Homepage poradenstvi clanky postrehy-z-farem 51-v-dolni-lutyni-uzitkovost-stale-roste

08.11.2007

V DOLNÍ LUTYNI UŽITKOVOST STÁLE ROSTE


Před rokem jsme ve ŠLECHTITELi představili Návsí VKK, jednu ze stájí akciové společnosti Netis. Dnes Vás provedeme další stájí této společnosti, která se nachází v Dolní Lutyni v bývalém okrese Karviná.

Zdejší závod vznikl v březnu roku 2000 pronajmutím a pozdějším odkoupením zemědělského střediska od správce konkurzní podstaty. Hospodaří zde na 1.500 ha orné půdy a 47 ha TTP. Nadmořská výška je 250 m. n. m. a  srážkový úhrn činí 900 mm. Pěstují zde cukrovou řepu, pícniny, krmné obiloviny, kukuřici na siláž a na zrno.

Chov skotu
Ve stáji Dolní Lutyně VKK chovají 640 ks krav + 500 ks odchovu. Stádo vnikalo z původních cca 130 ks krav (v roce 2000), ke kterým byla přikoupena zvířata z několika dalších chovů. Momentálně už si vystačí s obnovou a rozšiřováním stáda z vlastního obratu. Krávy jsou ustájené v nově zrekonstruované volných stájích s celkovou kapacitou 600 míst. Lehací boxy jsou stlané a hnůj se vhrnuje nakladačem přes centrální zaroštovaný kanál, kde propadne tekutý podíl a pevná část se dává  na hnojiště.
Krmení se zakládá na krmné stoly vertikálním krmným vozem. Krávy se dojí od srpna 2003 v rybinové dojírně Fulwood 2*16 s rychlým odchodem. Mléko se ochlazuje přes deskový chladič a jde do venkovní nádrže o objemu 18.000 litrů (momentální denní dodávka je 15.500 l). Jelikož počítají s dalším rozšířením stáje a nárůstem užitkovosti, celková možná skladovací kapacita mléka je 23 000. Dojírna je vybavena snímacím zařízením a průtokoměry firmy AFIKIM, které sbírají data pro software AFI-FARM. Na farmě se dojí 3x denně celé stádo. Dojírnu obsluhují 2 dojiči.Krávy nahání a přihrnuje krmení 1 stájník. Dojení probíhá časově takto (4:30–9:30 / 12:30-16:30 / 20:30-1:30). O telata se starají 2 lidé ráno a 2 odpoledne s tím, že odpolední směna také odpoledne dojí. Na farmě pracují ve dvousměnném provozu 3 zootechnici, kteří si také sami provádějí inseminaci a péči o paznehty. Telata jsou odchovávána v boudách. Býčky prodávají v cca 50 kg váhy a jalovičky odchovávají v adaptovaných starých objektech. Pro jalovice zapouštené a březí využívají starých stájí a pastevního areálu mimo středisko. Zasušené krávy a vysokobřezí jalovice mají rovněž v adaptovaných starých objektech.

Řízení stáda a výživa

Z hlediska výživy jsou krávy rozděleny do těchto skupin:
1. příprava na porod (krmná dávka s obsahem UNIMETACIDU  a UNIDOPU PP)
2. Rozdojovací krmná dávka
3. Vrchol laktace (40 kg mléka)
4. Střed laktace  (33 kg mléka)
5. Konec laktace (18 kg mléka)
6. Suchostojné krávy
Jako krmiva využívají kuk. siláž, jetelotravní senáž (18 % NL), luční seno, cukrovarské řízky, bavlník, mláto, mačkané obilí, mačkané kuk. zrno o vyšší vlhkosti, sojový ex. šrot,řepkový ex. šrot, minerální doplňky řady UNIDOP, energetický koncentrát ENERGIZER.
Velmi důsledně se starají o krávy po otelení co se týká příjmu sušiny a zdravotního stavu. Prvotelky po rozdojení dávají do jedné speciální skupiny krmené na 40 kg mléka, to má efekt ve vyšším příjmu krmiva a vyšší užitkovosti. Jalovice se telí  ve věku kolem 24 měsíců věku, což  umožňuje velmi intenzivní odchov a kvalitní reprodukce. Ve výživě spolupracují s panem Petrem Liškou z Genoservisu poradenství s.r.o. , který velmi důsledně sleduje kvalitu krmiv a složení dávky na krmném žlabu, může tak pružně reagovat na veškeré změny, to má také vliv na další růst užitkovosti.

Plemenářská práce a vývoj užitkovosti
K původnímu stádu cca  130 ks černostrakatých krav se nakupovaly krávy a jalovice z různých chovů a různé kvality. K těmto zvířatům se dovážely krávy z farmy v Návsí, kde pro ně už nebyla kapacita. Za tvrdých podmínek přestavby VKK se chovatelům podařilo z této různorodé skupiny postavit stádo, které jde z užitkovostí rychle kupředu.
Stáj je zapojená do testačního programu firmy Genoservis a.s. a používá 15 – 20 dávek od každého testanta. Prověření býci z USA i ČR jsou pomocí programu PC MAP-Selekt připařováni na krávy a jalovice.  
Z prověřených býků, které chovatel opakovaně používá, můžeme jmenovat býka NXA 18 Lynch, který zde již má uzavřené 3 první laktace o průměru 10.185 kg mléka 4,2% T a 3,47 B při velmi dobrém typu. I zde Lynch potvrzuje, že je býkem pro tvrdé podmínky velkých stájí. Pokud se jedná o domácí býky, kteří zde byli natestováni, nejlépe ohodnocenou prvotelkou ve stáji je s celkovými 86 body dcera býka ELOT  NGA 366 č.96069 703 (vemeno 88 bodů), která uzavřela laktaci na výborných 11.061 kg při složkách 3,5 % T a 3,7 % B, v 332 dnech laktace měla stále denní nádoj 39,7 kg a je od ledna opět březí.
Velmi slibně vypadají i dcery po býku ECONOM  NXA 056, z nichž kráva č. 96 146 703 dostala 82 bodů a č. 96152 703  měla 83 bodů za exteriér. Opravdu jsou to pěkná, dobře dojící zvířata (viz foto).
Stáj je zapojená do plošného hodnocení typu, což velmi pomáhá chovatelům při rozhodování o opakovaném použití testovaných nebo již prověřených býků. Kvalitu zdejšího odchovu můžete posoudit sami, např. v červnu 2005 bylo průměrné hodnocení u 30-ti prvotelek  81 bodů za exterier.
Momentálně používají na krávy tyto býky: DARKMET NEB 828, DYNAMIT 2  NX 950, LYNCH NXA 018, ECONOM NXA 056  a  ELOT  NGA 366. Jalovice mají v připařovacím plánu  býky jako RANGO NGA 501, WIZARD  NEA 099, DAWSON  NEA 98, ELOT NGA 366 a MURPHY NEA 175.
V loňském kontrolním roce dosáhli na 482 uzávěrkách v průměru 7.894 kg mléka při složkách 3,94% T a 3,3%B. Do  konce květena 2005 vypadají uzávěrky takto :

  Počet uzávrek mléko kg tuk% TukKg bílk.% bílk.kg 1. laktace 116 8.967 3,94 353 3,32 298 2. a vyšší lakt. 205 9.495 3,94 374 3,3 313 všechny laktace 321 9.304 3,94 366 3,31 308

Výhled do budoucna
Podle hlavního zootechnika závodu pana Janusze Klimka chtějí zde stav dojnic zvednout na celkových 700 ks a postavit novou produkční stáj s kapacitou 500 ks. Stávající rekonstruované objekty využijí pro jalovice a suchostojné krávy. Chtějí dále zlepšovat pohodlí zvířat a kvalitu objemných krmiv.
I zde na farmě je patrné, že pokud se sejde kolektiv cílevědomých lidí, zapálených pro dobrou věc, výsledek se dostaví.
Lumír Dvorský, Genoservis a.s. – PS Frýdek-Místek