Homepage poradenstvi clanky vyziva-prasat 208-kondice-prasnic

29.08.2001

KONDICE PRASNIC


Hodnocení kondice prasnic patří mezi nejjednodušší posouzení správného živinového složení krmných směsí a především správné krmné techniky.

Přetučnění prasnic během březosti může mít za následek problémy při porodu (užší porodní cesty, syndrom MMA), nižší porodní hmotnost a vitalitu selat, horší příjem krmiva během kojení a tím horší mléčnost. Na druhé straně nedostatečné krmení a tím i špatná kondice především v poslední třetině březosti vede opět k nižší  porodní hmotnosti a nevyrovnanosti vrhu a může být negativně ovlivněn potenciál pro laktaci. Během kojení by měly být prasnice krmeny tak, aby co nejméně utrpěla jejich kondice. Podrobněji je tato problematika popsána v předcházím čísle Šlechtitele (viz. Nové poznatky ve výživě prasnic; str. 26).
Jako vodítko pro posouzení kondice prasnic může posloužit tabulka 1 a fotografická část.

Tabulka 1: Stupně kondice prasnic

Stupe kondice Sedací hrboly a kořen ocasu Bedra Páteř Žebra 0 - vyhublá Sedací hrboly velmi vyčnívající. Hluboké propadliny kolem kořene ocasu Bederní část velmi úzká. Ostré okraje ?bočních? (žeberních) výbžků bederních obratlů.Slabina velmi vpadlá Obratle ostře vyčnívají po celé délce páteře. Žebra jednotliv viditelná. 1 - chudá Sedací hrboly zřetelné, ale mírn překryté. Propadliny kolem kořene ocasu. Bederní část úzká. Pouze velmi lehce překryté okraje ?bočních? výbžků.Slabina znateln prázdná. Obratle vystupují. Hrudní koš mén znatelný. Obtížn rozeznatelná jednotlivá žebra. 2 ? mírná Sedací hrboly překryty. Okraje ?bočních? výbžků bederních obratlů překryté a zaoblené. Obratle viditelné nad plecí. V zadní části nkteré překryté. Žebra překrytá, ale jsou hmatatelná. 3 - dobrá Při silnjším tlaku sedací hrboly hmatatelné. Žádné propadliny kolem ocasu. Okraje ?bočních? výbžků hmatatelné pouze silným tlakem.Plná slabina Obratle hmatatelné pouze při silnjším tlaku Hrudní koš neznatelný. Obtížn nahmatatelná žebra.