Homepage poradenstvi clanky vyziva-a-krmeni-skotu 72-je-vase-tmr-takova-jaka-by-mela-byt

06.12.2007

JE VAŠE TMR TAKOVÁ, JAKÁ BY MĚLA BÝT?


TMR (total mixed ration) stále stoupá na popularitě. S používáním TMR jsou spojeny některé otázky ohledně  managementu a  kvality zamíchání, které je nutno zodpovědět.

Jak zjistím, zda je moje TMR dobře namíchána?
Zvažte následující body 1 – 3. Tak porovnáte obsah živin mezi dávkou vypočítanou a dávkou v krmném žlabu.

Bod 1. referuje o obsahu  N- látek. Přijatelné rozpětí  je + - 1% NL v přepočtu na sušinu. Jestli vypočtená dávka má obsahovat 17% NL, tak v krmném žlabu může  být rozpětí 16 –18% NL.
Bod 2. informuje o možném rozpětí ADF(acid detergent fiber), to je možné v hodnotě +- 2%.
Pokud máme vypočtenou dávku o obsahu 20% ADF, tak ve žlabu se ADF může pohybovat od 18 – 22%. Buďte ale opatrní, ADF pod 18% vede k problémům s bachorem a nad 22% redukuje příjem sušiny KD.
Bod 3. vypovídá o možném rozmezí obsahu sušiny. Pokud vypočtený obsah je 55%, povolené rozmezí ve žlabu je 52 – 58%. Jednou z cest jak snížit variabilitu obsahu živin a sušiny je snížení počtu krmiv, z nichž je složená TMR.

-Krmiva by se neměla do vozu přidávat v menším množství jak 1 kg. Když budeme chtít zamíchat 60 g kvasinkové kultury se 45 kg mokré TMR na kus, bude to patrně problém. Pokud však kvasinky smícháme s 2 kg bílkovinné směsi na kus, zamíchání ve voze bude optimální.  
-Průmyslové smíchání minerálií, vitamínů, bílkovinných krmiv a extrahovaných šrotů olejnatých semen umožní najednou přidat do krmného vozu 3 – 5 kg směsi na kus (300 –500 kg na 100 ks). Nemusíme přidávat do vozu několik krmiv zvlášť a tato směs namíchaná horizontální míchačkou, která je kontrolovaná počítačem, je také daleko více kompaktní. Dále odpadají náklady na skladování několika druhů krmiv a  ztráty rozprachem při manipulaci s každým krmivem zvlášť.
-Přidávejte krmiva do krmného vozu podle postupu, který byl stanoven výrobcem. Tak zabráníte zničení strukturní vlákniny. Postup je odlišný pro horizontální a vertikální míchací vozy.
-Kontrolujte sušinu objemných krmiv každý týden, aby se zachytily změny sušiny v silážním žlabu vzhledem k dešti, či případné oblevě.


Jsou rozbory TMR potřebné?
Doporučujeme stanovit u TMR sušinu, N-látky a také ADF, jelikož tento rozbor není zas tak drahý.
Pomocí rozborů TMR můžete zjistit příčinu variability mezi jednotlivými krmeními a případně nepřesnosti v nakládání krmiv do vozu.

Které metody mají být použity při zjišťování variability TMR?
Zjišťování sušiny v TMR a v objemu každý týden má rozhodně smysl. Můžete tak rychle reagovat na změnu sušiny v krmivech z důvodu počasí, nebo najetí do další vrstvy (seče) ve vašem silážním žlabu.
Dále doporučujeme týdně kontrolovat TMR separačními síty (Penn State particle box). Zjistíte tak poměr strukturních částic krmiva a můžete případně učinit změny.
Síta můžete použít i na kontrolu TMR založené v první třetině, uprostřed a v poslední třetině krmného žlabu. Můžete tak korigovat zamíchání a vyprazdňování krmného vozu.

Jak použít zbytky krmiva co nejbezpečněji?
Nejdříve zvážíte a posoudíte zbytky podle vzhledu. Mohou nastat 3 situace.
První situace, kdy zbytky jsou shodné s TMR, která nebyla sežrána.
Druhá situace, kdy jsou zbytky pouhým odpadem(tvrdé stonky, kusy palic, nestravitelná krmiva atd.).
Třetí situace, kdy jsou zbytky tvořeny směsí obou předchozích možností.

V první situaci, kdy zbytky jsou vlastně původní nesežranou TMR, je můžeme opět znovu použít (pokud nejsou zahřáté) k namíchání TMR pro stejnou skupinu. Dále je můžeme použít ke krmení horších skupin.
V druhé situaci se dají zbytky použít jen jako krmivo pro býky, nikdy je však nezkrmujte suchostojným kravám nebo jalovicím. Další možností je vyvézt tyto zbytky na hnůj.
V třetí situaci se zbytky mohou zkrmovat starším jalovicím (12 – 22 měsíců), nebo vykrmovaným býkům.

Jak poznáme, o jaký typ zbytků se jedná?
Můžete opět použít separační síta. Pokud na sítech zůstanou podíly typické pro normální TMR, jedná se o první situaci. Pokud na prvním sítě zbude více jak 40-50% a na dně boxu skoro nic, jedná se o druhou situaci. Třetí situace se bude pohybovat mezi těmito dvěma extrémy.


Jaké množství zbytků je normální?
Pokud  jde o zbytky viz. situace jedna, můžou se pohybovat v rozpětí 2 – 4%.
Pokud se jedná o zbytky viz. situace dvě, přidejte každopádně více TMR a sledujte odezvu v mléce.
Někteří chovatelé upřednostňují krmení do prázdného („vylízaného“) žlabu. Krávy po založení nové TMR do žlabu tak agresivněji žerou a chovatel se nemusí starat  o zbytky.

Klíčovým místem je čas mezi vyhrnutím zbytků a založením čerstvého krmiva. Mělo by to být méně jak jedna hodina.
Dále je nutné sledovat kvalitu a kvantitu zbytků. Mějme vždy na paměti, že vysokoprodukční kráva nadojí za každý kg navíc sežrané sušiny 2 kg mléka.

Jak omezíme třídění krmiva?
PDlouhé seno a senáž z balíků pořežte ve voze na délku 2,5 –5 cm. Zachovejte ale dostatek strukturní vlákniny.
PZlepšete kvalitu objemných krmiv a zvýšíte tak jejich příjem.
PPokud sušina TMR překročí 60 %, přidejte do vozu patřičné množství vody.
PKrmte menší dávky TMR  vícekrát  za den aby jste minimalizovali třídění.
PSeřiďte  řezačku před sklizní kukuřice na siláž tak, aby byly stonky, kolénka i palice jemně nařezány. Jen tak zabráníte třídění.
 
Hoard´s Dairyman, říjen 2002
podle Michael F.Hutjens přeložil Lumír Dvorský, Genoservis a.s. – PS Frýdek-Místek