Homepage poradenstvi clanky postrehy-z-farem 298-plavba-mocnou-mississippi

11.06.2004

PLAVBA MOCNOU MISSISSIPPI


PLAVBA MOCNOU MISSISSIPPI

Naloďme se nyní na cestu po mocné řece Mississippi, se zastávkami po zajímavostech ze světa Holštýnů. Připojte se na výlet jednou z nejmocnějších světových vodních cest.

Elton, Tesk, Manat, Dellia, Dutham, Glendell, Emory, Mark a Integrity:
velká jména ve světě holštýnů a také v mléčné produkci regionu Mississippi

Tom Sawyer and Huckleberry Fin, postavy z fantazie velkého amerického spisovatele Marka Twaina, se ?narodili? v éře začátku 19. století, kdy se Mississippi stala důležitou cestovní tepnou, spojující srdce Ameriky se zbytkem světa. Možná že dnešní výlet bude trochu postrádat onu romantiku, ale Mississippi stále připomíná tuto důležitou americkou spojnici, zahrnující 60% veškeré vnitrozemské říční přepravy.

Old Man River (Řeka starého muže)
Začneme náš výlet na severu, v Minneapolis, stát Minnesota. Jsme 238 m nad mořem, ale stále 2.900 km od Mexické zátoky (Gulf of Mexico). Po většinu roku se mocná Mississippi pohybuje líným proudem směrem k místu zvanému Old Man River. Samozřejmě že Mississippi začíná jako malá, průzračná, hluboká říčka hrnoucí se pryč z jezera Itasca dalších 800 km dále na sever do severní Minnesoty, ale Minneapolis je tak nedaleko, že náklad lze stále doručit s pomocí lodní přepravy.

Území kolem řeky se může chlubit domovem jednoho z nejvlivnějších býků 90-tých let minulého století ? Emprise Bell Elton, který byl chován v regionu Mille Lacs. Jako syn Bella podědil také pevnost a kapacitu po otci matky Glendellovi, a stal se možná jedním z nejlepších synů Bella. Krátce ještě ke komentáři řeky ? Mississippi se spojuje s řekou St Croix a z tohoto bodu formuje hranici mezi Minnesotou, zemí 10.000 jezer na západě, a americkým mléčným rájem, Wisconsinem, na východě.

Hershelové na Bomazu
První zastávku uděláme na Bomaz Dairy v Hammondu ve státě Wisconsin. Bratři Boba a Greg Zwaldovi mají na farmě kolem 480 dojnic, a každý rok vyprodukují asi 20 býků do inseminace. Bombaz Drifter, syn po Marttie G x Oscar, byl nedávno ?spuštěn? jako prověřený býk Genexu, a je jedním z úspěchů tohoto šlechtitelského programu. Nejzajímavější mladou krávou na farmě je Bomaz Convincer 2042, dvouletá dcera Convincera, hodnocená VG-87 z rodiny Daphne, stejná rodina, která vyprodukovala Driftera. Původní krávou rodiny Daphne byla dcera Valianta, která měla 3 prověřené syny. Nejpřekvapivější zdejší mladá kráva je dcera po Hershelovi, která je spolu s dalšími čtyřmi plnými sestrami nejpůsobivější.
Ale pojďme dále ? na farmu Willsov-Edge majitelů Henka a Bonnie Van Dyke v New Richmondu. Jsou to nadšenci, Van Dykesovi vytvořili opravdu silné stádo krav, které jsou ustájeny ve vazné stáji ve velmi malebném prostředí.

Šampion Madisonu
Nazpátek na druhou stranu řeky nás náš výlet zavede do Pine Island v Minnesotě, a je to přímo tady, kde se můžeme seznámit s Pine-Shelter Sheyenne Lee, šampionkou v Madisonu. Tahle stylová mladá šampionka je součástí 500-hlavého stáda krav Dave a Madge Albertsových. Po otci Lee a otce matky Emorym je Sheyenne Lee novou celebritou holštýnského světa, ale rozhodně není jedinou ?atrakcí? na farmě Pine-Shelter. Nespornou královnou tohoto stáda již po mnoho let je stará kráva Lucy, chcete-li celým jménem Pine-Shelter Lucina Fargo (O: Plushanski Fargo (OO: Bova). Tahle jemná černá kráva byla hodnocena EX-95 a byla více jak tři roky jedničkou v USA v plemenné hodnotě pro typ (PTAT), utváření vemene a končetin a po většinu času byla také jedničkou v produktivním životě (PL). V roce 2002 bylo všech prvních deset cen na akci TOP-10 v Golden Oaks uděleno členům této rodiny.
Čas ještě dovoluje, takže se jen krátce mrkneme více na jih přes Rochester do Spring Valley a na farmu Tesk-Holm, odkud pochází prominentní syn Valianta Tesk-Holm Valiant Rockie.

Chovatelé Manata
Po návratu zpět k řece se břehy stávají příkřejšími na obou stranách. Mírné zvlněná krajina, která dominuje většině území ve Wisconsinu, je zde na jihozápadě střídána kopcovitější krajinou. Jen stěží lze uvěřit, že zpočátku tak líný proud vytvořil tak hluboké údolí. Ale voda, která zde nyní protéká, si ani trochu nepamatuje na tu vodu, která zde proudila před 10.000 lety, když se Wisconsinský ledovec vzdaloval k severu, blokujíc východní toky a nesoucí všechnu vodu z místa, kde je nyní Lake Superior, dolů po Mississippi. Dnes do těchto velkých jezer ústí řeky na východ až po St Lawrence. Dále po řece nacházíme po naší pravici malé městečko Rollingstone, odkud pochází famózní německý býk Manat. Stádo 40 krav na Imperial patří bratrům Cargusovi a Ottovi Dingfelderovým. Oba bratři jsou vášnivými ?skoťáky? a po mnoho let používali trochu odlišné genetické kombinace, aby vytvořili bezpočet hlubokých, ?domáckých? rodin, včetně té, která stojí za Imperial Mandel Manat. Bohužel stádo se rozpadlo před pěti lety, kdy Otto vážně onemocněl a poté zemřel.

Tri-State
Náhle se před námi objevuje velký most. Je to jedna z nejznámějších dálnic č.90 z La Crosse, a dále na východ Wisconsinu je město Sparta. Poblíž je malá farma, nyní nečinná, ale v minulosti byla místem narození opravdové legendy: Snow-N Denise Dellia, EX-95. Teď je to více než desetiletí, kdy Dellia ve dvou letech věku, hodnocená VG-89, vysoko čněla ve stádě Boba Snowa.
To bylo před tím, než ?přebrodila? řeku do státu Iowa na Regancrest, kde okusila slávu a jmění ? a vyvinula se prokazatelně ve špičkovou rodinu holštýnského plemene.

Do Regancrestu se podíváme brzy, ale nejdříve se podívejme do místa setkání tří států, kde se proud řeky Mississippi omývá na západním břehu Minnesotu a Iowu a na východním pak Wisconsin. Toto je opravdu srdce stanice býků Tri-State Breeders, kteří nyní vystupují pod jménem Accelerated Genetics. Nyní je ustájeno víc jak 700 býků ve Westby ve Wisconsinu, ale administativní budova je v Baraboo. Ročně testují 140 ? 150 mladých holštýnských býků. Nynějšími zdejšími hvězdami jsou Dutch Boy a Manfred. Po několik let zde na Tri-State zářili býci jako Bearpath Fantastic, Arlinda Commander, Harborcrest Happy Crusader, Provin-Mt Ivanhoe Jewel, a Sunnyside Standout.

Jižněji od inseminační stáje, poblíž Veroquy, nacházíme stáj Ravur majitele Paula Buhra. Je to jedna z nejpůsobivějších stájí krav, kterou na tomto výletu spatříme, s více jak 75 dojnicemi ? potomky rodiny Polly. Mnoho let se toto stádo sice s vysokými hodnotami typu ale nedostačujícím indexem pokoušelo umístit své býky na inseminačních stanicích, nyní ale mají 6 kontraktů na býky do inseminace. Nejkontraktovanější krávou je dcera po Outside, která se otelila ve 2 letech 11-ti měsících a na 2. laktaci vyprodukovala 37.000. Její matkou je dcera Rudolpha, hodnocená 90-ti body, bábou je dcera Inspirationa, hodnocená 92 body a prabábou je dcera Triple Threat, hodnocená 91 body, dále dcera po Tony (EX-90), která byla matkou prověřeného býka po Inspiration Ravur Perspiration. Je zde také pár impozantních dcer po James x Storm (EX-92) x Southwind (z Triple Threat).

Domov krávy Dellia
Přes řeku v rohu státu Iowa je město New Albin, poblíž se nachází stádo De-Su pana Deana Meyera. Je to jedno z největších stád, které na tomto výletu navštívíme, mají kolem 950 dojnic. Velký dojem zde dělají dcery po BW Marshallovi ? vysoké noblesní mléčné krávy které opravdu dojí. Mohli byste jim trochu vyčítat slabší konstituci, ale nestává se tak často, že z býka vysoko v typu dostanete tak mléčné krávy. V oblibě jsou zde také
dcery po Hershelovi ? velmi funkční zvířata. Z mladých krav pak pozornost přitahuje De-Su
Hershel Debbie, čerstvě po otelení, dvouletá kráva, jejíž matkou je Far-O-La Winchester Dot,
prabábou je Regancrest Debbie Jo; pochází z Patron x Leadman EX (Dellia). Kráva,
terá ve stádě zakládá novou rodinu, je De-Su Patron Gold VG-88, z Leadmana, pochází
z rodiny Gold vytvořené Markem Kerndtem, který měl farmu nedaleko u města Waukonu.
Malé Kerndtovo stádo čítalo 35 krav, rozpadlo se před dvěma lety, ale Mark Kerndt
se chystá opět fungovat v průběhu několika měsíců. Markův bratranec, Brad Kerndt,
měl také prominentní 60-ti hlavé holštýnské stádo poblíž Waukonu. Nicméně město
Waukon ve státě Iowa je pravděpodobně nejznámější díky farmě Regancrest,
domovu krávy Dellia. Samozřejmě tahle legendární kráva (O. Cheif Mark) je už
po smrti, ale její rodina stádu 500-ti krav vládne stále.

Vliv Iowy
Mnoho dobře známých stád v Iowě je pyšné na kus země dolů po Mississippi, v severovýchodním cípu státu. A hodně těchto stád mělo značný úspěch se členy rodiny Dellia. To je třeba případ partnerství Far-O-La majitele Toma a Ricka Simona a jejich švagra Ricka Demmera. Do společného vlastnictví zakoupili jako výběr z výplachu Regancrest Debbie Jo, a ta vyrostla až do skóre EX-92 a stala se velmi úspěšnou krávou, využívanou na výplachy embryí. Embrya z Debbi-Jo, a jiných vysoce profilovaných nákupů, byly přeneseny na obou stádech, jak na Simonově stádu Farnear v Iowě, tak ve stádě Le-O-La Ricka Demmera, které je vzdáleno asi 15 mil.

Durango, stát Iowa, je adresa farmy Morningview majitelů Paula, Toma a Tima Schmittových. V uplynulých 2-3 letech se na farmě konaly 2 velmi úspěšné aukce, kde se poprvé průměrná cena pohybovala kolem 5.100 USD na 100 zvířat a podruhé byl průměr 4.100 USD na 112 zvířat. Potomci famózní Morningview Converse Judy EX-93 (O: Converse, plný bratr býka Highligh) byli hlavní podporou tohoto stáda 65-ti krav. Morningview Mtoto April VG-86 (Mtoto x Judy x Gibon), je v současnosti nejvíce kontraktovaná kráva ve stádě. Nejslibnější mladá kráva je Crocket Farms Durham Mae, (Lead Mae x Bellwood), společně s párem jalovic po BW Marshall ? jedna s prefixem Golden-Oaks a z krávy Junge Celsius Scant, a druhá ze stáda Muranda z rodiny Lorda Lilyho a Leadmana.
Jol-Lee je další prominentní stádo v regionu. Vlastníkem jsou bratři Sigwarthovi, základ byl položen na Holy Cross. To je domovem Miss Mark Maui EX-95 a její velmi impozantní rodiny. Její syn po Rudolphovi, Mr Millenium, nedávno získal titul Gold Medal a umístil se na 71. místě v žebříčku TPI. Milleniova plná sestra ? Miss Maui Miracle EX-91, a její dcera po Jamesovi, Miss Miracle Mint, patří mezi současné hvězdy rodiny. Stádo Henkeseen Trenta Henkese v Luaně bylo také nedávno ve středu pozornosti díky úspěchu rodiny Hillary. Hillary ? Holiday x Chief Mark (Mark Marci, EX-94) ? byla hodnocena 94 body. Její synové ? Emperor (O: Emory) v Kanadě a Hillcrest v USA ? jsou vynikající zlepšovatelé, zatímco na začátku minulého roku byli dvouletí BW Marshallové z této rodiny nejvíce ceněnými zvířaty na dvou různých aukcích.

Historie Iowany
Tahle část cesty nás zavede do Dubuque ve státě Iowa, a je to na východním břehu řeky, kdy za sebou necháváme Wisconsin a přesunujeme se do Illinois. V severozápadní části státu Illinois není tak mnoho prominentních stád. Stádo O-Bee, domov jedničky v TPI býka O-Mana, se nachází dál od řeky, v Dakotě.
Jižněji se krajina otevírá do úrodné roviny s kukuřičnými poli, a řeka se stává širší. Ve skutečnosti je to tady, kde řeka dosahuje své maximální šířky ? 5,6 km, se zpětným proudem ze stavidla u přehrady číslo 13 v Clintonu, stát Iowa. Další velké město před námi je Davenport, Iowa, a zde bylo založeno famózní stádo Iowana. Po dobu celých 30-ti let od jejího prvního dramatického vstupu do obchodního řetězce v roce 1912 do rozpuštění stáda v roce 1943 byla Iowana pokládána za jedním z hlavních dodavatelů agrotechniky. Majitelem byl Col.French, jež byl předsedou společnosti Republic Iron & Steel Co.; stádo Iowana bylo postaveno u větší části na rodině Homestead.

Prezident v sukních
Vzdálenosti mezi našimi jednotlivými zastávkami se nyní zvětší. Spojení řeky Des Moines s Mississippi označuje hranici mezi Iowou a Missouri. Kromě půvabných lodí sestává celý dopravní ruch na řece z pramic převážejících kukuřici, soju nebo pšenici a tlačených remorkérem. Důvodem využití pramic s plochým dnem je to, že zde je hloubka řeky 2,7 metru a na některých místech dokonce musela být vyhloubena uměle, aby se dosáhlo alespoň této hloubky po celé délce mezi hlavními regiony.

Mléčných stád je zde poskrovnu a jsou daleko od sebe, pokud se dáme na cestu do městečka Moro nedaleko St. Souis. Po něm byla nazvána farma Moroville, domov Moroville Mascot Brocka. Zatímco Brok možná někoho mohl zklamat, jako hodně Mascotových synů, rodina krav se zdá být dosti silná, a stále zaplňuje inseminační stanice. Jen za rohem Moroville najdeme farmu Gueldener, velké komerční stádo s dobrým managementem. Ačkoli krávy jsou nyní pryč, stádo Glendell Kena a Joanne Hartmanových, odkud pochází známý syn Chiefa Glendell Arlinda Chief, je poblíž. Před dávnými lety byla Joanne Hartman první prezidentkou (první ženou v tomto postu) v Holštýnské Asociaci.

Emory a Mark
Řeka Mississippi je až do tohoto bodu relativně čistá, ale od St. Louis je znečišťována bahnitou vodou z Missouri, pramenící v Rocky Mountains v Montaně. Řekou, která je v podstatě ještě delší, než sama Mississippi.
Východně od St Louis lze narazit na dalších pár známých jmen. Poblíž města Highland, nedaleko St Louis, je domov holštýnské celebrity ? MJR Blackstar Emory. Je to stádo 400-500 dojnic, více zaměřené na komerční produkci mléka. Trochu dále od St Louis se nachází Greenville, domov Rolling Lawns Holsteins, majitelů Neila a Connie Turleyových. Stádo 120-ti krav včetně 15-20 opravdu dobrých mladých krav ? např. po Stormovi nebo Lee. Vznikla zde vynikající rodina ? ze světové rekordmanky Mark Prudence po spojení s Preludem.
Hoyleton, Illinois, je domovem stáda Neu-Way Dennise Neuhause, jež byl poslední léta v záři reflektorů díky rodině Neu-Way Aerostar Allie. Je to rodina, která je za poslední dobu dosud nejvýše v indexu, a produkuje vysokoprodukční býky do různých inseminačních stanic.
Více východněji je město Neoga, místo narození legendy ? Walkway Chief Marka.

Delta Mississippi
Cesta po hlavních bodech naší holštýnské výpravy se pomalu chýlí k závěru. Předním stádem v Missouri je nepochybně Robthom, v západní části, poblíž Springfieldu. Je to jedno z vedoucích národních stád, s mnoha prochovanými rodinami včetně Markovy Ivory, nesporně jednou z TOP rodin plemene. Mezi jejími mnoha úspěchy je také to, že Mark Ivory je matkou Robthom Integrity.
Ve městě Cairo se je řeka Mississippi více jak dvojnásobně velká, jelikož se spojuje s řekou Ohio, která protéká Appalachian Mountains na východě. Celkově se tedy řece přisuzuje druhé největší světové povodí, a patří také mezi nejdelší řeky světa. Jižněji narazíme na město Memphis, známé jako domov krále rock-n-rollu Elvise Presleyho. V Lousianě nedaleko delty Misissippi leží město Baton Rouge, kde bylo založena malá inseminační stanice LABC. Vytvořená v roce 1947 jako místní chovatelské družstvo, testuje jen 6-8 holštýnů ročně, ale je větší v masném skotu. Před 15-ti lety se stala součástí Federated Genetics, které se ne tak docela dávno připojily k CRI. Právě před námi je naše konečná stanice, New Orleans, obchodní přístav USA, kde kotví lodě z celého světa. Jsme na konci cesty.

Začátek naší cesty byl shodou okolností také v Minneapolis, stát Minnesota.
Heslo státu ?Hvězda severu?.
Minnesota je přezdívána ?Země tisíců jezer a řek?. Jak mají napsáno dokonce i na SPZ aut, je to opravdu země 10,000 jezer a řek, jezdí sem rybařit tisíce lidí nejen z Ameriky. Však také původní překlad zní ?Blankytná voda? - v řeči Siouxů.
Má 4,7 milionu obyvatel, rozloha 224 tisíc km2, patří tak v USA na 20. místo podle počtu obyvatel a na 12. místo podle rozlohy.
V Minnesotě se narodil také významný spisovatel Francis Scott Fitzgerald.
Tolik krátce k obecnému popisu státu.

V Minnesotě jsme navštívili pouze tři farmy, větší část naší cesty byla věnována farmám v tzv. americkém mléčném ráji ? Wisconsinu.

 Wisconsin ? přezdívaný ?Stát jezer a řek? ? ale mléka!
Název státu je Tento stát byl pojmenován po řece Wisconsin. Wisconsin znamená v Chippewském jazyce "travnaté místo". Heslo ?VPŘED?
Má 5,2 milionu obyvatel, rozloha 171,5 tisíc km2, patří tak v USA na 18. místo podle počtu obyvatel a na 26. místo podle rozlohy.

DEN 1 ? MINNESOTA A OKOLÍ

WOLF CREEK DAIRY, DUNDAS, MN
První farmou, kterou jsme na své cestě navštívili, byla farma Paula a Barb Liebensteinových. Na farmě mají 412 holštýnských krav, které při dojení 3x denně vyprodukují (365 dní) průměrně 12.020 kg mléka při tučnosti 3,5% a proteinu 2,9%. Skóre somatických buněk ? max 150.000, dojení v rybinové dojírně (2x8). Desinfekci používají před i po dojení.
Zaměstnávají 6 lidí na plný úvazek a 5 na částečný úvazek.
Obhospodařují 202 ha pozemků, kde na polovině pěstuje kukuřici a z druhé poloviny dělá seno. Krmí kukuřičnou siláží a senáží. Vitaminy a směsi podávají ve směsi s upravovanou kukuřicí.
Jalovičky jsou po narození převezeny a odchovávány na Univerzitě v Minnesotě do věku 4 měsíců, pak jsou přemístěny do jiné stáje. Telata odchovává ve venkovních boudách, kde stele v létě piliny a v zimě slámu, kterou sice musí nakupovat, ale pro telata poskytuje teplejší prostředí. Na farmu se vracejí až ve věku 22 měsíců jako březí jalovice.
Inseminaci si zabezpečují sami, u problémových krav používají OVSYNCH a CIDR. Inseminační index 2,5-2,9, brakace se pohybuje na úrovni 35-37%. Mrtvě narozená telata 5%, úhyn 1-2%.

GAR-LIN DAIRY FARMS, INC., EYOTA, MN
Na farmě je 600 dojnic s průměrnou roční produkcí a dojením 3x denně 12.500 kg mléka, průměrný nádoj na dojnici činil v době naší návštěvy 39 kg. Dojírna rybinová (2x12). Krávy po otelení dojí 6x denně ? rychlejší růst laktační křivky, zdraví vemene, po dobu 14 ? 21 dnů.
Zaujala nás nová stáj pro 400 ks dojnic, s dřevěnou konstrukcí, šesti řadami lehacích boxů a stlaním pískem, (přistýlá 1 x týdně).
Další zajímavostí byl velmi levný a účinný způsob vyhledávání říjí ? pomocí značení barevnými křídami v křížové oblasti; novou informací bylo také využití starteru s vyšším obsahem NL (až 27%), takže telata rostou rychleji a jalovičky se tak mohou dříve zapouštět.

KRONEBUSCH FARMS, INC.; ALTURA, MN
Na farmě je ustájeno 425 dojnic s průměrnou roční produkcí 13.000 kg mléka.
Zajímavostí téhle farmy bylo využívání laguny (která se v USA na skladování kejdy využívá běžně, jak jsme se později dozvěděli).
Odchov telat při použití vyššího obsahu proteinu nepoužívá, protože odchov jednoho telete by byl dražší díky relativně vysoké ceně starteru, dobu odchovu by sice zkrátil možná o 2 měsíce, ale při nákladech na 1 krmný den 1,50 USD vycházejí obě varianty v nákladech stejně.

HALDERSON DAIRY, GALESVILLE, WISCONSIN
Majitelem stáda 450-ti krav je Paul Halderson a jeho syn Joel. Paul řídí mléčné stádo, Joel má na starosti krmení a reprodukci. Zaměstnávají 9 lidí (5 plný, 4 částečný úvazek). Produkce při dojení 3x denně 9.979 kg mléka, tuk 3,7%, protein 3,1%.
Jako jediná farma z těch které jsme navštívili mají kruhovou dojírnu na 28 stání (podojí tak 150 dojnic za hodinu). Mléko po zchlazení jde přímo do návěsu cisterny, která se denně odváží.
Öbhospodařuje 405 ha kukuřice a vojtěšky, v krmné dávce má kromě zmíněných také bavlníkové semeno, sojovou moučku, vitaminy a minerály. Některá krmiva dováží z daleka ? např. vojtěškové balíkované seno až z Jižní Dakoty (300 mil).
Odchov telat v boudách, ve věku kolem 4 měsíců skupinový a telí se ve 22-24 měsících. Pro výživu telat používá mléko od léčených krav, které pasterizuje při 70°C po dobu 15 s.

WESTFALIA SURGE FACTORY a AGSOURCE, MENOMONIE, WI
Cestou jsme se zastavili také do továrny na výrobnu mléčných tanků a dalších zařízení pro dojírny (první dvě fotky), a na AgSource - laboratoř kontroly užitkovosti mléka (třetí foto).

HAMLIN VALLEY FARMS, INC.; STRUM, WI
Farma je ve spoluvlastnictví čtyř bratrů: Gary, David, Eric a Mark Gullicksrudových, spolu s Andy Pedersenem.
Než se tohle uskupení před šesti lety zformulovalo, všichni měli své vlastní malé stáje. Kromě těchto pěti spolumajitelů na farmě pracuje 18 dalších zaměstnanců na plný úvazek.
Na farmě je 950 dojnic, při dojení 3x denně v paralelní dojírně 2x20 vyprodukují průměrně 10.886 kg mléka, 3,5% tuku a 2,9% proteinu. Krmná dávka dojnic obsahuje kukuřičnou siláž, senáž, upravovanou kukuřici s vysokou sušinou, bavlníkové semeno, praženou sóju a přídatný protein. Vše je mícháno a krmeno v TMR. Vojtěškové seno je nakupováno pro zasušené krávy a krávy po otelení. Jalovičky jsou odchovávány na farmě do odstavu, pak se přesunou na odchovnu mladého dobytka na jiné farmě (jako ostatně na většině navštívených farem) a tam zůstávají až do doby těsně před otelením.
Zajímavost: Při východu z dojírny používají insekticid proti mouchám - na rámu v třídící uličce jsou umístěny tři rozprašovače na hřbet a na boky zvířat. Farmář udělal malý pokus s podlahovou krytinou na chodbě z dojírny ? umístil tam dva typy podlahové krytiny ? půl chodby drážkovaný beton a půl vroubkovaná guma ? výsledkem bylo to, že všechny krávy více využívaly gumovou podlahu.
Ve stáji má ventilátory (používá je cca 8 měsíců v roce) a sprchy (využívá 5 měsíců v roce).
Telatům také krmí pasterizované mléko (od léčených krav).

DEN 3 ? CENTRÁLNÍ WISCONSIN

MAPLE RIDGE DAIRY, INC.; STRATFORD, WI
Majiteli 800-hlavého stáda holštýnek jsou Phil Hein a syn Ken, a švagr Gary Ruegsegger. Navíc mají ještě 20 zaměstnanců. Pícniny sklízejí sami, jinak vše ostatní je prováděno službou.
Při dojení v paralelní dojírně 2x16 a trojím dojení vyprodukují průměrně za rok na dojnici 13.608 kg mléka (tuk 3,5%, bílkovina 2,9%). TMR se skládá ze sena (nakupují), slámy (pro poskytnutí efektivní vlákniny do KD), senáže, kukuřičné siláže, řepné řízky, bavlníkové semeno, kukuřice, soja, vitaminy, minerálky, lihovarské výpalky, sojové slupky ? nakupované z místního družstva, dovážené do zásobníků a zpracovávány a mixovány.
Telata odchovávají pouze do věku 4 ? 5 týdnů, vrací se až březí jalovice, krmí je také pasterizovaným mlékem.
Zajímavosti:
- při východu z dojírny visela pytlovina nasáklá insekticidem, která potřela každé krávě hřbet a částečně i boky.
- ozdravují proti paratuberkuloze, všechny krávy vyšetřují při zasušení, pozitivní umístí po otelení zvlášť a tele dostává zamražené mlezivo, po ukončení laktace pozitivní krávy posílají na jatka. Výsledek: za 4 roky počet pozitivních klesl ze 7% na 2%.

HARMONY-HO HOLSTEINS; STRADFORD, WI

Stáj, kde jsou umísťovány krávy po otelení ze Stony Hill (MOET stádo CRI).

Celkem je zde 450 krav, s průměrnou užitkovostí 13.600 kg mléka, tuk 454 kg, bílkovina 418 kg. Dojnice jsou ustájeny ve 4-řadé stáji podestlané pískem. Dojí se v 2x8 paralelní dojírně, s informačním systémem Afimilk. Říje vyhledávají s pomocí pedometrů Afimilk. Jalovice jsou odchovávány do 4 měsíců, pak smluvně na jiné farmě, na farmu se vracejí 2 měsíce před otelením. Obhospodařují 250 ha orné půdy. To poskytuje 75% potřeb krmiv pro stádo. Krmení je formou TMR. Zaměstnanci: 3 osoby na plný úvazek, 4-5 dojičů na plný úvazek (mexičani), 1-2 MAST program (mezinárodní) ? studenti.
Dvojčata se vyskytují až v 15%. Ultrasonograf je využit na všechny krávy na zjištění reprodukčního stavu. Každá kráva je vyšetřena ultrasonografem dvakrát ? jednou 26 dní po inseminaci pro zjištění březosti a podruhé ve 40. dnu kvůli výskytu dvojčat. Krávy s dvojčaty jsou přemístěny do programu ?rizikové březosti? což zahrnuje dřívější zasušení, nadprůměrný vakcinační program a dřívější začlenění do porodny, kde se zvířata denně sledují.
Vakcinační program: J-5 (3x během laktace & stání nasucho), MuSe (Vit E?Selenium), Scourguard, Salmonella & Clostridium (2x během stání nasucho), Bovishield (30-65 dní po otelení). Všechny telata jsou testována na BVD-PI ve 3 měsících. Vakcinace Lepto Hardjo bude doplněna. Všechna zvířata jsou testována na BVD-PI jako telata. Testační plán na paratuberkulózu je na místě ? stádo má nízkou tendenci chytit paratuberkulózu.

Zajímavost: Nedávno instalovali monitorovací systém s pulzátory pro zlepšení konečků struků a snížení výskyt mastitid (Speciální zařízení na kontrolu funkce pulzátorů při normálním chodu dojírny(snímače v podstrukové komoře)
Zdraví končetin je dosahováno kombinací koupáním v koupeli se sulfátem mědi (copper sulfate) a měsíčním sprejováním končetin oxytetracylinem.
Individuální zdraví zvířat je denně sledováno systémem Afimilk. 
    

Návštěva farmy manželů Bredlových byla takovou předvstupní zastávkou před návštěvou samotné společnosti CRI, která pro nás celý zájezd v USA připravila.

DEN 4 ? SHAWANO, WISCONSIN

Návštěva inseminační stanice CRI v Shawano, Wisconsin

Hlavní místa působnosti CRI se nacházejí právě v Minnesotě a Wisconsinu (viz mapka) ? CLA = centrum obchodu s hospodářskými zvířaty, AgSource = laboratoře kontroly užitkovosti, Gen = odchovny býků, inseminační stanice.

TAUCHEN-HARMONY VALLEY, INC.; BONDUEL, WI
Rodina vytvořila manažerský tým: Majitelé jsou Herbert and Marlys Tauchen a jejich 4 synové: Alan, Gary, Gregory a Stephen. Na farmě o 800 ks krav pracuje celkem 14 lidí, včetně rodiny. Jedná se o jedinou farmu, na které jsme viděli kříženky holštýna s jersey. F1 generaci křížili pak zpět na holštýn nebo jersey. Průměrná roční užitkovost činí 12.179 kg mléka, tuk 442 kg, protein 367 kg (dojení 3x denně v Alfa Laval 2x16).
Obhospodařují 486 ha vojtěšky, seno a kukuřice. V současné době je to dostatečná krmivová základna. Veškeré krmení je sklízeno a zpracováváno službou. Tauchenovi také službou 2x ročně zajišťují odvoz kejdy.
Odchov telat probíhá na farmě do pěti měsíců věku. Pak se přesunují do nedaleké smluvní stáje pro odchov jalovic a vracejí se zpět na farmu měsíc před otelením.
Zajímavost: při léčení mastitid používají metodu inkubace vzorku mléka na rozlišení G+ a G- původců mastitid, zvláště Stafylokoka, a pak cíleně léčí.

DEN 5 ? SEVEROVÝCHODNÍ WISCONSIN

ODCHOVNA MLADÉHO DOBYTKA - HALL?S CALF RANCH, LUXEMBURG, WISCONSIN
Na farmě Hall?s Calf Ranch s kapacitou 1100 ks se odchovávají telata od stáří jednoho dne do pěti měsíců. Farma byla zřízena v červnu roku 1997 a stále roste.
Krmení: Telata jsou krmena odpadním mlékem nakoupeným od farmářů a pasterizovaných na Hall´s vlastním pasteračním systémem.
Ustájení: Všechna telata jsou v boudičkách nebo v kryté stáji s 200 individuálními kotci. Telata jsou v přechodném období seskupena v kryté stáji a krmena suchou TMR. ?Vstupné?: Poplatek je závislý na výkonu. Nyní je $1.15 za libru přírůstku.

Po návštěvě velkoodchovny mladého dobytka, jsme se přemístili do turistické oblasti Sturgeon Bay (viz fotky).

Vysokou návštěvnost této oblasti využili na farmě, kam jsme směřovali - Schopf´s Hilltop.  Jelikož se farma nachází v turistické oblasti ?Door County?, Schopf?s Hilltop Dairy kombinuje farmaření s turistikou.

SCHOPF?S HILLTOP DAIRY A TURISTICKÉ CENTRUM; STURGEON BAY, WISCONSIN
Rodinná farma, založená koncem 19. století, začínala na 50-ti kravách. V roce 2000 Schopfsovi postavili novou stáj s volným ustájením, dojírnou a ?country? obchodem. Vyrábějí a ve vlastním obchodě prodávají zmrzlinu z mléka z farmy.
Majitelé jsou Dennis a Roxanne Schopf. Dennisova sestra a švagr, Pat a Kevin Fehlovi, stádo řídí. Dennisův bratr Steve zajišťuje mechanizaci a výrobu krmiv. Rodiče Roger a Rosemary pomáhají kde je potřeba. Schopfsův syn ? 20-ti letý Ryan, poskytuje ?mléčné exkurze?. Další děti ? Robert (13) a Robynn (10), dělají pomocné práce.
Na farmě mají 575 holštýnek, které dojí ve 2x10 rybinové dojírně DeLaval Blue Diamond Contour. Obhospodařují 809 ha kukuřice a sena. Krmení TMR.
Telata se odchovávají v individuálních boudičkách. Pak se přesunou do skupinového ustájení. Telí se ve věku 22-24 měsíců.
Zvláštností je nadzemní jímka na kejdu ? jedna z největších v USA.

TILKENS DAIRY; NEW FRANKEN, WI
Majiteli jsou manželé Tom a Karen Tilkensovi. V jedné vazné a jedné volné stáji mají 75 holštýnek, stlaní pískem.
Průměrná produkce mléka 12,882 kg, 472 tuku a 393 kg proteinu. Obhospodařují 43 ha vojtěšky, 49 ha soje, 63 ha kukuřice. V krmné dávce dojnic je balíkovaná sláma, senáž, kukuřičná siláž, drcená kukuřice s vysokým obsahem sušiny, kukuřičný škrob, bavlníkové semeno, lůj, energetický nosič, sůl, minerální a proteinový mix.

TIDY-VIEW FARMS, INC.; KAUKAUNA, WI
Majiteli farmy jsou John s Kerry Vostersovou a Jim and Jill Ostromovi. John a Jill jsou bratr a sestra. Kromě nich na farmě pracuje dalších 28 zaměstnanců.
Je to největší farma, kterou jsme při pobytu v USA viděli ? na farmě je 1900 dojnic, průměr je 38 kg mléka denně s tučností 3,6% a proteinem 2,9%.
Obhospodařují 608 ha s kukuřicí a 324 ha na seno. Pro minimalizaci nákladů si farma Tidy-View Farms, Inc. veškeré stroje a faremní techniku k orbě a produkci píce pronajímá. Sklizeň je zajištěna službou. Senáž a kukuřičná siláž jsou uskladněny v silech. Krmnou dávku (TMR) zpracovávají výživáři.
Společnost Calf Source, LLC, místní odchovna mladého dobytka, která odchovává až 6.000 telat, odváží telata dvakrát denně. Na farmu se vracejí až dva týdny před otelením. Calf Sources má řadu ?zelených odchoven?, boudiček, trojřadých stájí a odchoven s volným ustájením.
Ve volných stájích Tidy-View se lehací boxy stelou pískem, aby se maximalizoval komfort krav a vytvořily se tak lepší podmínky pro chození krav.

HOMESTEAD-RANGE FARM; MANITOWOC, WISCONSIN
Farmu vlastní manželé Jim a Carol Anhaltovi a jejich syn Scott.
Ve vazné stáji má 70 registrovaných holštýnek, které při dojení 2x denně vyprodukují 10.932 kg mléka, 371 kg tuku a 327 kg proteinu.
Obhospodařují 202 ha vojtěšky, sena a kukuřice. Produkují také řepu a mrkev které odkupuje obchodník se zeleninou.
Krávy jsou krmeny individuálně: ½ siláž a ½ senáž plus 9 kg upravené kukuřice vysko v sušině. Celé stádo také dostává denně 20 balíků vojtěškového sena.
Vlastní odchov všech jalovic v jiné stáji.
Zajímavost: Jim je sběratel traktorů John Deer a Farmal - nejstarší z roku 1964.

ZÁVĚREM - shrnutí:

- ve většině případů měly krávy amputované ocasy ? to probíhalo někde hned u telat, jinde až u březích jalovic, důvodem je zvýšení čistoty krav, pokles výskytu mastitid,
- odchov telat mimo farmy ve specializovaných odchovnách a zpátky se vrací až březí jalovice,
- desinfekční prostředky před i po dojení jodové, na některých farmách barierový, nikde jsme neviděli systém airwash,
- průměrná cena mléka
* v roce 2003  12,50 UDS /100 lb
* současná 21,50 USD/100 lb (ovlivněno nálezem první pozitivní krávy na BSE a následným zákazem dovozu zvířat z Kanady, který později způsobil nedostatek mléka na trhu) asi 12,95 Kč za litr, mlékárny připlácí za nižší počet SB pod 150.000, nad 400.000 tis. nestandard
* průměrné náklady na výrobu 1 kg mléka u navštívených farem jsou kolem 12 ? 13 USD/100 lb mléka to je asi 8 Kč/litr
- cena krav na jatkách až 700 USD, odvoz do kafilerie platí chovatel 25 USD,
- produkce kejdy, vyhrnování mechanizací nebo šípovou lopatou (při šířkách chodeb do 4 m), chodby jsou vyspádované 1 ? 2% do středu stáje, kde byl ve většině případů zaroštovaný kanál, kudy odtékala kejda buď přímo do lagun, nebo do jímek, odkud byla přečerpávána do kejdových lagun.
- progesteronový test neznají a nepoužívají
- téměř všechny nově postavené stáje jsou dřevěné konstrukce(dřevo je levnější), objem vzduchu vždy převyšuje 50m3 na dojnici a mají izolaci pod střešní krytinou, hřebenová štěrbina není ničím zakryta pouze pletivo,na stěnách jsou shrnovací rolety různých konstrukcí, teploty v oblasti se pohybují od -25 do +37 °C, všude ventilátory o průměru 90 ? 120 cm  8 až 10 m od sebe, v čekárnách před dojírnou, někde na stájích u krmiště, někde nad lehacími boxy a doplněné sprchami, které v určených intervalech rozprašují vodu nad krmištěm, podžlabnice všude betonové o tloušťce 20 cm a výšce 50 cm, na každých 35 krav napajedlo 150lt.,
- koupání nohou v 2 ? 5%roztoku skalice modré 1x-3x týdně, vany jsou umístěny mimo dojírnu a čekárnu, tak aby nenarušovaly dojení.

Lenka Kahánková, Karel Liška, Genoservis a.s.