Homepage poradenstvi clanky postrehy-z-farem 361-po-farmach-zapadni-francie

28.02.2008

Po farmách západní Francie


V prosinci jsme s kolegou navštívili západní Francii, přesněji Bretaň. Kde jsme spolu se zástupci CRI navštívili oblast, kde působí sesterská plemenářská firma Amélis
Amélis vznikl v roce 2007 jako jedna z nástupnických firem plemenářského giganta UNECO, který v tom samém roce zanikl.Jedná se o družstevní firmu, která stále nabírá další členy a zvětšuje oblast svojí působnosti. Tento kraj je velmi významnou oblastí chovu holštýna ve Francii.Vždyť v tomto regionu se narodili býci jako FATAL , HELDOSTAR a SUBURN, byli zde natestováni DOMBIÁTOR a REVIVIEN.
Firma se zabývá inseminací , šlechtěním Holštýnského skotu – 337 000 1. inseminací /17% trhu/ a Normandského skotu 174 1.inseminací /50% trhu/. U ostatních plemen mají ročně 93 000 prvních inseminací, takže dohromady provedou ročně cca 604 000 1..inseminací.Každý rok natestují 100 Holštýnů a 60 Normandů.
Cílem šlechtění holštýna je kráva s výborným typem, produkcí a plodností.Selekční index Amélisu pro výběr býků do plemenitby se skládá : 50% kg bílkovin
20% plodnost dcer
20 % funkční typ
10% počet SB
Ročně nakupují cca 200 býčků/ z toho je asi 25% z dovozu/. Ti projdou 2 vlnami selekce i s využitím genových márkrů.
Ve firmě se zabývají řízením koeficientu příbuznosti pomocí kalkulace k.příbuznosti mezi mladými býky a populací.Děje se tak ve čtyřech krocích: -při vybírání vhodné kombinace z které má vzniknout býk
-před prověřením býka
- při nasazení býka jako prověřeného do inseminace
-množstvím jeho použití v inseminaci jako aktivního býka
Další oblastí, v které Amélis rozvíjí své aktivity , je binomika.Jde o zavedení čipů pod kůží krav a on-line sledování teplot, srdeční frekvence atd., což má usnadnit management stáda.

Měli jsme možnost navštívit 2 farmy. První se jmenovala GAEC de la Voie Lactee. Vlastníky jsou 3 bratři a jejich 2 sousedé.Farma hospodaří na 206 ha půdy a pečuje o 125 krav. Užitkovost stáda, které se po celou sezónu pase, je 9430 kg 4.03 %t, 3.3% B při 90 000 SB. Dojí se dvakrát denně v paralelní dojírně 2 * 8 .Cena mléka byla 0.35 % EUR.
Telata krmí 8 dní směsným mlezivem, pak používají na napájení rozšlehaný jogurt.- Ten si připraví den předem/ dají 4 bílé jogurty do 200 litrové nádoby teplého mléka/. Jogurt se zkrmuje cucákem.Samozřejmě přikrmují startér.
Jalovice připouštějí až v 15-ti měsících věku proto, aby po otelení dosahovaly velkého rámce a neměly problémy při porodu..
Březost po 1 inseminaci u jalovic je 70%.Jalovic má farma dostatek, ale všechny je nechají vytelit a pokud je chtějí prodat, tak až jako dojící prvotelky.Brakaci dlouhodobě provádějí na průběh porodu, kvalitu vemene, končetin a množství mléka. Krávy mají velké rámce a tomu odpovídají i prostorné stlané lehací boxy.Krávy kromě pastvy dostávají TMR.Alfou a omegou na farmě je reprodukce. Farmář sleduje říje minimálně 5- krát denně. Inseminační index u krav je 1.7 . Podle farmáře je základem dobré reprodukce snadné otelení.
Měli jsme možnost sledovat ins. technika při práci. Ten je vybaven pčítačem a tiskárnou, které má zabudované v autě. Inseminaci zadá přímo do PC, kde má veškeré údaje o krávě/původ, užitkovost, data o inseminaci + připařovací plán/.Denně najezdí 200 km a provede cca 40 úkonů , farmáře stojí úkon 27 EUR a vyšetření březost 4 EURA.Technik 4 krát ročně bonituje spolu s farmářem krávy a podle hodnocení navrhne připařovací plán.
Momentálně používali býky SUBURN,SERPLAN,SATIRE,TOYSTORY,SURVIVOR,GAVOR a SUDOWN.

Na druhé farmě GAEC DU PETIT ROCHER hospodaří 3 členové rodiny Martin na 190-ti Ha půdy. Starají se o 100 krav s užitkovostí 9090 kg 4.04%T, 3.15%B, počet SB je 90 000. Farma vznikla v 60-tých letech dovozem březích jalovic z Kanady.Podnik má 13 krav s indexem ISU vyšším jak 160. Index mléka u krav na farmě je +789 kg, typový index +1 a index vemene+0,91.Pochází odtud kráva Naurine EX 90 ISU 187. Z této rodiny má Amélis 20 natestovaných býků. Na této farmě se narodil i u nás známý býk TEMPOREL, jehož sestru jsme zde mohli shlédnout.Při naší návštěvě zde zrovna probíhal chovatelský den, kde farma předváděla svá nejlepší zvířata. Byly tu výborné dcery GARTERA,MONZY,LORAKA,O MANA,MURPHYHO,CHAMPIONA a TEMPORELA. Z jalovic nás zaujaly dcery TOYSTORYHO a GARTERA.
Farma rovněž v sezóně pase a přikrmuje TMR.Krávy se dojí dvakrát denně na rybinové dojírně 2*8.
Celkově můžeme říci, že zdejší farmy chovají pěkná rámcová zvířata, dbají na to, aby jalovice se připouštěly v požadované velikosti a stáří. Jelikož pasou, je prvořadá otázka reprodukce a končetin. Farmáři jsou zde omezeni kvótou, zaměřují se proto hlavně na zdravotní stav , dlouhověkost a pohodu zvířat při dobré produkci.

Lumír Dvorský