Homepage poradenstvi clanky vyziva-a-krmeni-skotu 378-pohled-na-krmna-aditiva-podle-vlivu-na-krmne-davky-a-ekonomickou-navratnost

05.11.2010

Pohled na krmná aditiva podle vlivu na krmné dávky a ekonomickou návratnost


< Krmná aditiva( doplňky) jsou přísady, které jsou přidávány do krmiv z jiných důvodů než je obsah živin. ( Například soda je přidávána jako pufr bachorového obsahu, ne jako zdroj sodíku). Tyto přísady se pohybují s cenou od 3 do 30 centů na krmný den. Hlavním důvodem přidávání těchto přísad je zlepšení výsledků ve stávajících podmínkách chovu, ekonomická návratnost, výzkum a speciální funkce aditiva. V tomto příspěvku popisuji aditiva odpověďmi na šest bodů, které Vám mohou pomoci rozhodnout o jejich použití. Odkaz „Stav“ je hodnocen následovně: 
Doporučeno – používat dle potřeby
Experimentální – je třeba další výzkum před jednoznačným doporučením
Hodnotící – je třeba sledovat podmínky na jednotlivých farmách a provozech, účinky se mohou různit 
Nedoporučeno – v současné době nemá ekonomické opodstatnění


Aniontové soli 
1. Funkce: podporují mobilizaci vápníku z kostí a jeho lepší absorpci v tenkém střevě
2. Množství: takové, aby došlo ke snížení DCAD na 0 až –50 meq/kg (použitím zdrojů chloridů jako jsou chlorid vápenatý, amonný, BioChlor, Animate, Soychlor, Nutra Chlor a další kys. chlorovodíkovou ošetřená krmiva např. Genometacid)
3. Cena: 6,8-13 Kč na krmný den zaprahlých krav.
4. Poměr přínos/cena: 10:1
5. Zkrmování: Zkrmujte kravám tři týdny před očekávaným otelením, upravte množství vápníku v KD na 100g na kus a den ( z toho 30g anorganický), zvyšte koncentraci hořčíku na 0,4% v sušině KD
6. Stav: Doporučeno


Biotin
1. Funkce: zvyšuje kvalitu paznehtů snížením výskytu bradavic, bílé čáry, vředů, prasklin, zvyšuje užitkovost lepším metabolismem
2. Množství: 10-20mg na krávu a den na 6 měsíců v 1 roce
3. Cena: 1,40-1,70 Kč na krmný den
4. Poměr přínos/cena: 4:1
5. Zkrmování: U stád s chronickými problémy končetin doplňovat už 6 měsíců před problematickým obdobím. Některé společnosti doporučují začít od 15 měsíců věku
6. Stav: Doporučeno


Beta-karoten
1. Funkce: Zlepšuje plodnost lepší funkcí vaječníků, stravitelnost vlákniny mikroorganismy v bachoru, zvyšuje imunitu a odolnost proti mastitidám.
2. Množství: 300 mg na den ( při hodnotách v krvi 1,5-3,5 mikrogramů/ml), 500mg (při hodnotách v krvi pod 1,5 mikrogramu/ml)
3. Cena: 5,0-8,65 Kč na KD
4. Poměr přínos/cena : neznámý
5. Zkrmování: na začátku laktace, v období zvýšeného rizika výskytu mastitid
6. Stav: Experimentální 


Propionát vápenatý
1. Funkce: zvýšení hladin glukozy a vápníku v krvi
2. Množství: 120-225g
3. Cena 30,50 Kč za kg
4. Poměr přínos/cena: neznámý
5. Zkrmování: Během 7 dnů před a sedmi dnů po otelení případně do zvýšení příjmu krmiva. Není chutný
6. Stav: Doporučeno jako složka nálevu, drenče.


Cholin (chráněný v bachoru)
1. Funkce: Poskytuje methylovou skupinu při mobilizaci tuku a chrání játra, tím zvyšuje užitkovost a ukazatele plodnosti
2. Množství: 15-30g na den
3. Cena: 5,20 Kč na KD
4. Poměr přínos/cena: 2:1 (pokud je chráněný proti mikroorganismům v bachoru)
5. Zkrmování: v období dva týdny před až 8 týdnů po otelení, po dobu výskytu ketoz, úbytku hmotnosti a vysoké užitkovosti
6. Stav: Doporučeno


Esenciální oleje ( skořicový, hřebíčkový a/nebo česnekový olej)
1. Funkce: Zlepšuje bachorovou fermentaci snížením deaminace bílkovin, zvyšuje produkci propionátu a konverzi živin
2. Množství: 0,5 – 1,5g na kus a den ( vyšší dávky mohou působit negativně)
3. Cena: Různá, okolo 1,0 Kč na kus a den
4. Poměr přínos/cena: 7:1 (Wisconsin)
5. Zkrmování: Pro zvyšování produkce propionátu a efektivnosti krmení kdykoliv
6. Stav: Experimentální


Oxid hořečnatý
1. Funkce: Alkalizer (zvyšuje pH bachoru), zlepšuje využití metabolitů z krve mléčnou žlázou
2. Množství: 45-90 g na den
3. Cena: 8 Kč za kg
4. Poměr přínos/cena: neznámý
5. Zkrmování: Používá se ve směsi s uhličitanem sodným jako pufr ( 2/3 sody, 1/3 MgO)
6. Stav: Doporučeno jako zdroj hořčíku a jako pufr společně se sodou.


Methionin hydroxy analog
1. Funkce: Snižuje riziko výskytu ztučnění jater, ketoz
2. Množství: 30 g
3. Cena: 1,7 Kč na kus a den (38 Kč za kg)
4. Poměr přínos/cena: 2:1
5. Zkrmování: Krmí se dojnicím v první fázi laktace přijímajícím vysoké dávky koncentrátů s omezeným příjmem kvalitních bílkovin
6. Stav: Hodnotící


Monensin ( obch název Rumensin)
1. Funkce: Zlepšuje konverzi živin u dojnic, snižuje výskyt ketoz a posunutí slezu z důvodu řízené fermentace v bachoru a selekce bachorových mikroorganismů. Nádoj se může zvýšit až o 1 ltr na den. U jalovic a telat redukuje „- koky“.
2. Množství: 11-22 g na tunu sušiny zkrmované krmné dávky ( 250-400 mg/ KD) U telat méně.
3. Cena: 0,18 Kč na 100 mg
4. Poměr přínos/cena: 5:1
5. Zkrmování: Krmí se kravám stojícím na sucho pro snížení výskytu metabolických poruch a dojnicím pro vyšší využití živin při současném sledování mléčných složek sloužící k vyladění optimálního množství monensinu v krmivu
6. Stav: Doporučeno


Niacin (B3, kys. nikotinová, nikotinamid)
1. Funkce: Koenzym v biochem. reakcích, zlepšuje energetickou rovnováho na začátku laktace, snižuje výskyt ketoz a stimuluje nálevníky v bachoru.
2. Množství: 6 g na kus a den před otelením, 12 g po otelení nebo 3 g chráněného proti degradaci v bachoru a 3 g nechráněného pro funkci bachoru
3. Cena: 0,18 Kč za 1 g nechráněného niacinu, 1,8 Kč za gram chráněného
4. Poměr přínos/cena: 3:1 ( 12 g na kus)
5. Zkrmování: Dojnicím s vysokou produkcí mléka v neg. energ. bilanci, ztučnělé nebo jiné krávy s rizikem vzniku ketoz dva týdny před otelením až do dosažení max. příjmu kriva ( 10 týdnů po otelení)
6. Stav: Hodnotící


Propylenglykol
1. Funkce: Rychlý zdroj glukozy, snižuje mobilizaci tuku a tím výskyt ketoz
2. Množství: 225-450 gna kus a den
3. Cena: 47 Kč/ kg nebo litr
4. Poměr přínos/cena: neznámý
5. Zkrmování: Nálevy( drenčování) dojnic preventivně před otelením, ale především po otelení a při prvních signálech ketozy. Zkrmování v TMR není tak efektivní jako nálev.
6. Stav: Doporučeno


Bentonit sodný
1. Funkce: Jílové minérály se používají jako poutače volných mastných kyselin, zpomalují pasážování, přenáší ionty a slouží k vyvazování mykotoxinů 
2. Množství: 450-700 g na den pro zlepšení funkce bachoru, 110 gramů pro vyvazování mykotoxinů 
3. Cena: 0,38 Kč/kg
4. Poměr přínos/cena: neznámý
5. Zkrmování: Při krmení vysokých dávek obilovin, zhoršení konzistence výkalů, přítomnosti plísní v krmivech anebo zkrmování zabláceného krmiva.
6. Stav: Hodnotící


Uhličitan sodný (soda bikarbona)
1. Funkce: zvyšuje příjem sušiny krmiva a stabilizuje pH bachoru
2. Množství: 0,75% sušiny krmné dávky
3. Cena 0,17 Kč/ krmný den ( 7,2 Kč/ kg)
4. Poměr přínos/cena: 4:1 až 12:1
5. Zkrmování: Při krmení většího množství kukuřičné siláže (přes 60% celkového příjmu pícnin), krmné dávky o sušině pod 45%, krmné dávky s nižšším obsahem vlákniny ( ADF pod 19%), krmné dávky s malým množstvím sena, jemně nařezanými objemnými krmivy, při krmení koncentrátů v automatech nebo dojírnách a také při tepelném stresu.
6. Stav: Doporučeno


Kvasinkové kultury (Yeast)
1. Funkce: Podporují bakterie trávící vlákninu, stabilizují prostředí v bachoru a zpracovávají kys. mléčnou
2. Množství: 10-120g, závisí na koncentraci přípravku
3. Cena: 0,7-1,0 Kč na krmný den
4. Poměr přínos/cena: 4:1
5. Zkrmování: Dva týdny před otelením a deset týdnů po otelení, u telat ve starterech, v obdobích horších podmínek a zvýšeného stresu
6. Stav: Doporučeno


Yucca extrakt
1. Funkce: Snižuje množství močoviny v krevní plazmě a tím i v mléce vyvázáním amoniaku na glykofrakce extraktu rostliny „Yucca shidigera“, a tím zvyšuje využitelnost NL u přežvýkavců
2. Množství: 800 mg – 9g na den ( záleží na zdroji)
3. Cena: 0,35-0,7 Kč na krmný den
4. Poměr přínos/cena: neznámý
5. Zkrmování: Dojnicím s vysokými hladinami močoviny v krvi a mléce
6. Stav: Hodnotící


Zinek- Methionin
1. Funkce: Zlepšení imunity zvířat, ztvrdnutí rohoviny paznehtů, nižší počty somatických buněk
2. Množství: 9 g na den nebo 25% doplněného zinku
3. Cena: 0,35-0,50 Kč na krmný den
4. Poměr přínos/cena: 14:1
5. Zkrmování: Ve stádech s vyšší četností výskytu problémů s končetinami, vyššími počty somatických buněk v mléce a vlhkém prostředí
6. Stav: Doporučeno


Michael F. Hutjens, Hoarďs Dairyman 
přeložil Karel Liška
ceny jsou z orig. pouze přepočteny aktuálním kursem