Homepage poradenstvi clanky vyziva-a-krmeni-skotu 368-jak-krmit-pro-dobre-slozky

18.11.2007

Jak krmit pro dobré složky?


Když mléčný tuk a bílkovina jsou nízké, nejdříve se podívejte co krmíte a jak krmíte.

Způsoby krmení mají hlavní vliv na množství tuku a bílkoviny v mléce. Výživářské strategie, které optimalizují funkci bachoru také vedou k větší produkci mléka a složek.Například , lidé kteří používají informace z KU mají daleko lépe propracován krmný program na svojí farmě.Používáním individuálních výsledků a průměrných výsledků stáje vám umožní sledovat skupiny krav podle počtů laktací a podle počtu dní v laktaci.Motivující pro farmáře je samozřejmě lepší zpeněžení mléka s lepšími komponenty.Strategie , které ovlivňují složky mléka zahrnují optimální přísun v bachoru rozpustného dusíku a adekvátní množství NDF z objemu, speciálně u krav na začátku laktace.

Tuk v pohybu…

Změny v krmné dávce mohou ovlivnit tučnost mléka v intervalu 0.1 -1 %.Proto je důležité porozumět tomu, jak jsou formovány mastné kyseliny a jak krmná dávka ovlivňuje jejich koncentraci v mléce.
Fermentace vlákniny v bachoru má za následek produkci mastných kyselin s krátkým řetězcem /k. octová a máselná/.Mastné kyseliny tvořené ve vemeni mají primárně svoje prekurzory v těchto dvou těkavých mastných kyselin.Některé mastné kyseliny s krátkým řetězcem  v mléce jsou tvořeny z betahydroxybutyrátu cirkulujícím v krvi.
Mastné kyseliny s dlouhým řetězcem pocházejí ze zkrmovaných mastných kyselin, bachorových mikrobů a z tukových rezerv krav.Mastné kyseliny /s delším řetězcem/ v mléce jsou tvořeny přímo z mastných kyselin cirkulujících v krvi. Mastné kyseliny s krátkým i dlouhým řetězcem ve správném poměru tvoří mléčný tuk.

Co se může stát ?

Bachorové bakterie nasytí většinu nenasycených vazeb mastných kyselin v tucích, které přicházejí do bachoru . V některých případech , bachorové bakterie nenasytí všechny z nenasycených mastných kyselin.Také v některých případech plně nasycené mastné kyseliny s trans konfigurací mohou bachor opustit a jejich velké množství ve střevech vede k depresi mléčného tuku.Je to proto, že syntéza tuku ve vemeni z těkavých  mastných kyselin s krátkým řetězcem je inhibováno právě těmito trans mastnými kyselinami.

Co způsobuje větší koncentraci trans mastných kyselin v tenkém střevě?- Pokud jsou krávy krmeny dietou obsahující velké množství v bachoru rozpustných nenasycených mastných kyselin, více trans mastných kyselin může vycházet z bachoru . Pokud krávy mají problém s acidózou tím více trans mastných kyselin z bachoru odchází. Jedním z hlavních příznaků acidózy je pokles poměru k. octové a propionové. To rovněž napomáhá dalšímu úniku trans mastných kyselin z bachoru a snižuje koncentraci mléčného tuku.

Dobré trávení vlákniny u krávy je výsledkem zkrmováním vysoce stravitelného objemu a vedlejších produktů potravinářského průmyslu, kontrolou acidity bachoru, prevence třídění krmiva , sledováním množství v bachoru dostupných tuků v krmivu a zajištění adekvátního množství v bachoru dostupného dusíku a aminokyselin. Krmné tuky jsou dodávány do krmné dávky, aby se uspokojila hlavní potřeba energie a maximálně zvýšila syntézu mléčného tuku, ale to také může mít za následek větší produkci mléka beze změny v produkci tuku.

Rostlinné a živočišné zdroje tuku dodávají nenasycené mastné kyseliny do bachoru. Tuky v semenech, jako jsou sojové boby a bavlník jsou pomalu rozpustné v bachoru. Tyto pomalu dostupné nenasycené mastné kyseliny se před opuštěním bachoru změní na nasycené. Pravděpodobně , pokud je krmeno velké množství celých semen, Tuky mohou opustit bachor jako částečně saturované trans mastné kyseliny, které mohou způsobit k poklesu tučnosti mléka.Pokud zkrmujete rostlinné oleje , některé z nich mohou rovněž opustit bachor jako trans mastné kyseliny a potenciálně ovlivnit syntézu tuku.
Může nastat řada alternativ metabolického ovlivnění mléčného tuku.Jejich porozumění může pomoci najít důvod, proč mléčný tuk ve skupinách krav vašeho stáda je ovlivňován.

Kdy můžete mít problémy s nízkou tučností:

 • Máte nízkou tučnost , pokud je u Holštýnů tuk pod 3% a pokud procento bílkoviny je vyšší jak procento tuku.
 • Procento tuku je mezi 2.5 až 3.2 % .
 • Poměr bílkovina/tuk se blíží k 1.14
 • Zkrmujete moc jádra /více jak 2.5 % tělesné váhy /,zkrmování velkého množství tuku, nebo obojí.
 • Hubené krávy, nízký příjem sušiny.
 • Nízké vrcholy laktací.
 • Většina dojících krav ve stádě má více jak 120 laktačních dní.
 • Nedostatek energie , nebo nevyvážená dávka.

Subklinické, nebo chronické bachorové acidózy často vedou k poklesu tučnosti. Acidóza je nejlépe popsána jako syndrom doprovázející poruchy fermentace v bachoru.To doprovází pokles pH bachoru pod 5.5 . Délka času , kdy pH je pod 5.5 je kritická.

Plesnivé krmivo má také negativní vliv

V mnoha případech jsou bachorové problémy typické pro krmení vysoce rozpustných uhlovodíků v dávce nebo nedostatek efektivní vlákniny . Může to být i kombinací obou faktorů.
Výzkumy na univerzitě ve Wisconsinu zjistily, že některé mykotoxiny mají vliv na metabolismus kyseliny mléčné což má ovlivňuje i výskyt acidóz.To rovněž vysvětluje, proč se vyskytuje více acidóz a laminitíd, pokud je zaplísněné krmivo.

Zde jsou nejčastější faktory , které vedou k acidózám :

 • Krmná dávka obsahuje více jak 28 % škrobu v sušině.
 • Poměr koncentrát : objem může být vyšší jak 55 % .
 • Rychlý přechod z dávky s vysokým obsahem objemu na dávku s vyšším obsahem koncentrátu.
 • Nízký obsah vlákniny v dietě – méně jak 30 % NDF a méně jak 19 % NDF ze sušiny  objemu.
 • Nekrmíte dostatek NDF z objemu.
 • Dávka může být sestavená z velmi mokrých a rychle stravitelných krmiv, /více jak 52 % vlhkosti/.
 • Přemíchání TMR může znamenat velkou redukci částic, více jak 20 % dávky je na spodním sítě separátoru.
 • Špatné rozmístění částic na separátoru /10 % a více na vrchním sítě, více jak 20 % na spodním sítě/.

Jak můžete zjistit, zda vaše krávy mají acidózu?

 • Sledujte tyto syndromy:
 • Nízký tuk při KU /méně jak 3%/
 • Nízký protein /méně jak 3 %/
 • Nemocné nohy a laminitída.
 • Variabilita v příjmu krmiva ve skupinách.
 • Omezené přežvykování / nejméně 50 % ležících krav nepřežvykuje/.
 • Redukce mléčné produkce více jak o 4-5 kg oproti potenciálu krmné dávky.
 • Výkaly ve stejné skupině mají variabilitu od tuhých pro průjem.
 • Výskyt stop fibrinu a hlenu ve výkalech.
 • Dlouhé částice krmiva /větší jak 1 cm / ve výkalech.
 • Výskyt nestráveného jádra ve výkalech.
 • Redukce efektivity krmení v porovnání s věkem a dny v laktaci.

Je zde dlouhodobý efekt acidózy na tuk a bílkovinu.Jeden případ acidózy na počátku laktace redukuje složky další 3 měsíce .
Většina lidí je placena za tuk i bílkovinu. Pokud jsou komponenty nízké, tak se nejprve podívejte co a jak krmíte.
Pamatujte si, nízké složky mohou způsobeny neadekvátním množstvím energie v krmné dávce, nedostatečným množstvím krmiva na krávu, nebo nevyvážeností uhlovodíkových frakcí. Pamatujte, že kvalita objemu , komfort krav a zdraví mají vliv na produkci složek.

Kvalita objemu ovlivňuje množství energie , kterou krávy dostávají.Proto je třeba dělat rozbory nových objemných krmiv, které se budou zkrmovat.To vám pomůže dostat další informace , že snížení tuku může být způsobeno velkým množstvím zkrmovaných uhlovodíků v dávce, nebo neadekvátním přísunem energie v dávce s nízkou kvalitou objemných krmiv.

Hoards Dairyman 9/07