje snížení tržeb při 5% výskytu okusu ocásků o 3.200 US$ na každých 2.000 prasat ve výkrmu. Dále jsou k dispozici informace o poruchách chování, což zvyšuje poraňovaní prasat a tím i možný výskyt hnisavých ložisek při porážkách prasat na jatkách.

Každý, kdo se snaží analyzovat zlozvyk okusování ocásků, zjišťuje, že tento problém má více důvodů. Spojení mnoha rozdílných faktorů se pravděpodobně účastní na vzniku jednotlivých případů okusování. Zhoršení životních podmínek ve skupině prasat způsobuje iniciaci okusování ocásků, ale nemůže to být hlavní důvod k vysvětlení tohoto jevu. Některé zdroje popisují možný scénář tak, že startovacím bodem je nepokoj a nervozita a nedostatek pevné potravy což bývá po přemístění selat do nových kotců. Nejprve je nutné oddělit napadená selata.
Za takových okolností se standardně doporučuje vyjmutí pokousaného selete a jeho umístění do vhodného prostředí. Na zbylá prasata ve skupině se použijí kvalitní značkové ocasní spreje. Také se snažíme prasata zaměstnat nějakou zábavou. Doporučují se dávat hrací předměty, ale pouze na krátkou dobu. Jinak brzo ztratí zájem a zvědavost, přestávají reagovat a opakovaně propuká problém s kanibalismem. Dokonce rozptýlení různým střídáním hracích předmětů má svůj efekt. Chovatelé věší nad kotce dlouhé řetězy nebo lana tak, aby je mohla prasata ?žvýkat?. Je možno využít i papírových pytlů, s kterými si prasata ráda hrají.

 Po čase si znovu prasata najdou důvod k neklidu a opětovnému okusovaní ocásků. Teplota a kvalita ovzduší jsou významnými faktory, které ovlivňují kanibalismus. K většímu okusování ocásků dochází v chladnějších měsících roku, v tomto období se snižuje ventilace na minimum z důvodu udržení teploty, tím ale dochází ke snížení přísunu dostatečného množství čerstvého vzduchu. Dalším sledováním se prokazuje, že velká množství kejdy v podroštových prostorech zvyšují koncentraci negativních plynů v ovzduší stáje.
Rychlý a časný přesun do nových kotců může být příčinou zvýšené aktivity při hledání krmiva a vody, což je ještě podmíněno sociálním uspořádáním v kotci. Pravidelný tvar a uspořádání kotců nenapomáhá řešit okusování. Umělá restrikce k přístupu ke krmivu a vodě také redukuje možnost úniku napadených zvířat. Problém se zvyšuje s přeplněním kotce. Větší problémy bývají v chovech s vyšší koncentrací zvířat a více jsou kanibalismem postiženi kanečci než prasničky.
Všechny možné příčiny neklidu, konkurence u krmných míst pravděpodobně spouští celoroční problémy s okusováním ocásků (sezónní vliv zvyšuje problémy v obdobích horší kvality vzduchu). Zjištění prokazují, že prasata, která neuspěla při hledání krmiva, začínají okusovat ocásky protože jsou jednoduše hladová.

Jedno z možných vysvětlení spočívá ve faktu, že první zvířata u krmení mají i větší počáteční přírůstek a bývají často nalezena mezi nejmenšími prasaty v kotci. Menší prasata mají nízké sociální postavení v kotci a proto nemůžou soupeřit s jinými prasaty o krmení. Omezení počtu krmných míst po odstavu a spojení s novými selaty uzavírá celý problém. Pokousaný ocas nás může upozornit, že sele hledá něco ke žrádlu.

Je samozřejmě více vysvětlení kanibalismu u prasat a nedá se říct, že neklid u prasat je jediná příčina. Nuda u prasat bývá také často všeobecně rozšířený názor, prasata zůstávají v poměrně ?holém? kotci a proto existuje ve skutečnosti neustálý potencionální problém vzniku kanibalismu. Na problém hladu můžeme být upozorněni přeplněním kotce, dále je prokázán negativní vliv nedávno spojených skupin prasat, kde nejčastěji můžeme pozorovat okusování ocásků.


zpracováno podle časopisu Pig International
Zdeněk Tvrdoň, Genoservis, a.s. - PS Přerov