Homepage poradenstvi clanky reprodukce-skotu 380-zlepsuje-zkrmovani-tuku-vysledky-reprodukce

27.02.2009

Zlepšuje zkrmování tuků výsledky reprodukce?


Jedna ze zajímavých oblastí výzkumu vlivu jednotlivých živin na reprodukční ukazatele jsou výsledky mnoha pokusů zkrmování tuků. Tuky mohou výrazně povzbudit plodnost dojnic. Ve třetí ročence Dairy Cattle Reproductive Council na Floridské Universitě jsou sumarizovány efekty zkrmování tuků a mastných kyselin na reprodukci.
Výběr tuků je velký …..
Mnoho typů doplňkových tuků krmených dojnicím obsahuje lůj. Stejně tak olej z řepky, bavlníkového semene, lněného semene, soji, slunečnice, rybí tuk by měly být krmeny jako doplněk ve více dostupných zdrojích. Tuky jsou složeny z různých směsí mastných kyselin jako je palmitová, stearová (C 18:0), olejová (C 18:1), linoleová (C 18:2) a linolenová (C 18:3). Kyseliny linoleová a linolenová jsou esenciální pro dobrou reprodukci a musí být obsaženy v krmné dávce dle potřeby dojnic.


Bachorové mikroorganismy přemění esenciální mastné kyseliny pomocí atomů vodíku na neesenciální saturací – biohydrogenací (na nasycené). Většina esenciálních mastných kyselin tvořená 18-ti uhlíkovým řetězcem se dvěma nebo třemi dvojnými vazbami je přeměněna bakteriemi na kys. stearovou (C 18:0).
Například typická krmná dávka pro dojnici obsahuje přibližně 20g C 18:0, 280g C 18:2, 40g C 18:3. Bachor opouští přibližně 370g C 18:0, 40g C 18:2 a 4g C 18:3. Jen 10-14% esencialních mastných kyselin unikne biohydrogenaci. Proto se mnoho komerčních produktů snaží ochránit dodané mastné kyseliny před biohydrogenací tak, aby došlo k jejich absorbci až v tenkém střevě. 17 studií zahrnujících 3 427 krav jednoznačně ukazuje nárůst zabřezávání o 12 % při doplňkovém zkrmování mastných kyselin. Charles Staples zdůrazňuje, že 12 % zlepšení zabřezávání z důvodu mnoha biologických a organizačních vztahů se nemusí v jiných chovech opakovat. 


V kontrastu s tím je jiných 17 studií popisujících negativní efekt nebo neprůkazný efekt na zabřezávání při zkrmování doplňkových mastných kyselin. Tyto studie zahrnovaly 2 689 krav. 


Ve studiích se zlepšenou reprodukcí bylo těžké určit, který doplněk tuku nebo mastných kyselin byl větším přínosem. 
Když krávy byly krmeny tukem obsahujícím většinou palmitovou a olejovou kyselinu, bylo zabřezávání lepší, než bez doplňku tuku. V jiném srovnání dojnice krmené vápennatými solemi palmového oleje nebřezly tak dobře, jak dojnice krmené formaldehydem ošetřeným lněným semenem, směsí vápennatých solí sojového oleje a mononenasycených transmastných kyselin, směsí vápennatých solí palmového a rybího oleje. Je patrné, že tuky obsahující převážně palmitovou a olejovou kyselinu nemohou být tak efektivní jako tuky obsahující omega-6 a/nebo omega-3 mastné kyseliny. Čtyři studie zkrmování lněného semene neukázaly zlepšení zabřezávání, ale zvýšení přežitelnosti embryí. Zařazení rybí moučky nebo tuku do krmných dávek zlepšilo reprodukční ukazatele v pěti studiích. V nedávno zveřejněné Floridské studii bylo 1 069 krav krmeno vápennatými solemi tuků obohacených o rybí olej (1,5% ze sušiny krmné dávky) se započetím 30 dnů po otelení. Zabřezávání bylo o 7% vyšší ve srovnání se zkrmováním vápennaté soli palmového oleje. Ztráty embryí byly také nižžší o 6%. 
Mnoho olejnin nebylo zhodnoceno na jejich vliv na zabřezávání. Ačkoli oleje mnoha semen obsahují přes 50% C 18:2 , jejich průchod přes předžaludky do tenkého střeva není stejný. Na základě C 18:2 obsažených v mléčném tuku se zdá efektivnější soja než bavlníkové semeno. Slunečnicové semeno může zvyšovat C 18:2 v mléčném tuku, ale ne tak dobře jako sojové boby. Zdá se, že úpravou jako je roustování soji nebo mačkání slunečnicového semene se zvyšuje množství vstřebaných C 18:2 do tělesných tkání. Zkrmování celého lněného semene v 10% krmné dávky zvyšuje množství vstřebaných C 18:3, šrotované lněné semeno ještě více.

Jak to funguje….
Tuk může zlepšovat reprodukci z několika různých důvodů
větší folikuly mohou produkovat více estrogenu
větší žluté tělísko a více progesteronu po ovulaci - lepší kvalita embrya
- menší ztráty embryí
uspokojení potřeby esenciálních mastných kyselin 
dlouhodobé zvyšování imunity zvířat


Zdroje tuku bohaté na omega 6 nebo omega 3 mastné kyseliny, které dokáží tyto tuky dostat do tenkého střeva jsou nejúčinější, ale i tuky s malým množstvím omega kyselin zlepšují zabřezávání. V uváděných studiích zlepšujících reprodukční ukazatele jsou zkrmovány doplňky tuků v množstvích okolo 1,5% ze sušiny krmné dávky.
Poraďte se se svým výživářem o zlepšení reprodukce např. zkrmováním tuků. 

Jeff Stevenson, Kansas State University, přeložil Ing. Karel Liška