Homepage poradenstvi clanky vyziva-prasat 206-vitaminy-ve-vyzive-prasnic

23.11.2001

VITAMÍNY VE VÝŽIVĚ PRASNIC


Vitamíny jako biologicky účinné látky plní v organismu zásadní význam. Působí jako biokatalyzátory usměrňují a urychlují metabolické procesy.

Vitamíny rozdělujeme na 2 základní skupiny:
1. rozpustné v tucích (liposolubilní) ? A, (betakarotén), D, E, K a
2. rozpustné ve vodě (hydrosolubilní) ? B1, B2, B3, B12, cholin (B4), biotin (H), C?

Při nedostatku vitamínů, kdy dochází ke snížení užitkovosti, odolnosti nebo reprodukce, ale nejsou zjevné klinické příznaky, hovoříme o tzv. hypovitaminóze. Pokud dojde ke klinickým  projevům, jedná se o avitaminózu.
V tabulce 1. jsou uvedeny doporučené dávky základních vitamínů pro prasnice a případné ?poruchy? při jejich nedostatku v krmné dávce.

Tabulka 1: Vitamíny ? symptomy deficitu a doporučené dávky

Vitamín Deficitní symptomy Doporučené hladiny (v kg) A Retinol Poruchy ovulace, resorpce plodů, poruchy chůze, zvíře nemůže stát, špatný zrak 8 000 ? 10 000 MJ D Kalciferol Osteoporoza, Osteomalácie 750 ? 1200 MJ E Tokoferol Vysoká embryonální mortalita, srdeční onemocnění; malá, slabá a mrtvá selata, průjem, stres, redukce imunity, náhlá úmrtí po porodu 50 ? 75 MJ K Menadione Redukce srážlivosti krve, krvácivost, hypersensitivita, chudokrevnost selat 1 ? 2  mg B1 Thiamin Ztráta chuti, Vysoká tělesná teplota, zvracení, vysoká mortalita selat 1 ? 2 mg B2 Riboflavin Špatný apetit a růst, poruchy chůze, předčasné porody, resorpce plodů, vysoká mortalita, anestrus 3 ? 5 mg Niacin Špatný apetit a růst, dermatitidy (poruchy kůže), nekrolytické enteritidy (zánět tenkého střeva) a vředovitost 10 ? 20 mg B6 Pyridoxin Špatný apetit a růst, redukce velikosti vrhu a porodní váhy; sající selata trpí epilepsií 1,5 ? 2,0 mg B12 Cyanoco-baltamin Špatný apetit a růst, dermatitidy (poruchy kůže), nekordinace zadních nohou; redukce tělesné hmotnosti, vitality a přežití novorozených selat 0,015 ? 0,020 mg K. panto-thenová Ztráta srsti, ?šupinatění? kůže, ?husí krok?, špatná reprodukční užitkovost, kompletní poruchy reprodukce 12 ? 15 mg Biotin Špatná velikost vrhu při narození a odstavu, větší interval odstav ? říje; krusty na kůži, špatný stav špárků 0,3 ? 1 mg K. listová Špatný růst, chudokrevnost, redukce krevního hematokritu, nedostatečný vývin kostní dřeně, redukce vývoje selat, nízká velikost vrhu při porodu a odstavu 3 ? 4 mg Cholin Nestabilní a potácivá chůze, redukce velikosti vrhu a nízká březost 1,5 ? 2,0 g C k. askorbová Špatný růst chrupavek a kostí, krvácivost u selat, redukce růstu selat Esenciální mastné kyseliny Hrají roli jako prekursory prostaglandinů, které jsou nezbytné pro reprodukci 7 g k. linolová5 g k. arachidonová


dle WH Close a DJA Cole (2000) Nutrition of Sows and Boars
přeložil Filip Offenbartl, Genoservis, a.s., 0602-713 607, genoservis.njicin@iol.cz