Homepage poradenstvi clanky vyziva-prasat 201-hodnoceni-kondice-prasnic

23.05.2002

HODNOCENÍ KONDICE PRASNIC


Krmení prasnic v průběhu březosti musí zajistit optimální tělesnou kondici. Apetit prasnic a konverze krmiva se během březosti mění, a proto je skupinové krmení pro správnou kondici složitější. Za optimální z hlediska správné kondice můžeme považovat systém individuálního krmení. Správné krmení během březosti je důležité pro spotřebu krmiva, počet narozených selat a porodní hmotnost selat.

Během ovulace u prasniček zaniká 16 ? 18 vajíček a u prasnice 20 ? 28. Rozdíl mezi zaniklými vajíčky a narozenými selaty může způsoben nižší fertilizací, zvláště v ranné fázi březosti. Embryonální mortalita se během prvních 3 ? 4 týdnů průměrně blíží 40% z oplozených vajíček.
Vyšší mortalita je zapříčiněna skutečností, že zahnízdění vajíček v děloze probíhá  při jejich rozdílném stupni vývoje  a vylučovaná děložní tekutina s hormony, proteiny a minerály usmrcuje nejméně vyvinutá embrya. Příjem krmiva u prasnice má zajistit nepatrně kladnou energetickou bilanci během prvních třech až čtyřech týdnů březosti, a tím se zmenší  rozdíly ve vývoji embryí, což redukuje embryonální mortalitu.

Testy ukazují, že prasnice dostávající pod 3 kg denně první 3 až 4 týdny po zapuštění mají vyšší vrhy.
Od třech týdnů po zapuštění až do dvou až třech dnů před porodem prasnice tvoří rezervy. Krmná dávka musí být navýšená poslední čtyři až tři týdny před porodem, a tak vyhovět energetické potřebě pro růst plodů. Poslední dva až tři dny před porodem musí být snížen příjem krmiva na 2,5 kg denně a tím zabránit možným problémům během porodu.
Krmení na správnou kondici probíhá tak, že prasnice jsou hodnoceny vizuálně (zrakem). Avšak studie ukazují na nízký  vztah mezi skenovanou výškou hřbetního tuku a vizuálním odhadem tělesné kondice. Skenování proto přesně určí  úroveň tělesné kondice. Další výzkumy budou proto hodnotit význam individuálního krmení prasnic na základě skenování kondice. Problémy s vizuálním odhadem tělesné kondice jsou částečně rozdílné podle plemen.

Naměřené hodnoty ukazují na pozitivní vztah mezi počtem všech narozených selat a přírůstkem během březosti (graf 1). To znamená, že březí prasnice musí dosáhnout určitý přírůstek během březosti, který závisí i na pořadí vrhu (graf 2). Nebyl zjištěn vliv intenzity přírůstku v březosti na počet všech narozených selat ve vrhu.

ANNUAL, 2001
přeložil Zdeněk Tvrdoň, Genoservis, a.s. - PS Přerov