Homepage poradenstvi clanky vyziva-prasat 197-vitamin-d-ve-vyzive-prasnic

14.08.2003

VITAMÍN D VE VÝŽIVĚ PRASNIC


V přírodě existují dvě hlavní formy vitamínu D:
ergokalciferol (D2) v rostlinných tkáních 
cholekalciferol (D3) v živočišných  tkáních

Jsou produkovány prostřednictvím ultrafialového záření, popřípadě jiných radiačních zdrojů z ergosterolu nebo 7-dehydrosterolu. Tyto sterolové prekursory jsou obvykle obsaženy s jinými sterolovýni produkty (cholesterol) v lipidové frakci potravy. 

Prasata mají nejméně 3 potencionální zdroje vitamínu D:
→  7-dehydrosterolu (musí být ozářen v kůži)
→  ergokalciferol
→  cholekalciferol ? ze zvířecích a rybích jater nebo z jiných vnitřností


Zatímco ptáci nemohou utilizovat D2, prasata mohou využívat rovnoměrně jak D2, tak i D3. Nezbytná je ale jeho chemická přeměna.  V játrech na 25-hydroxycholekalciferol  a potom v ledvinách na 1,25- dihydroxycholekalciferol, což je aktivní metabolit.
Hlavní funkce vitamínu D je v kontrole absorpce, transportu a uložení vápníku (dále Ca) a v menší míře i fosforu (dále P). Podporuje absorpci Ca v tenkém střevě (dvanáctníku), přičemž při jeho nedostatku dochází ke snížení této absorbce. Vápník je transportován krevní plazmou ze střeva přes játra, ledviny do kostí. Vápník může být zpětně transportován z kostí do jiných orgánů, což také ovlivňuje vitamín D.


Hypovitaminóza
Zásoby metabolitů vitamínu D jsou v ledvinách a v játrech. Nedostatek vitamínu D se projevuje křivicí u mladých zvířat, osteoporózou u starších jedinců, která může vést k vyššímu vyřazování chovných zvířat. Tyto příznaky se projevují při nízkém obsahu vitamínu D v krmení po dobu 4 ? 6 měsíců.

Hypervitaminóza
Vysoké dávky vitamínu D zvedají krevní Ca resorpcí z kostí a střevní absorpcí. Následkem může být kalcifikace měkkých tkání. Mladá zvířata jsou více tolerantní na nadbytek vitamínu D. Při krátkém období (pod 60 dnů) většina druhů může tolerovat 100-násobné dávky.

Horní limity: dlouhodobé krmení??2750 MJ (mezinárodních jednotek)/kg.
                      krátkodobé krmení??27500 MJ/kg


Byl prokázán dobrý placentární přenos cholekalciferolu. Obsah v kolostru a mléku je podobný statutu prasnice a obsahu v krmivu.

1mg cholekalciferolu ??.. 40.000 mezinárodních jednotek (MJ)

Cholekalciferol je snadno a rychle oxidovatelný. Proto se používá přidávání antioxydantů a obalování. K určitým ztrátám ale přesto může dojít během zpracování a skladování. Někteří autoři uvádějí, že během zpracování a 12-ti týdenního skladování dochází až k 30% ztrátám. Při granulaci se mohou očekávat vyšší ztráty.

Doporučené dávkování zohledňující ztráty: 750 ? 1200 MJ/kg (30mg cholekalciferolu)
(Minimum je 200 ? 275 MJ/kg )

Dle ?Nutrition of Sows and Boars?; WH Close a DJH Cole, 2000
zpracoval Filip Offenbartl, Genoservis, a.s. Olomouc