Homepage poradenstvi clanky vyziva-a-krmeni-skotu 59-efektivita-krmeni-dojnic

06.12.2007

EFEKTIVITA KRMENÍ DOJNIC


Efektivita krmení

· efektivita krmení je definována množstvím vyprodukovaného mléka z 1 kg přijaté sušiny krmiva
· množství vyprodukovaného mléka může být prezentováno jako takové, nebo korigované na čtyřprocentní obsah tuku (4%FCM). Pro korekci se používá rovnice:  4% FCM kg/den = 0,4 x kg mléka + 15 x kg tuku
· níže uvedený graf reprezentuje více než 600 skupin dojnic, u kterých byla po dobu jednoho roku sledována produkce mléka a příjem sušiny. Mléčná produkce není korigována na jednotný obsah tuku. Z grafu je zřejmé, že počet dní v laktaci (DIM) je hlavním faktorem, který určuje efektivitu krmení bez ohledu na produkci a příjem sušiny. Proto hodnocení efektivity krmení ve skupině nebo celém chovu dojnic bez znalosti počtu dní v laktaci je bezvýznamné.

Graf: efektivita krmení – kg mléka/kg přijaté sušiny
                                                       
                                                                          DIM – dny v laktaci         


Doporučení pro hodnocení efektivity krmení

1. Zkontrolujte řádně příjem sušiny a produkci mléka než budete hodnotit efektivnost krmení. Čísla mimo doporučené hranice jsou často výsledkem nepřesného hodnocení příjmu krmiva. Ujistěte se, že jsou od příjmu sušiny odečteny zbytky krmiva.

2. Celý chov nebo krávy ve středu laktace – 180 – 220 dní v laktaci                                                              
1,4 – 1,6 kg mléka/kg sušiny je normální.

3.    Krávy v rané laktaci – méně než 30 dnů
- 1,5 – 1,6 kg je dobrý výsledek
- efektivita nad 1,6 kg může signalizovat nadměrnou ztrátu hmotnosti a problémy s ketózou 
- efektivita pod 1,4 kg naznačuje problémy s produkcí mléka nebo chybně odhadnutý (příliš vysoký) příjem sušiny       

4.   Krávy v pozdní laktaci – víc než 300 dnů
- efektivita krmení klesá po dosažení vrcholu produkce
- 1,1 – 1,4 kg je normální v této fázi laktace. V některých případech může být obtížné dosáhnout efektivity nad 1 kg.
Je to pokud krávy přibývají na hmotnosti nebo jsou příliš mnoho dnů v laktaci.


autor: Jim Linn, Ph.D., Univ. of MN, a Bennet Crochet, Hubbard Dairy Services
přeložila Kamila Skopalíková, Genoservis – poradenství, s.r.o.