Homepage poradenstvi clanky postrehy-z-farem 294-v-navsi-vsadili-na-mleko

11.06.2004

V NÁVSÍ VSADILI NA MLÉKO


V NÁVSÍ VSADILI NA MLÉKO


Farma Návsí VKK společnosti  Netis a.s. z Návsí u Jablunkova je řadě chovatelů již dobře známá, myslím si ale, že nebude na škodu říci něco více o budování stáda, současnosti i pohledu do budoucnosti těchto úspěšných chovatelů.

Firma vznikla v roce 1994 a od začátku byla zaměřena na výrobu mléka. Dnes hospodaří ve dvou závodech a to v Návsí ? okres Frýdek-Místek a v Dolní Lutyni v okrese Karviná celkem na 2500 ha půdy. Závod v Návsí leží v nadm. výšce 400 m n.m. a na výměře 1.070 ha vyrábí výhradně objemné krmivo pro skot a krmné obiloviny. Orná půda činí 200 ha a zbytek jsou TTP a pastviny.

Chov skotu
V Návsí chovají cca 700 ks dojnic + odchov. Zaměřili se zde na Holštýnské plemeno a převodným křížením, dovozem jalovic z Německa i nákupem zvířat z ostatních chovů vybudovali stádo do současné velikosti i produkce. V roce 2000 zde proběhla rekonstrukce původního VKK na moderní vzdušnou volnou stáj se stlanými lehacími boxy o kapacitě 700 míst. Tato stáj je vybavena rybinovou dojírnou AGRO-MILK v provedení od pana Karla Pospíšila o kapacitě 2*14 s rychlým odchodem a napojením na počítač vybavený software  AFI-FARM.

Výsledky v užitkovosti
V kontrolním roce 2002-2003 se farma Návsí VKK umístila na prvním místě v kategorii nad 401 uzávěrek. Dnes má tato stáj od začátku kontrolního roku do května 2004 celkem 345 uzavřených laktací s průměrem 10.930 kg mléka o tučnosti 3,77 % a bílkovině 3,12 %. V situaci, kdy zde lze najít  prvotelky s denním nádojem 59 kg a starší krávy kolem 80 kg mléka, lze očekávat jen další nárůst užitkovosti.

Graf: Vývoj užitkovosti, mezidobí a počtu laktací v letech 1997 až květen 2004

 

Tabulka: Výsledky za kontrolní rok 2002 ?2003

  1. laktace 2. a vyšší Celkem Poč. uzávrek 222 378 600 Mléko kg 9.547 11.447 10.744 tuk % 3,7 3,83 3,79 tuk kg 353 439 407 prot. % 3,19 3,16 3,17 prot. kg 305 362 341 St./ot. 23/24     Mezid.   412  


Výživa a řízení stáda
Ve výživě spolupracují s firmou Genoservis a.s. Snaží se v tomto směru aplikovat nejnovější poznatky ze světa a pružně reagovat na potřeby zvířat v souvislosti s ročním obdobím a nabídkou krmiv. Využívají i možnosti monitorování složení bachorové tekutiny a krve. Mají zde tři produkční krmné dávky a to na 48 , 36 a 23 litrů mléka, jednu dávku pro suchostojné krávy, pro přípravu na porod s obsahem aniontových solí a jednu rozdojovací. Jako krmiva využívají kukuřičnou siláž, jetelotravní senáž, mláto, luční seno, řízky, sóju, bavlníkové semeno, mačkané obilí, řepkový ex. šrot, kukuřičný šrot, minerální doplňky řady UNIDOP a energetický koncentrát ENERGIZER.
Zootechnik, pan Jiří Sikora klade největší důraz na péči o krávy před a po otelením. Krávy zde zasušují 50 dnů před otelením a do skupiny přípravy na porod zvířata nastupují 14 dní před otelením, kde dostávají krmnou dávku s přídavkem UNIMETACIDu. Snaží se zasušovat krávy v ideální kondici a v přípravě na porod dosáhnout požadovaného příjmu sušiny a živin.
Po otelení každý den kontrolují zdravotní stav a příjem krmiva. Tuto skupinu krav i několikrát za den ?budí? a vyhánějí ke žlabu, aby zvířata sežrala více sušiny koncentrované krmné dávky a vyhnula se tak zdravotním problémům (metabolické poruchy, posunutí slezu). Krávy s jakýmkoliv problémem okamžitě léčí. Pokud dojnice nežere, podávají ihned nálevy a individuálně přidávají dostatek sena.
V produkčních skupinách je podle zootechnika nejdůležitější každodenní sledování příjmu krmiva a kondice krav. Zvířata, která mají sklon k tučnění, včas převádějí do skupiny s méně koncentrovanou krmnou dávkou. Tak zajistí, že se kráva zasušuje v ideální kondici. Dojí se zde 3x denně a to většina zvířat. Skupinu krav před zasušením a suchostojky v sezóně pasou. Jalovice odchovávají a zapouštějí tak, aby se telily cca ve 24 měsících věku. Tato kategorie také využívá pastevní areál.
Říje sledují zootechnici i ošetřovatelé vizuálně a kontrolují je s údaji v počítači, kde je sledována aktivita krav podle pedometrů.Krávy s reprodukčními problémy zařazují do programu OVSYNCH.

Plemenářská práce
Na stádo jsou dlouhodobě připouštěni prověření býci z USA, Kanady i Evropy. Stáj je zapojena do testačního programu firmy Genoservis a.s. a důkazem, že se zde testanti v  konkurenci vynikajících prověřených býků prosadí, je to, že býci zde testovaní
? jako např. CHAMPION NEB 748: celkem 5 prvních laktací s průměrem 10.654 kg mléka, tuk 3,78%, protein 3,22%;
? nebo CROCODILE NEB 766: 5 laktací o průměru 10.216 kg mléka, tuk 4,10%, protein 3,18%
tady obsadili přední příčky ve fenotypovém pořadí podle průměru prvních laktací. Stádo je plošně bonitováno pracovníkem ČMSCH a v loňském roce dosáhlo průměrného hodnocení typu 79,1 bodu. Připařovací plán z programu PC MAP - Selekt vychází z lineárního hodnocení a původu krav. Momentálně jsou v něm zařazení býci z produkce firmy Genoservis a.s. -DARKMET NEB 828, CROCODILE NEB 776 a CARTCASH NX 860, ze zahraniční CAPITOL NEA 109, HERCULES NXA 274 a DANE NX 776. Testace zde představuje cca 30% inseminací.
Na jalovice využívají býky jako WIZARD NEA 99, NED NEA144, LOU NEA 145 a CAPITOL NEA 109.

Podle zootechnika p. Sikory se výběr býků přizpůsobuje danému chovatelskému cíli, kterým je bezproblémová, dlouhověká, kapacitní kráva na dobrých nohách a s výborným vemenem, schopná maximálně využít objemná krmiva.


Co se týká produkce, měly by první laktace přesahovat 10.000 litrů, druhé a další více jak 12.000 litrů při dobrých složkách. ?Čím dál tím více sledujeme první výsledky dcer mladých býků u nás a pokud  jsme s nimi spokojení, neváháme je ve větším měřítku opakovaně použít jako rozprověřené nebo prověřené?, říká p.Sikora.

Pohodlí zvířat a kvalita objemných krmiv
Vedoucí závodu v Návsí, Ing. Andrzej Göbel, vidí další možnost nárůstu užitkovosti také ve zlepšování komfortu krav. V letním období zde používají k ochlazování krav ventilátory a vážně uvažují o instalaci vodních rozprašovačů do stájí a čekárny, které kravám umožní překonat tepelný stres.
?Pokud se týká kvality krmiv, vyrábíme zde cca 7.000 t jetelotravní senáže ze 4 sečí. Děláme vše pro dosažení kvality a vysoké koncentrace živin. Obsah NL v momentálně krmené senáži ze 4. seče se pohybuje na úrovni 17,9% při sušině 35% a vláknině 24%. Na senážování používáme konzervanty. Nejen výroba krmiv, ale veškerá činnost na farmě je zde plně podřízena požadavkům krav, ? říká Ing. Göbel .

Závěrem
zbývá říci, že  vše je to hlavně o lidech, kteří mají jasno ve svých cílech a odvádějí každodenně kvalitní práci na cestě k jejich dosažení.

Lumír Dvorský, Genoservis a.s. ? PS Frýdek-Místek