Homepage poradenstvi clanky zdravi-prasat 168-pmws-a-pdns

12.11.2002

PMWS a PDNS


PMWS
Poodstavový multisystémový syndrom chřadnutí selat byl poprvé popsán v roce 1991 v kanadském stádě s vysokým zdravotním statutem. Následný rok tato nemoc byla diagnostikována v mnoha dalších zemích po celém světě. PMWS měl velice variabilní klinické projevy v jednotlivých chovech. Časté symptomy jsou: chronické chřadnutí, bledá kůže a snížený růst. Mezi další symptomy patří kašel, průjem, nadýmání a případně i mortalita. Příznaky jsou nespecifické a mohou být snadno zaměněny za jiné střevní nebo respiratorní onemocnění. PMWS se objevuje u prasat hlavně ve věku 4-12 týdnů.
Jako příčina PMWS je považována infekce virem - porcinní circovirus typ 2 (PCV2), ale aby se onemocnění manifestovalo, jsou zapotřebí další faktory. Tyto faktory nejsou zatím zcela známy. Nicméně se jeví, že současná infekce parvoviry a PRRS zhoršuje průběh choroby. PCV2 je široce rozšířen a protilátky na PCV2 mohou být nalezeny v chovech bez symptomů PMWS. Diagnostika se provádí na základě posouzení klinických projevů a pitevních a mikroskopických nálezů. Pro mikroskopické posouzení je charakteristický nález obřích multi-jaderných buněk a tmavých obsahů (bazofilní inkluse). Toto onemocnění nemůže být léčeno, ale po uplynutí určité časové periody dojde k jeho útlumu.

PDNS
PDNS je onemocnění kůže a ledvin, které nejvíce postihuje prasat v předvýkrmu a výkrmu. Tato nemoc je charakteristická lézemi na zadní části těla a kolem předních končetin, otokem končetin a ?krváceninami? v ledvinách. Léze na kůži v podobě tečkovaných ?krvácenin? mohou srůst ve větší oblasti. Tato choroba je běžná v Anglii a Španělsku. Ve stádě onemocní málo zvířat, ale mortalita u postižené skupiny je vysoká. Selata se začnou propadat a často lehají. Symptomy jsou velmi podobné s klasickou horečkou prasat.
Příčinou PDNS jsou zánětlivé reakce v cévách. Tyto reakce jsou způsobeny imunologickou odezvou na určité faktory nebo patogeny, které nebyly zatím objeveny. Nicméně PCV2 může přispívat k vývoji této choroby.

Annual Report 2001,
přeložil Filip Offenbartl