Homepage poradenstvi clanky vyziva-a-krmeni-skotu 374-chyby-pri-krmeni-smesnych-krmnych-davek

15.02.2009

Chyby při krmení směsných krmných dávek.


Dobře zamíchaná TMR se správnou délkou částic je důležitá pro zdraví a funkci bachoru a tím významně ovlivňuje nádoj mléka s dobrými složkami.
S rostoucími cenami krmných komponent vidíme, že cena za kg sušiny krmné dávky pomalu přesahuje 22 centů ( 7,85 Kč). Aby udrželi náklady, mohou se producenti mléka a jejich krmiváři snažit slevnit krmné dávky, což může někdy vést ke snížení produkční účinnosti krmné dávky a tím naopak ke zhoršení ekonomiky produkce mléka. Je ale možné hledat a napravit některé běžné chyby např. při přípravě TMR pro dojnice. Pro lepší pochopení některých běžných chyb jsem strávil vždy jeden celý den na několika velkých farmách a sledoval jsem celý proces od vybírání, nakládání, míchání až po založení TMR na žlab.

Přeplnění krmného vozu
Na jedné farmě jsem pozoroval krmiče přeplňujícího krmný vůz (2 vertikální šneky). Z kopce kukuřičné siláže vyčnívajícího nad krmný vůz při míchání přepadávala na zem. Tento kopec nebyl zamíchán s ostatními krmivy ani když krmič jel založit krmivo na krmný žlab. Nabral jsem vzorky takto naložené a zamíchané KD a později znovu ze stejné krmné dávky při nepřeplněném voze. Poté jsem provedl analýzu vzorků nabraných na bližším konci, uprostřed a na vzdálenějším konci krmného žlabu na Penn State Separatoru. Výsledky jsou uvedeny v Tab.1. Procentní podíly částic na sítech byly více konzistentní při nepřeplněném voze. Tato analýza nám neukázala rozdíly v živinovém složení, ale jsem přesvědčen, že jeden konec krmného žlabu měl v krmné dávce více kukuřičné siláže. Víme, že krávy jsou teritoriální, takže část dojnic byla ochuzena o některé živiny a minerální látky. Software krmného vozu informoval zootechnika pouze, že krmič má odchylku dávkování 0,34%, což je velmi dobré. V tomto případě měl krmič informovat zootechnika o příliš velkém množství krmiva na jednu dávku a bylo třeba zakládat krmivo vícekrát denně.

Tab.1. Účinky přeplnění
ucinky preplneni

Míchání sena
Na jiné farmě jsem stál na stupátku krmného vozu a krmič již měl naloženo seno (balíkované) a přidával bavlníkové semeno a suš. výpalky. Všiml jsem si, že seno není pořezáno a míchání dosud není spuštěno. Krmič popojel s vozem a pokračoval v nakládání kukuřice, bílk. koncentrátu a kuk. siláže. Potvrdil mi, že zapoměl na začátku zapnout míchání a seno „rozebrat“. Znovu jsem vzal vzorky a později také ze správně zamíchané stejné krmné dávky. Výsledky jsou uvedeny v Tab.2. Viděli jsme větší rozdíly především na středním a spodním sítě ve vzorcích se zpožděným či nedostatečným rozmícháním sena. Tento případ se stal na velmi dobře řízené farmě přesto, že manažer pravidelně sledoval nakládání do krmného vozu.
Tab.2. Nedostatečné zamíchání
nedostatecne zamichani

Přemíchání TMR
Na jedné farmě měl krmič již namíchanou krmnou dávku pro dojnice před porodem pro dva kotce, ale každý z nich byl v jiné stáji. Krmič založil na žlab jednoho kotce asi polovinu, pak vypnul vykládání i s mícháním a vyjel ven ze stáje. Venku ovšem znovu zapnul míchání a jel založit krmivo na žlab druhého kotce do jiné stáje. Vzal jsem opět vzorky TMR z obou kotců. Výsledky analýzy na Penn State Separatoru jsou uvedeny v Tab.3. Celkově byly vzorky z první poloviny velmi podobné, ale povšimněte si kolik % částic ubylo na horním a středním sítě ve vzorcích z druhé poloviny TMR.

Tab.3. Stejné krmivo?
stejne krmivo


Další pozorování:
Nerovnoměrné rozložení TMR po žlabu (část žlabu prázdná)
Vítr doslova odfoukl jemně šrotované komponenty mimo krmný vůz při jejich nakládání
Věnujte pozornost malým detailům při míchání TMR vedoucích k větší jednotnosti krmné dávky. Má významný pozitivní vliv na zdraví trávícího ústrojí a tím zvyšuje produkční účinnost krmných dávek.

Tom Oelberg, Hoarďs Dairyman červen 2008
přeložil Ing. Karel Liška