Homepage poradenstvi clanky postrehy-z-farem 287-navsteva-vynikajicich-mlecnych-farem-na-vysocine

18.11.2004

NÁVŠTĚVA VYNIKAJÍCÍCH MLÉČNÝCH FAREM NA VYSOČINĚ


NÁVŠTĚVA VYNIKAJÍCÍCH MLÉČNÝCH FAREM NA VYSOČINĚ

V okrese Žďár nad Sázavou provádí GENOSERVIS a.s. kontrolu užitkovosti ve čtyřech podnicích: ZERAS a.s. Radostín nad Oslavou, Agras Bohdalov a.s., Zemědělské družstvo vlastníků Novoveselsko Nové Veselí a ZEMAS AG, a.s. Mostiště. S uvedenými podniky spolupracuje naše firma od roku 1997, proto Vám chceme přiblížit nejnovější události v těchto podnicích stejně jako vývoj užitkovosti, reprodukce a stavů zvířat za sedm let spolupráce.


ZERAS a.s. Radostín nad Oslavou

V současné době chovají 1055 kusů dojnic na dvou farmách Pavlov ? 640 dojnic a Radostín ? 415 dojnic. Farma v Radostíně byla uvedena do provozu v listopadu 2003.

rok počet uzávěrek užit. mezid. 1.ot.-stáří 1997 134 5827 395 28/21 1998 523 6257 409 28/07 1999 582 6883 385 28/05 2000 588 7389 400 27/03 2001 604 8911 389 24/28 2002 663 9655 399 25/04 2003 707 10202 392 24/21 2004 827 10900 399 25/12

 

Agras Bohdalov a.s.

V březnu 2004  Agras Bohdalov nakoupil 150 kusů skotu všech kategorií, z toho bylo 80 kusů dojnic. Jednalo se o chov s užitkovostí 7.500 kg mléka. Nákupem se navýšil stav dojnic na současných 720 kusů. V kontrolním roce 2003-2004 jsou uzávěrky laktací u původního bohdalovského stáda 10.222 kg mléka - 3,89%T ? 398 kgT - 3,25%B -  332 kgB.
Po započítání laktací nakoupených dojnic je konečná  užitkovost v kontrolním roce 9.822 kg.

rok počet uzávěrek užit. mezid. 1.ot.-stáří 1997 281 6 878 388 29/17 1998 374 6 595 381 31/01 1999 427 6 961 394 27/04 2000 381 7 774 393 26/13 2001 375 8 366 401 26/05 2002 412 9 151 399 25/18 2003 457 9 630 413 25/27 2004 626 9 822 417 26/24

 

ZDV Novoveselsko Nové Veselí

V tomto podniku v roce 2003 vybudovali novou porodnu a na podzim roku 2004 dokončili ustájení pro výkrm býků. Uvolněné stájové kapacity použili pro další rozšíření chovu dojnic. V současnosti je na této farmě ustájeno 602 dojnic.

rok počet uzávěrek užit. mezid. 1.ot.-stáří 1997 236 6 254 399 31/23 1998 289 6 406 390 31/07 1999 351 7 234 400 27/23 2000 402 7 666 405 27/05 2001 405 8 228 402 25/14 2002 378 8 460 399 24/16 2003 431 9 010 407 24/11 2004 470 9 806 397 24/03

 

ZEMAS AG,a.s. Mostiště

ZEMAS chová dojnice na dvou farmách. Ve Vídni je ustájeno 280 dojnic s užitkovostí 9.743 kg mléka a v Martinicích je 170 kusů s užitkovostí 8.177 kg mléka.

rok počet uzávěrek užit. mezid. 1.ot.-stáří 1997 426 5 962 402 25/15 1998 420 6 534 414 25/08 1999 380 7 270 428 25/09 2000 418 7 813 412 25/07 2001 451 8 605 388 24/24 2002 385 8 874 385 25/14 2003 369 8 781 399 25/10 2004 369 9 149 418 26/04


Na těchto čtyřech podnicích jsme chtěli ukázat chovatelské veřejnosti, co se dá za sedm let tvrdé práce udělat. 

  •  To, že nárůst užitkovosti o 3.000?5.000 kg mléka za uvedené období je reálný.
  • Že při kvalitním odchovu telat a kvalitní výživě jalovic lze snížit věk prvotelek při prvním otelení a tím ušetřit nemalé náklady. 
  •  Na druhé straně nárůst užitkovosti klade velké nároky na management. Pro lepší představu uvádíme, že z těchto čtyřech podniků denně prodají do mlékáren okolo 70.000 kg mléka.

Uvedené podniky již několik roků nazpět patří mezi nejlepší v rámci celé ČR. V žebříčku TOP 500 nejlepších dojnic podle bílkovin v kontrolním roce 2003 - 2004 pochází 18,8% dojnic právě z těchto chovů.

 

Karel Kratochvíl, Růžena Melounová - Genoservis a.s. ? PS Výčapy