Homepage poradenstvi clanky software-pro-chov-prasat 57-nabidka-softwaru-pro-chov-prasat

08.11.2007

Nabídka softwaru pro chov prasat


Součástí poradenství a služeb akciové společnosti Genoservis, a. s. je také nabídka uživatelského softwaru pro oblast chovu prasat. Tato nabídka se snaží mapovat veškeré základní potřeby chovatelů prasat a to jak v oblasti šlechtění tak i v užitkové sféře. Jedná se autorské programy s poměrně snadnou instalací a s možností využití v OS DOS a WINDOWS 95/98/XP.


Nabízený software:

  • RCHMA

Tento program slouží jako komplexní počítačové řešení problematiky chovu prasat a to ve šlechtitelských a rozmnožovacích chovech. Vychází ze základních principů kontroly užitkovosti prasat a jako takový plně navazuje na celorepublikový systém zpracování dat v této oblasti. Jeho hlavním úsekem využití je především oblast reprodukce a kontrola vlastní užitkovosti. Ve svých vstupech je plně kompatibilní s centrální databází v Benešově, ve svých výstupech pak slouží jednak k zasílání zpracovaných dat do centrální evidence a jednak jako nadřazený program programu pro užitkové chovy, s nímž je rovněž plně kompatibilní.

  • UCHMA

Program je určen všem provozům užitkových chovů prasat a dává si za cíl komplexně řešit problematiku užitkového chovu. Jeho snahou je v co nejširší míře postihnout většinu oblastí provozní i plemenářské práce v chovu od reprodukce až po výkrmy prasat či deník pohybů na jednotlivých stájích, pomocí signálních sestav včas upozorňovat na možné nastávající události v chovu, v rozborových sestavách pak dávat kompletní přehled o výsledcích v chovu. Využití je variabilní až po možné exporty výsledků do podporovaných formátů (Excel, dBase, TXT atd.).

  • UEPRASAT

Program pro byl vytvořen pro možnost počítačového vedení ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE PRASAT. Program slouží jak k vedení registru prasat v hospodářství, tak k odesílání pravidelných hlášení do ústřední evidence. Byl vytvořen především pro potřeby chovatelů a k zjednodušení evidence v chovech. Tento program byl certifikován ČMSCH a jeho používání je v souladu s platnými nařízeními pro vedení ústřední evidence prasat. Zcela tak nahrazuje tiskopisovou evidenci. Výstupy do centrální evidence, lze vytvářet jak v elektronické podobě, tak i v podobě předepsaných tiskopisů, tzn. že chovatelé, kteří nepoužívají elektronickou poštu mohou přímo zde vytvářet i tištěné formuláře.

  • SONO

PROGRAM PRO TESTACI VLASTNÍ UŽITKOVOSTI PRASAT. Tento program byl vytvořen pro práci s vlastní užitkovostí prasat a ke zpracování dat z ultrazvukového přístroje SONOMARK. Slouží k prohlížení, editaci a k tisku vlastní užitkovosti, k vytváření exportních souborů pro centrální evidenci i pro podnikové programy chovu prasat. Program byl certifikován SCHPČM a jeho používání je v souladu s platnými metodickými pokyny pro testaci vlastní užitkovosti prasat. Tento program je nabízen zdarma.


Software je možno otestovat zdarma ve zkušební verzi po dobu 3 měsíců. Součástí koupených  programů jsou multilicence pro libovolné množství PC a na neomezenou dobu užívání, zaškolení v jejich ovládání, pravidelné upgrady a poradenská činnost. Jejich distribuci zajišťují pracovníci chovu prasat akciové společnosti Genoservis, a. s. v jednotlivých regionech nebo si je lze objednat přímo v oddělení zpracování dat chovu prasat viz. kontakty.