Homepage poradenstvi clanky vyziva-a-krmeni-skotu 373-8-uspornych-opatreni-ktera-muzou-mit-zcela-opacny-ucinek

21.12.2008

8 úsporných opatření, která můžou mít zcela opačný účinek


S výhledem poklesu cen mléka v roce 2008 až o 2 $ za 100 lb, když se cena sena pohybuje kolem 250 $ za tunu a kukuřice 5$ za bušl, začínají farmáři hledat cesty jak snížit náklady na krmiva. Poměr výkupní ceny mléka a nákladů na krmiva byl v březnu 2008 2,05. Když je tento poměr nad 3,0, je to signál, že je výhodné nakupovat krmiva ke zvýšení mléčné produkce. Vycházíme z cen v březnu 2008 v Illinois – mléko 18,30 $ za 100 lb ( 45,4 kg) 4,83$ za bušl(asi 25,5 kg) kukuřice, 11,90 $ za bušl (asi 28 kg) sojového extr. šrotu, 143 $ za tunu vojtěškového sena.
Během období „na hraně“ všichni hledají cesty jak ušetřit, ale je třeba být opatrní. Zde uvádím některá „ úsporná opatření“, která můžou ekonomiku výroby mléka naopak zhoršit.

1.Musíme snížit náklady na krmiva – ubrat koncentrovaných krmiv.
dopad: Se současnou cenou mléka a mléčných komponent není možné obětovat produkci.
Cena sušiny krmné dávky se pohybuje v rozmezí 9 – 11 centů za 1 lb. Dojnice vyprodukují z 1 lb sušiny KD 2 lb mléka. Jestliže opatřením snížíte příjem krmiva o 1 lb, ušetřili jste 10 centů, ale také jste ztratili 36 – 40 centů v tržbách za mléko. Také může dojít k poklesu bílkoviny v mléce a ztráta při poklesu o 0,1 % bude 41 centů za 100 lb mléka.

2. Krmná aditiva zvyšují cenu – přestanu např. zkrmovat kvasinkové kultury
dopad: Je důležité zhodnotit, zda a jak je daná krmná přísada ekonomicky efektivní pro naše stádo. Měli by jste si odpovědět na otázku: jaký ekonomický přínos očekávám od dané přísady? Publikované výsledky výzkumů s kvasinkovými kulturami informují o „návratnosti investice“ 5:1. Jestliže produkt s kvasinkovou kulturou stojí 6 centů – výzkumy ukazují, že můžete očekávat zpět 30 centů a to vyšším příjmem krmiva v tranzitním období a tím vyšší užitkovostí, lepší funkcí bachoru, snížením výskytu metabolických poruch. Krmte aditiva s jistým efektem – pufry, kvasinkové kultury, organicky vázané minerály, biotin, používejte silážní inokulanty. Zvažte, zda jsou „nutné“ přísady obsahující např. chráněný cholin, niacin, probiotika, vyvazovače mykotoxinů atd. opravdu nutné.

3. Nemůžu si dovolit bavlníkové semeno za 340 $ za tunu.
dopad: Přepočtem ceny na živinový profil krmiva je bavlníkové semeno příliš drahé. Ale toto krmivo zajišťuje další důležité funkce, které se nedají přepočítat, obsahuje funkční vlákninu (odhadem je 75% celk. NDF jako NDF z objemných krmiv), pomalu se rozpouštějící tuk (nenasycené mast. kyseliny) bez negativního efektu na trávení v bachoru, výborně doplňuje krmné dávky postavené na kukuřičné siláži. Buďte si jistí, že krmná dávka po náhradě bavlníku bude výrazně odlišná především kvalitou tuku a NDF. Krávy „nečtou“ krmné dávky na papíře.

4. Chci přidat 5 lb slámy do KD, abych snížil potřebu obj. krmiv
dopad: Sláma může nahradit objemná krmiva, zajistit přežvykování a formování bachorové matrace. 1 lb sušiny slámy může nahradit až 3 lb sušiny senáže z důvodu vyššího obsahu ligninu a pomalejšího pasážování trávícím traktem. Jestliže přidáte příliš mnoho, dojde k poklesu příjmu sušiny krmiv a tím ke snížení produkce mléka. Před přidáním slámy zhodnoťte v KD hodnoty NDF, ligninu, ADF a stanovte kolik slámy můžete přidat. Doporučuji přidat 0,5 lb slámy a sledovat krávy 1- 2 týdny – užitkovost, složky mléka, konzistence trusu. Více než 2 lb slámy bývá příliš mnoho.

5. Seno za 260 $ za tunu je příliš drahé.
dopad: zatímco cena sena se zdá příliš vysoká, buďte si vědomi, že seno pozitivně ovlivňuje trávení v bachoru a růst mikroorganismů. Přidáním 5 lb vysocekvalitního sena může způsobit nárůst produkce mléka 3 – 5 lb. Jestliže výkupní cena mléka je cca 18 centů/lb, každá libra sena by proto mohla stát 11 – 18 centů nebo 220 – 360 $/ t. Sledujte odezvu na přidání/ubrání sena v KD ve Vašem stádě. Změny uskutečňujte stupňovitě po 1 lb.

6. Močovina je levnější než rostlinné proteiny. Kolik jí mohu zkrmovat?
dopad: Močovina je na jednotku NL levnější než jiné zdroje proteinu, ale bachorové mikroorganismy musí močovinový dusík přeměnit na mikrobiální protein. Před zkrmováním močoviny by měly být uváženy tyto faktory:
ověřte množství rozpustného proteinu v KD. Jestliže je více než 34% z celk. NL bude další přidaná močovina vyloučena močí. Pokud je nižší než 30% z celk. NL, je vhodné a ekonomicky výhodné zkrmovat močovinu.
množství přidané močoviny by mělo být menší než 0,25 lb na kus a den.
aby mohl být močovinový N přeměněn na mikrobiální protein, musí být krmeno adekvátní množství v bachoru fermentovaných uhlovodíků (25% škrob, 5% cukr a/nebo 10% rozpustné vlákniny např pektin)
/1 kg močoviny + 6 kg kukuř. šrotu = 7 kg sojového extr. šrotu/ vyvážený zdroj energie a NL pro mikroorganismy.
sledujte množství močoviny v mléce, ukazuje zda je močovinový dusík zpracován na mikrobiální protein

7. Chci rozdělit stádo a skupinu s nižší užitkovostí krmit levnější KD.
dopad: k analýze tohoto opatření porovnejme dvě krmné dávky na 80 lb a 60 lb mléka s použitím cen krmiv v Illinois. Pro krávy produkující 80 lb mléka stálo krmivo 5,1 $ na kus a den. Spotřeba sušiny KD byla 49,6 lb o ceně 10,2 centů/ lb sušiny KD.
Pro krávy s produkcí 60 lb mléka stálo krmivo 4,01 $ na kus a den. Spotřeba sušiny KD byla 44,9 lb sušiny KD o ceně 9 centů/ lb sušiny KD. Z těchto čísel vyplývá, že můžete ušetřit peníze, pokud zajistíte, že po změně neklesne produkce mléka. Mějte na paměti:
že dojnice mohou snížit produkci o 4-7 lb mléka, po přemístění do jiné skupiny, v důsledku menšího příjmu krmiva, vytváření sociálních vztahů. Tyto dojnice už se nikdy nevrátí na původní úroveň produkce mléka. Tento pokles mléčné produkce stojí 80 centů až 1,20 $ za krávu a den.
dojnice s nižší produkcí mléka přirozeně spotřebují méně krmiva a tím ušetří i když nejsou ve zvláštní skupině. Jinými slovy sežerou méně drahé 80-ti librové krmné dávky. V našem případě méně o 4,6 lb ušetří 46 centů v porovnání s ušetřenými 1,09 $ vytvořením skupiny méně dojících krav krmených méně koncentrovanou krmnou dávkou.
vysokoprodukční dojnice potřebují živiny navíc, aby znovu dosáhly tělesné hmotnosti a mladší pro růst
Sledujte a zvažte kondici krav. Dojnice, které překročí 3,5 BCS ve středu laktace potřebují přesunout do skupiny s nižší koncentrací živin, aby se vyhnuly riziku metabolických poruch v následující laktaci. Obecně to bývá 10% dojnic.

8. Jaké měřítko bych měl sledovat, když uskutečňuji změny v KD?
Zde jsou vodítka, která mohou být použita, zda je opatření ekonomicky přínosné
poměr mléčné bílkoviny a tuku u holštýna 0,85
efektivita krmiva: cílem by mělo být 1,5 lb mléka na 1 lb sušiny krmiva
cena krmiva na 100 lb mléka, v Illinois bychom rádi viděli méně než 7 $ na 100 lb

Michael F. Hutjens, Hoarďs Dairyman, 2008
přeložil ing. Karel Liška, Genoservis-výživa, a.s.