Homepage poradenstvi clanky reprodukce-skotu 362-je-opravdu-v-riji

08.09.2008

Je opravdu v říji?


Minulý měsíc jsem položil otázku: Kde jsou všechny pomůcky na detekci říje? Máte odpověď na tuto otázku? Můžete provádět lepší detekci říje, když jsou Vaše krávy ustájeny? Kdy naposled jste se zaškolovali na detekci říje se svými zaměstnanci?
Klasické symptomy sexuálního chování u skotu zahrnují mnoho příznaků.

  Ne každá kráva je projeví všechny, ale dobrý seznam říjících příznaků zahrnuje:
 • hlenový výtok
 • bučení
 • zvýšená nervozita a aktivita
 • pohyb
 • lízání
 • čichání
 • oteklá a zarudlá vulva
 • naskakování na další krávy
 • snížená produkce mléka
 • setřená křída nebo barva ze zádi
 • znaky na zádi
 • strnulé stání při naskakování ostatních krav
Další informace o příznacích říje můžete najít na internetu, nebo se zeptat specialisty na chov mléčného skotu či veterinárního lékaře. Spousta dostupných videí Vám může také pomoci. Já osobně doporučuji publikaci „Heat Detection in Dairy Cattle“ detekce říje u mléčného skotu od Penn State. Další informace získáte u Vašich dodavatelů inseminačních dávek.

Krávy upřednostňují nezpevněný povrch…

Když se zeptáte krávy kde chce naskakovat na ostatní krávy nebo kde chce na sebe nechat naskakovat odpověděla by, že ne na tvrdém betonu. Dr. Jack Britt vedl své studenty v roce 1980 k zjištění, že u krav v říji dochází k různému uvolňování hormonů v závislosti na dvou různých površích stáje.
Krávy byly pozorovány 30 minut na dvou místech. První testované místo bylo vybráno náhodně, byl to nezpevněný povrch ve stáji s volným ustájením a druhé místo byla čistá drážkovaná betonová ulička. Oba dva povrchy byly nakloněny o 2 až 3% pro řádný odtok a betonová ulička nebyla používána pro častý přesun krav.
Množství krav, které se projevovaly strnulým stáním nebo naskakováním na ostatní krávy se lišilo podle místa.

Větší počet krav se zvýšenou aktivitou byl na nezpevněném povrchu.
- 12 z 69 (17,4%) krav stálo na nezpevněném povrchu.
- 7 z 69 (10,1%) jevilo příznaky říje na nezpevněném povrchu.
Z 69 pozorování 74% krav se projevovalo strnulým stáním a 84% naskakováním na ostatní krávy na nezpevněném povrchu a betonu. Délka říje byla delší na betonu než na nezpevněném povrchu v 6 případech z 65 (9,2%). V 23 (35,4%) případech říje byla její délka vyrovnaná na obou místech a v 36 (55,4%) případech říje byl jejich průběh delší na nezpevněném povrchu. Během studia bylo zaznamenáno 750 případů „naskakování“. Z těchto záznamů 26 (3,4%) krav naskakovalo na ostatní krávy. 88,5% bylo v říji pokud na sebe nechávaly naskakovat. Během říje 11 krav ze 13 projevovaly příznaky říje více než 12 hodin na nezpevněném povrchu, ale pouze 2 z nich se projevily během pozorování na betonu. Tedy s typickým postupem při vyhledávání říje ve 12 hodinových intervalech, by měly být častější projevy říje na nezpevněném povrchu než na betonu. Více krav bylo ochotných stát nebo se otírat o kořeny ocasů svých kolegyň na nezpevněném povrchu než na betonu. Zdá se, že některé krávy projdou rychlou a nenápadnou říjí na betonovém povrchu. Můžete udělat ve stáji více nezpevněných povrchů, které krávy mohou být detekovány v říji během dojení?

Přesnost detekce říje…

V obou studiích, které byly vytvořeny v roce 1980, byla říje diagnostikována zvýšenou hladinou progesteronu v mléce. Krávy mohou mít nízkou koncentraci progesteronu během ovulace a v době inseminace.
Naproti tomu studie ukazuje, že část krav byla inseminována v 8 mléčných stádech v Kalifornii a v 12 mléčných stádech v New Yorku, když nebyla v říji (vysoký progesteron). Jedna z možných příčin nižší detekce říje v Kalifornii byla způsobena častým používáním kříd na zádě zvířat. Tato praktika není obvyklá v New Yorských stádech. 12 a 5% chyb v Kalifornských a v New Yorských stádech ukazuje, že krávy byly inseminovány mimo ovulaci. Ve skutečnosti v jednom stádě v Kalifornii každá třetí kráva byla inseminována mimo říji. Přesná detekce říje může být určena měřením progesteronu v mléce a v krvi den po inseminaci. Krevní sérum se může lépe získávat pokud je kráva fixována v krmném automatu. Progesteron v krvi či v mléce může být získán na farmě, různými druhy nástroji, které jsou snadno dostupné.

Přeložila: Ing. Jitka Černínová