Homepage poradenstvi clanky zdravi-prasat 55-zdravi-kancu

08.11.2007

Zdraví kanců


V současné době již nestačí konkurenceschopná úroveň užitkových vlastností. Stále více vystupují do popředí funkční vlastnosti, zejména transparentní zdravotní stav.
Předsednictvo SCHP dne 20.5. 2004 rozhodlo, že pro nukleové chovy a pro chovy s produkcí plemenných kanců se „Zdravotní program SCHP“ stalo povinným a to od 1.4. 2005. Naši chovatelé nukleových šlechtitelských chovů a chovů, které produkují plemenné kance se k tomuto programu přihlásily a dodržují metodiku stanovenou SCHP. Zdravotní statut spočívá v monitorování zdraví v půlročních intervalech. Zdravotní program SCHP je zaměřen na sledování těchto nemocí: Sípavka prasat, Aktinobacilová pleuropneumonie, Enzootická pneumonie – Mycoplasma hyopneumonie a Dysenterie prasat.