Homepage poradenstvi clanky vyziva-a-krmeni-skotu 381-ole-mocoviny-v-krmnych-davkach

10.04.2009

ole močoviny v krmných dávkách


Role močoviny v krmných dávkách ®

Dlouhou dobu si výživáři mysleli, že zdroj degradovaného proteinu není důležitý. Tento názor se zdál být teoreticky správný, protože bachorové mikroorganismy mají enzymatickou výbavu k syntéze všech aminokyselin, potřebných k tvorbě mikrobiálního proteinu. Mnoho studií z doby před 50-60 lety ukazovalo přežvýkavce, včetně dojných krav, kteří normálně rostli, množili se a měli jakousi produkce při zkrmování diet ve kterých byl všechen protein nahrazen nebílkovinými dusíkatými sloučeninami (NPN). Publikace NRC, naše výživářská „bible“, říká, že NPN jako např. močovina může být zdrojem třetiny potřeby degradovatelného proteinu (RDP) stejně dobře jako soja nebo jiné bílkoviné zdroje RDP. Nedávné studie však ukazují opak.

Během degradace v bachoru jsou bílkoviny rozloženy na peptidy a aminokyseliny. Některé z těchto složek jsou později přeměněny na amoniak. Rozpadem močoviny vzniká pouze amoniak, ale ne peptidy ani aminokyseliny. Několik experimentů in vitro (bachorové tekutiny inkubované v laboratoři) ukázaly, že bachorové mikroorganismy vytvořily více proteinu a efektivněji v případě nějakého zdroje RDP v podobě peptidů a aminokyselin než jen z močoviny. Otázka zněla: Byl by zdroj RDP z bílkovin efektivnější i u žijící dojnice, nebo se jednalo o kuriozní výsledek laboratorních pokusů in vitro.

V literatuře jsme našli několik pokusů s ovcemi ukazujících, že bachorové mikroorganismy produkují více proteinu, když jsou zdrojem RDP různé proteiny než když je to močovina. V jedné z těchto studií bylo pozorováno, že efektivita( tvorba mikrobiálního proteinu na jednotku stravitelné energie v bachoru) byla u ovce vyšší s přídavkem kaseinu oproti přídavku močoviny o 10% v případě nízkoenergetické krmné dávky na bazi sena, a o 80% v případě krmné dávky z řepných řízků s vysokým obsahem energie.
Kromě toho jsme už dříve ve vydání 10.2.2007 informovali, že náhradou močoviny jednou ze tří různých mouček z olejnatých semen se zvyšovala produkce mikrobiálního proteinu v bachoru u dojnic. Ačkoliv bylo smyslem tohoto experimentu porovnání vlivu těchto tří různých zdrojů bílkovin na mléčnou užitkovost a složky v mléce, obrátil pozornost na močovinu, kterou kterákoliv moučka předstihla v produkci mikrobialního proteinu o12%.

 

Všechny krmné dávky obsahovaly v sušině: 40% kukuřičné siláže, 15% vojtěškové siláže, 28-30% vlhkého zrna, 16,1% N látek, z toho 10,5% RDP, který byl postupně nahrazován močovinou ve výši 0, 1.2, 2.4, a 3.7 % RDP v sušině. Tyto krmné dávky byly krmeny 28 holštýnkám po 16 týdnů trvající studii. Krmné dávky byly měněny každé 4 týdny tak, že všechny krávy vystřídaly všechny KD.

Ačkoli jsme očekávali pokles, protože při nahrazování RDP ze soji močovinou se snižoval i příjem krmiva, efekt na produkci mléka a mléčné složky nás překvapil. (Tab.2)
Ukazuje výrazný pokles v librách mléka, FCM(mléko přepočteno na standardní obsah tuku 3,5%), tuku, bílkoviny i TPS.
Ačkoliv zdroj RDP nemá vliv na % tuku, bílkoviny a TPS, s rostoucím množstvím močoviny v krmné dávce rostla koncentrace močoviny v mléce (co je spojeno s vylučováním dusíku močí) a amoniaku v bachoru, což indikuje méně efektivní využití celkového proteinu v krmné dávce. Naše statistické analýzy ukázaly že všechny efekty jsou „lineární“. To znamená, že produkce klesá rovnoměrně s každým zvýšením podílu RDP z močoviny. Neočekávali jsme nepříznivý efekt u nízkých dávek močoviny, ale pokles začal již s prvním přidáním močoviny.

Bachorové mikroorganismy vytvořily o 7,5% méně poteinu na každé 1,2% RDP z močoviny.

Část výsledků studie nás vedla k určení optimálního množství RDP z močoviny. Protože však všechny negativní efekty přidávání močoviny byly lineární znamená, že neexistuje žádné optimum. Výsledky dojnic způsobené poklesem tvorby mikrobiální bílkoviny klesaly ihned při prvním kroku nahrazení bílkovinného RDP močovinou. To znamená, že močovina nemá místo v krmných dávkách přežvýkavců.

Krmiva použitá v krmné dávce, stejně jako další podobná fermentovaná krmiva vždy obsahují dostatečné množství nebílkovinného dusíku. Naše základní krmné dávky bez močoviny, obsahují 20% celk. proteinu v nebílkovinné formě.
Hlavní zpráva z tohoto experimentu je, že pro farmáře je lépší utratit peníze za RDP z bílkovin, jako je sojová moučka a podobná krmiva k doplnění krmných dávek založených na kukuř.silážích a senážích, které vždy obsahují značné množství nebílkovinného dusíku.

Podle Glen A. Broderick - Hoarďs Dairyman přeložil Karel Liška