Homepage poradenstvi clanky mastitidy-u-skotu 98-poranene-struky-mohou-byt-vyleceny

06.12.2007

PORANĚNÉ STRUKY MOHOU BÝT VYLÉČENY


Úspěch závisí na naší rychlosti a čistotě provedení.

Každé poranění struků je pro chovatele dosti frustrující a časově náročné. Může znamenat ztrátu čtvrti, nebo celé krávy.
Struková poranění můžeme rozdělit na tři typy: jednoduché natržení, trhlina pronikající do mléčné cisterny, nebo rozsáhlé poranění stěny struku a strukového kanálku. Většina chovatelů je schopna ošetřit jednoduché natržení struku a poranění strukového kanálku. Trhliny pronikající až do mléčné cisterny jsou komplikovanější, většinou vyžadují šití, což je práce pro vašeho veterináře. Pro všechna zranění si zapamatujte dvě věci: rychlé ošetření umožní dobré hojení a redukuje riziko mastitidy; čistota při ošetřování  musí být vždy dodržena.

Když nastane problém…
Nejdříve posuďte zdravotní stav krávy a rozsah poranění struku. Nasaďte protizánětlivé léky, jako Banamin nebo aspirin, aby se redukoval otok a bolest. V některých případech poranění vyžaduje systematickou antibiotickou léčbu např. penicilinem, nebo oxytetracyklinem. Infuze intramamárních širokospektrálních antibiotik je již u strukových poranění rutinou. Je daleko snazší prevence mastitidy než její léčení. Nedoporučujeme použití různých mastí na vemena, protože umožňují nalepení špíny a bakterií na místa, která musí zůstat čistá. Po vyléčení musí být samozřejmě dodrženy ochranné lhůty pro antibiotika, než krávu zařadíme zpět do dodávky.
Je již možno koupit několik typů sef-adhesivních obvazů (Co-flex nebo Vet Wrap), které velice dobře fungují při různých poraněních. Stejné obvazy se používají při ošetřování paznehtů. Obvazy by měly být prodyšné a nezadržovat vlhkost.
Dvě nebo tři vrstvy lehce utaženého adhesivního obvazu velice dobře přitlačí odchlípenou kůži struku na své místo a chrání ránu před znečištěním. Čím čerstvější je rána, tím lépe tento obvaz umožní zhojení. Udržujte stále obvaz na svém místě. Před aplikací na vnitřní stranu naneste antibiotika (prášek) a pak přiložte k ráně a zavažte.
Práškové hašené vápno (hydroxid vápenatý) je výborným antiseptickým zásypem, který lze použít při léčení strukových zranění a prevenci mastitidy. Nejlépe funguje při poranění strukového kanálku, ale může být použit i na zraněnou kůži struku, pokud rána neproniká až do mléčné cisterny.
Pokud např. praskne nebo je natržen konec struku, aplikujeme do čtvrti širokospektrální intramamární antibiotikum. Pak místo klasické strukové desinfekce (dip) použijeme práškový hydroxid vápenatý. Ten ránu vysuší, zničí bakterie, a tím napomáhá dobrému zhojení. Kombinace intramamárních antibiotik a práškového hydroxidu vápenatého funguje velice dobře.

Vteřinové lepidlo nebo tkáňové lepidlo….
Rány s velkým odchlípením kůže se nemusí dobře hojit při použití pouhého obvazu. To platí u horizontálních nebo starších poranění. Vertikální rány se mohou přitom dobře zhojit, pokud použijeme tkáňové lepidlo nebo sekundové lepidlo (Super glue). Odchlípená kůže může tak být přilepena na své místo. Pamatujte, že lepidlo je možné aplikovat jen na pokožku, ne na ostatní tkáně. Pokud použijeme lepidlo, nesmí kůže krvácet. Pokud rána krvácí, je třeba struk na bázi na chvíli zaškrtit elastickým obvazem. Po zaškrcení ránu vyčistěte osušte a kůži slepte. Rukou přiloženou kůži držte po dobu 30 sekund. Pak místo obvažte adhesivním obvazem tak, aby obvaz držel, ale byla umožněna cirkulace. Po pěti minutách od slepení rány můžete odstranit škrtidlo. Chovatel by měl poraněnou čtvrť na čas vyřadit z produkce a nechat v klidu (nedojit max. 3 dny).
Upozorňujeme, že kombinace šití s lepením kůže struku se podle výzkumů nedoporučuje.

Imobilizace struku (krátkodobé vyřazení z produkce) se doporučuje, pokud v poraněné čtvrti není klinická mastitida a doporučuje se u poranění konečků struků.
Délka zastavení dojení postižené čtvrti záleží na rozsahu poranění. Každé tři dny je třeba odstranit ze struku mléko, aplikovat intramamární antibiotika a převázat jej. Tato činnost trvá až do zahojení rány. Nikdy nesmí délka zastavení dojení trvat déle jak 3 dny, pak už hrozí velké riziko mastitidy. Délka imobilizace čtvrti záleží na rozsahu poranění struku. Některá zranění imobilizaci nepotřebují. Pokud je však poraněn koneček struku, je třeba několika period imobilizace, než se vše zhojí a mléko normálně protéká. Imobilizované čtvrtě se hojí podstatně lépe a dříve, než je tomu u čtvrtí, které se normálně dojí. Kráva zažije méně stresů pokud poraněná čtvrť je imobilizována a dojiči mají méně práce s kopajícími zvířaty. Čím déle imobilizace trvá, tím déle se čtvrť vrací ke své původní produkci.

Postup při ošetřování poraněných struků v bodech:
1. Umyjte si ruce v desinfekci a nasaďte jednorázové rukavice.
2. Omyjte povrch struku v teplé vodě s antibakteriálním mýdlem.
3. Odstraňte mrtvou tkáň, pokud je potřeba.
4. Otřete konec struku alkoholem.
5. Pokud je třeba zaveďte do struku malou kanylu pro infuzi.
6. Aplikujte do čtvrti dvě tuby intramamárního antibiotika.
7. Zaveďte „přirozenou strukovou vložku“, která je vyrobena z mastných kyselin s dlouhým řetězcem, nebo silikonový implantát do poraněného strukového kanálku, abyste zabránili srůstům. Jako lubrikant při zavádění použijte trochu antibiotik ze čtvrťových aplikátorů.
8. Aplikujte zásyp z antibiotik a ránu převažte třemi vrstvami adhesivního obvazu nebo elastického obvazu. To vám pomůže ochránit poraněné místo a upevnit strukovou vložku (implantát).
9. Co tři dny odstraňte obvaz, podojte a desinfikujte dolní třetinu struku imobilizovaného struku klasickou desinfekcí (dipem), nebo lépe práškovým hydroxidem vápenatým. Pak struk opět zavažte. Denně kontrolujte stav obvazu a čistotu struku. Sledujte, zda není čtvrť horká a nateklá. Sledujte tělesnou teplotu krávy a  celkový zdravotní stav.

Šití a amputace..
Rány, které zasahují až do mléčné cisterny, dosti často vedou k mastitidě. Protože tato poranění vyžadují šití, obrátíme se s důvěrou na našeho veterináře. Pokud zasáhneme včas, můžeme čtvrť opět vrátit do produkce.
Amputace struku je další možností k řešení těchto těžkých poranění, postižená čtvrť je však tímto pro produkci již většinou ztracena.

Zničení mlékotvorné tkáně..
Pokud s veterinářem dojdete k názoru, že další léčba poškozené čtvrti nemá smysl, může lékař „zabít čtvrť“ aplikací diacetátu chlorhexidinu (NOLVASAN) dříve, než se čtvrti zmocní infekce. Stane se tak dvěma aplikacemi 60 ml Nolvasanu v intervalu 24 hodin. Po druhé aplikaci můžete kauterem poranění ošetřit, nebo jinak uzavřít (šití, emaskulátor atd.).
Zničení mlékotvorné tkáně Nolvasanem může způsobit intenzivní otok čtvrti. V tom případě je nutno podat Banamin nebo aspirin při první infuzi Nolvasanu. Každopádně dodržujte ochrannou lhůtu pro mléko z ostatních čtvrtí.
Většina zraněných struků a konečků struků lze vyléčit a vrátit do produkce bez mastitidy. Doporučujeme používat po dobu léčení kvalitní desinfekci po dojení.

Ch.B.Norman,W.E.Owens,MVDrT.K.Alley,B.F.Jenny
Přeložil Lumír Dvorský, Genoservis a.s. – PS Frýdek-Místek