Homepage poradenstvi clanky mastitidy-u-skotu 95-sanitace-struku-ridite-se-temito-principy

06.12.2007

SANITACE STRUKŮ - ŘÍDÍTE SE TĚMITO PRINCIPY?


Hygiena struků zřejmě nejkritičtější krok při dojení. Cílem je nasazení strukových násadců na čisté, suché a stimulované struky. Čistota struků ovlivňuje dobu dojení, mastitidy a kvalitu mléka.

Redukcí počtu bakterií, které žijí na strucích, se snižuje možnost mastitid z prostředí způsobených Str.uberis a  E.coli. A s nižším výskytem intramamárních infekcí a bakterií žijících na strucích bude i méně bakterií ve vašem mléce. Pamatujte si, špinavá vemena jsou hlavním zdrojem patogenních bakterií - např. E.coli a Lysterií ve vašem mléce. To je i důvod, proč všichni doporučují nasadit dojící stroj jen na čisté a suché struky.
Různé způsoby sanitace struků před dojením jsou uvedeny v tomto článku. Začněte ihned a zaveďte tyto principy u sebe ve stáji. Zeptejte se sami sebe, jestli každá dojička na vaší stáji rozumí těmto principům a respektuje je. Pokud tomu tak je, budou dojičky dojit rychleji a hygienicky, jen s malým rizikem mastitíd a s dobrou kvalitou mléka.

1. Čištění struků (obr.1)
Fyzikální akce při čištění struků je důležitá k uvolnění špíny a bakterií. Je také nutné podpořit sekreci oxytocinu a dobré spouštění mléka. Pro dobré očištění a stimulaci se doporučuje manipulace se struky po dobu 10 – 20 sekund.

2. Navlhčení struků (obr.2)
Utření struků suchou utěrkou není dostatečné k odstranění bakterií, je potřeba, aby byla utěrka vlhká (ne mokrá). Utěrka namočená v desinfekčním prostředku a vyždímána je tou nejlepší možností. Voda by měla na struky přijít jen v krajním případě, protože sprchování struků kontaminovanou vodou vede k mastitidám a snížení kvality mléka.

3. Používaní desinfekce (obr.3)
Pokud již použijete vodu na špinavé struky, přidejte k ní desinfekci, pokud si nejste jistí, zda voda není kontaminována. Teplá voda je každopádně na umývání lepší než studená. Použití predippingu (desinfekce před dojením) je vždy lepší než voda.

4. Zaměřte se na konce struků (obr.4)
Konečky struků jsou nejdůležitější částí k očištění. Bakterie, které zde žijí, jsou velmi blízko ke vstupu do strukového kanálku. Konce struků jsou také citlivé na stimulaci. Dosti často se na konečky struků zapomíná.
     Obr.1      Obr.2       Obr.3    Obr.4

5. Všímejte si špinavých vemen (obr.5)
Pokud jsou vemena opravdu špinavá, je lepší očistit jen struky a jejich základny radši dvěma různými utěrkami. Použijte druhé čisté utěrky k utření struků (hlavně konečků). Provedení tohoto úkonu s první špinavou utěrkou by bylo rizikové.

6. Osušení struků (obr.6)
Osušte struky opatrně a odstraňte případnou vodu a desinfekci. Tak zabráníte proniknutí vody nebo desinfekce do mléka a novým infekcím mléčné žlázy. Nasazením strukové návlečky na mokrý struk způsobuje lineární pohyb návlečky a přisávání vzduchu, které vede k přenosu zánětů.

7. .Jedena utěrka, jedna kráva (obr.7)
K zabránění šíření infekce z jedné krávy na druhou pomocí stejné utěrky, nikdy nepoužívejte jednu utěrku na dvě krávy. Jeden čistý roh utěrky by měl být použit na jeden struk.

8. Textil, nebo papír? (obr.8)
Textilní utěrky dovedou lépe čistit, sušit a stimulovat struk, než utěrky papírové. Zabezpečte však jejich dobré vyprání a desinfekci před dojením. Jsou také levnější, neboť vydrží značný počet dojení.

 

     Obr.5      Obr.6       Obr.7    Obr.8

9. Neutírejte celá vemena (obr.9)
Utíráním celého vemene jen zašpiníte utěrku a můžete kontaminovat struky. Utírání pouhých struků až po jejich základnu by se mělo stát pravidlem.

10. Udržujte utěrky čisté (obr.10)
Buďte při manipulaci s utěrkou, která bude použitá na struky. Utěrka, která se dotkne srsti, ocasu, nebo jiného kontaminovaného povrchu, může zanést bakterie do struků.

11. Zabraňte kontaktu s mlékem (obr.11)
Odstříknutí mléka z infikované čtvrti do utěrky může utěrku kontaminovat a tím i další čtvrť.

12. Nedotýkejte se struků! (obr.12)
Pokud jsou již struky čisté a suché, již se jich nedotýkejte, neboť na ně zanesete ty bakterie, které jste před chvílí odstranili.
     Obr.9      Obr.10      Obr.11   Obr.12

 


Hoard´s Dairyman, prosinec 2003
podle P. Lévesque přeložil Lumír Dvorský, Genoservis a.s. – středisko Frýdek-Místek