Homepage poradenstvi clanky vyziva-prasat 198-vitamin-e-ve-vyzive-prasnic

01.06.2003

VITAMÍN E VE VÝŽIVĚ PRASNIC


Obecně existuje nejméně 8 přirozeně vyskytujících se tocolů, které mají aktivitu vitamínu E. Jsou to tocopheroly (s plně nasyceným phytolovým bočním řetězcem) a tocotrienoly (s bočním řetězcem částečně nenasyceným). Tyto zdroje mají různou E aktivitu. Největší biologickou efektivitu mají a-tocopherol a a-tocotrienol .

1 mg dl-a- tocopherol acetát???. I MJ (mezinárodních jednotek)
1 mg dl-a- tocopherol ??????1,1 MJ
1mg d -a- tocopherol acetát???.1,36 MJ
1 mg d-a- tocopherol ??????1,49 MJ a pro mladá prasata 2,44 MJ

Vitamín E působí jako nitrobuněčný antioxydant. Je také prekurzor např. některých prostaglandinů a imunoglobulinů. Pokud je asociován k mitochondriálním membránám, může pomoci jako prevence oxidace nenasycených lipidů a může asistovat při odstraňování škodlivých volných radikálů. Do skupiny metabolických antioxidantů dále patří enzym obsahující Se (selen) - glutathione peroxidáza. Fungují společně a malý deficit jednoho antioxidantu může nahradit jiný. To je ale limitující, protože kromě hlavní funkce (odstraňování volných radikálů) hraje každý antioxidant ještě jiné specifické role. Pokud je v dietě více nenasycených lipidů, je nutné zvýšit množství vitamínu E a Se jako prevenci oxidace a řetězové reakce vedoucí ke zvýšení produkce volných radikálů.
Reakcí volných radikálů a nechráněných nenasycených lipidů mohou vzniknout lipidové hydroperoxidy. Tyto produkty jsou agresivní a mohou poškodit buněčné stěny a jiné tkáně. Poškození svalových buněk vede k degeneraci nejvíce aktivních svalů. U prasat je nejvíce pravděpodobné poškození srdečního svalu ? krváceniny na povrchu (mikrotromby mohou blokovat malé krevní kapiláry, které zásobují srdce ?může dojít k poškození srdce a náhlému úhynu). Onemocnění umocňují stresy.

Selata, která se narodila prasnici s nízkým ?E? statutem, mohou hynout v průběhu prašení nebo bezprostředně po něm. Pokud je deficit výraznější, může docházet k mortalitě embryí v prvních týdnech gravidity. V každém případě deficit vit.E vede k redukci živě narozených a odstavených selat. Může dojít ke snížení odstavové hmotnosti a vyšším výskytům průjmů. Adekvátní zásobení vitamínem E vede k maximalizaci velikosti vrhu a přežití selat, zejména u starších prasnic.

Selata se rodí s velmi nízkými rezervami vitamínu E ? placentární transfer je minimální. Přenos přes mlezivo je nejvíce efektivní cesta k poskytnutí a-tocopherolu selatům. Kolostrum obsahuje cca 15 mg tocopherolu / ml a je časným, nezbytným zdrojem pro selata. Po 3 až 4 dnech obsah vitamínu E  v mléku prasnice klesá pod 3 mg / ml (viz. graf).

Přesto množství vitamínu E v mléce reflektuje jeho množství v KPK. S narůstající délkou laktace dochází k poklesu a-tocopherolu v mléce. Je proto důležité podporovat příjem v.E. prostřednictvím mléčných náhražek nebo startérů.

Vitamín E hraje pravděpodobně také roli ve vývoji mastitid a jeho nedostatek snižuje imunologickou odezvu.

Faktory ovlivňující požadavek na vitamín E jsou: počet plodů během březosti a selat během laktace,  příjem Se, příjem nenasycených lipidů, množství dosažitelných sirných aminokyselin, příjem Cu, příjem Fe, příjem syntetických antioxidantů.


Minimální množství E?..22 MJ (při obsahu olejů kolem 3%).
Doporučení ?? 44 ? 66 MJ (mezinárodních jednotek) k maximalizaci velikosti vrhu a zvýšení imunokompetence  selat a prasnic.
Doporučené dávkování ?. 50 MJ / kg.

Při zvýšeném obsahu polynenasycených mastných kyselin je třeba množství vitamínu E zvýšit. Vysoké hladiny vit. A mohou také snížit absorpci vitamínu E. (někteří autoři ale tento negativní efekt nepotvrdili).
Je běžné ve směsích pro kojící prasnice zvednout energii prostřednictvím tuků a olejů. Toto nevyhnutelně přinese i zvýšení polynenasycených mastných kyselin. Proto je nezbytné v laktačních dietách zvednout i vitamín E, jako hlavní antioxydant. Doporučuje se na každý gram polynenasycených mastných kyselin přidat 2,5 MJ vit.E = na 1% polynenasycených  mastných kyselin tedy připadá 25 MJ vitamínu E. Mnoho krmných směsí pro březí a laktující prasnice obsahuje více jak 3% polynenasycených mastných kyselin, které jsou dodány v lipidových složkách a doplňcích, které zvyšují obsah energie v krmivu. Z tohoto pohledu by takové směsi měly mít 75 MJ vit. E.

Dle ?Nutrition of Sows and Boars?; WH Close a DJH Cole, 2000
zpracoval Filip Offenbartl, Genoservis, a.s. Olomouc