Homepage poradenstvi clanky postrehy-z-farem 293-chov-dojnic-v-tosanovicich

11.06.2004

CHOV DOJNIC V TOŠANOVICÍCH


CHOV DOJNIC V TOŠANOVICÍCH

JAKÝ MANAGEMENT, TAKOVÉ VÝSLEDKY
Tozos Tošanovice spol s.r.o. vznikla rozdělením bývalého Státního statku Hnojník na okrese Frýdek Místek. Podnik hospodaří přibližně na 2000 ha zemědělské půdy v nadmořské výšce 400 m .
Rostlinná výroba se kromě zajištění vlastní krmivové základny specializuje na pěstování sladovnického ječmene, řepky olejné, máku a soje .
Živočišná výroba je zaměřena na chov mléčného skotu a chov prasat. Celkový počet všech kategorií prasat činí zhruba 10.000 ks, z toho 700 ks prasnic. Celoroční produkce jatečních prasat je porážena na firemních jatkách. Stav skotu činí celkem 1.200 ks, z toho v průměru 460 ks dojnic .

CHOV DOJNIC
Tozos spol.s.r.o. v současné době chová v uzavřeném obratu stáda 1.200 ks skotu, z toho v průměru 460 ks dojnic Holštýnského plemene, které vzniklo z převodného křížení. Do inseminace jsou zařazováni býci, kteří pocházejí ze šlechtitelského programu firmy Genoservis, jež zároveň zabezpečuje komplexní servis plemenářských prací.
Mám ? li se zmínit o vývoji výsledků na úseku chovu dojnic, musím se vrátit na počátek naší spolupráce ve výživě skotu a chovu skotu, která začala na přelomu let 1999-2000.
Vedení firmy Tozos oprávněně očekávalo výrazně lepší ekonomické výsledky než byly v té době dosahovány, jelikož bylo do modernizace a rekonstrukce objektu živočišné výroby investováno značné množství finančních prostředků. Ale ani během následných tří let nepřestalo vedení firmy vytvářet pro všechny kategorie skotu stále lepší komfort a nadále do této oblasti investovalo. Poslední investicí byla rekonstrukce porodny dojnic a zakoupení moderního krmného samojízdného vozu Luclar s označením Daytone. Tyto nezbytné investice a především zdatný management živočišné výroby začaly postupně dosahovanými výsledky na úseku chovu dojnic vynaložené náklady splácet. Že tomu tak je nám dokumentují dosahované výsledky za zmiňované období:
Na počátku roku 2000 ? dosahovala užitkovost dojnic 6.500 litrů, tržnost mléka činila 94% a spotřeba jádra byla 0,28 kg na litr dodávaného mléka. Proto bylo prioritní přesvědčit management firmy, abychom společně zajistili optimální nakrmení dobrého genetického potenciálu dojnic. Kladně hodnotím i skutečnost, že velký zájem o zajištění dostatečného množství kvalitního krmení projevil management rostlinné výroby.
Základem krmné dávky pro skot jsou kukuřičné siláže, jetelotravní senáže, seno, mláto, z jadrných krmiv jsou to vlastní obiloviny, sójové a řepkové extrahované šroty.
Samozřejmostí je optimalizace krmné dávky dle užitkovosti skupin a fáze laktace. Velká pozornost je věnována optimální kondici krav s ohledem na fázi mezidobí a veliká pozornost je věnována výživě mladého skotu tj. telat a jalovic .
Krmné dávky jsou průběžně kontrolovány na žlabu a pro kontrolu živinového složení jsou využívány rozbory SKD v komerční laboratoři, protože k úspěchu vede pouze důsledné dodržení a předložení napočítané krmné dávky ve žlabu dojnicím. Samozřejmostí musí být neustálá a průběžná kontrola SKD v závislosti na užitkovosti, složkách mléka, reprodukčních ukazatelích a zdravotním stavu dojnic
Že se toto v Tošanovicích daří dokazují následující čísla v KU:

1 laktace 8.471 litrů mléka 2 laktace 10.038 litrů mléka Celkem 8.990 litrů mléka - tuk 3,88% - bílkovina 3,22%

 Tržnost mléka činí 96% a spotřeba jádra na litr dodávaného mléka činí 0,23 kg.

Tyto dosažené výsledky představují meziroční nárůst o více jak 620 litrů mléka na dojnici. Úspěch na úseku živočišné výroby spatřuji ve skutečnosti, že management dokáže všechny navrhovaná a doporučená opatření a návrhy okamžitě a s velkou důsledností realizovat do praxe .

Jak je vidět, v Tošanovicích se vydali správným směrem a mají všechny předpoklady úspěšně konkurovat na těžkém a náročném trhu se zemědělskými produkty a přitom být ekonomicky úspěšní .
Za těmito solidními výsledky se ovšem ukrývá každodenní důsledná a náročná práce celého managementu živočišné výroby v čele s ing. Antonínem Zapletalem, který dokáže přesvědčit své podřízené o úspěšnosti a správnosti náročných, ale reálných cílů.
Ale ani tyto výsledky by nebylo možno dosáhnout, kdyby zároveň nebyla optimální spolupráce úseků jak živočišné tak i rostlinné výroby. A protože je i plná podpora celého vedení společnosti Tozos spol. s r.o. v čele s panem Aloisem Škutou, proto se v Tošanovicích mají čím chlubit .

Petr Liška, Genoservis ? poradenství s.r.o.