Homepage poradenstvi clanky mastitidy-u-skotu 97-dobry-management-je-nezbytny-pro-prevenci-mastitid

06.12.2007

DOBRÝ MANAGEMENT JE NEZBYTNÝ PRO PREVENCI MASTITID


Mastitida stojí hodně peněz farmáře na celém světě. V USA je celková škoda vyčíslena na nejméně 2 biliony USD ročně! V této části se tedy zaměříme na prevenci mastitid. Přečtěte si pozorně o tomto „trojúhelníku mastitid“, který zahrnuje tři hlavní místa, kde management hraje velmi důležitou roli v prevenci problémů.

Mastitidy jednoznačně způsobují velké problémy. Američany to ročně stojí 2 biliony dolarů. Každý případ klinické mastitidy stojí od 150 do 200 dolarů, a v mnoha stádech se počet případů vyšplhá až na 30% či více. Vrchol toho je že mastitida patří mezi nejčastější 3 důvody vyřazení krav. Když vezete v úvahu všechny náklady s tím spojené, dostanete se pravděpodobně ještě na vyšší číslo než jsme prve spočítali. Zatímco některé země dokázaly uřídit mastitidy tak, že se snížil počet somatických buněk, v USA se v tomto směru mnoho zatím neudělalo. V roce 2002 jsme dokonce zaznamenali mírný růst. Zeptali jsme se Heather Jauquet, odpovědné za oddělení živočišných produktů v ABS Global, oddělení které také prodává produkty chránící zdraví vemene. Tyhle typy produktů zaznamenaly růst prodeje na celém světě: v samotných USA má kolem 5.000 zákazníků. Jauquet má v oblasti mastitid jasno. Podle jejího názoru může šlechtění přispět 10% v boji proti mastitidě, a vysoko účinné produkty mohou ovlivnit výskyt mastitidy z 10-15%. Lví podíl na prevenci (75 až 80%) může být přisuzováno managementu. „Hlavní bod je zabránit konci struků aby se přiblížily k bakteriím zapříčiňujícím mastitidu.“

Poradci mluví o „trojúhelníku mastitid“:
Číslo 1: kráva a prostředí. Prevence bakteriálních kontaminace, následné udržování čistoty hygienických podmínek ve stáji, dojírna atd.
Číslo 2: dojička. Hodně případů kontaminace se vyskytne během dojení, kdy konečky struků jsou otevřené. Takže je zapotřebí zacházet s dojnicemi v klidu a mít zaběhnuté zvyky. Důležité je také brát zřetel na čistotu mléka, suché a stimulované struky. Rozeberte občas dojící jednotku a používejte efektivní desinfekci po dojení.
Číslo 3: dojící zařízení. Pracujte s plně funkční a dobře obsluhovatelnou dojírnou.

Prostředí
Todd Hoesly z Brodhead, Wisconsin, souhlasí s Heather Jauquet. Také shledává vliv šlechtění v boji proti mastitidě za 10%-ní pomoc. „Prostředí krav je stále hlavním faktorem. Krávy ustájené na nekomfortním a špinavém stání, které je stresuje, mají větší šanci mít mastitidu,“ říká Hoesly, který uvádí, že mastitidy v jeho stádě nejsou velkým problémem. „Máme malou a komfortní stáj, s pohodlnou lehárnou. Nicméně problémy s mastitidami se mírně zvyšují. Máme hodně starých krav a ty se vystresují mnohem snadněji.“ Hoesly využívá hodně opatření k prevenci mastitid. Například misky na desinfekci struků jsou často vyměňovány a každý měsíc testuje vakuum a pulsní frekvenci dojírny. Krávy jsou stříhány a udržuje čistotu lehárny. Navíc struky jsou desinfikovány (ponořeny do desinfekce v kelímku) před a po dojení a hadr na vysušení struků je pro každou krávu zvlášť. Pokud se navzdory všem opatřením vyskytne nějaký případ mastitidy, Hoesly se nerozpakuje jej řešit. „Takové krávě dám oxytocin abych zcela vyprázdnil vemeno. Použiji také antibiotika a promasíruji pořádně infikovanou čtvrtku a celé vemeno, což zajistí lepší cirkulaci krve. Když jsem měl několik případů mastitidy během krátkého období, nechal jsem si vzorky vyšetřit na bakterie takže vím, proti kterým bakteriím bojuji.“

Problémy v zimě
John O´Sullivan z Lisduff v Irsku si také nestěžuje moc, když zjistí nějaký případ mastitidy. „Nicméně,“ říká, „samozřejmě každý případ mastitidy na naší farmě je problém. Může zasadit vážný problém krávy, je to kontaminózní a ústí to ve snížení dodávky mléka, které nemůže jít do tanku.“ Na jeho vlastní farmě vidí O´Sullivan rozdíly mezi jarní a zimní periodou a je tedy přesvědčen, že prostředí hodně zapříčiňuje mastitidy. „Naše krávy jsou mnohem vnímavější na mastitidu koncem října, když se vracejí z pastvy a musí si zvyknout na volnou stáj. Vemena jsou většinou na stejných místech když si lehají. Ve srovnání s místem na pastvině je to ideální místo na rozšíření infekce. Vrcholem je, že krávy se pohybují 5 měsíců převážně po betoně. To vede ke stresu a stres může vést k infekci, hlavně u vysokoprodukčních krav. Třetí důvod je, že se během zimy telí více zvířat, což vede k vyššímu výskytu mléčné horečky a poporodním problémům. To také vede k vyššímu výskytu mastitid.“ Aby učinili preventivní opatření, O´Sullivan užívá antibiotika když se krávy začínají zasušovat a dává si pozor, aby lehárna byla tak čistá a suchá, jak jen je to možné. Dvakrát denně dává řezanku na lehárnu a jednou týdně pod řezanku dává vápenec. Navíc desinfikuje struky postřikem ihned po každém dojení. „Asi před dvěma měsíci jsme začali s novým typem spreje a výsledek je obdivuhodný. Od té doby jsme měli jsme jen dva případy klinické mastitidy ve stádě 160 krav a somatické buňky šly také dolů. Nikdy bych si nemyslel, že takový sprej by mohl mít takový efekt,“ říká irský farmář. V boji proti mastitidě lze jen velmi málo využít genetické opatření. „Začal jsem se občas dívat na hodnoty pro zdraví vemene, ale nedávám tomu velkou prioritu protože cítím, že je to spíše problém prostředí než genetiky. Nicméně to je velká výzva rozhodovat s ohledem na podružný znak - např. při výběru vyšší užitkovosti se díváme na typ, tak při dosažení vyššího zdraví vemene se dívat na skóre somatických buněk“.

Které bakterie?
Ve většině případů mastitidy je nemoc zapříčiněna bakteriemi jako jsou streptokoky, staphylokoky a koliformní bakterie. Tyhle jména už farmářům zní velice známě. Důležitý rozdíl mezi těmito třemi nejčastěji se vyskytujícími agensy je místo, kde se jednotlivé druhy vyskytují.
Podívejme se na ně zblízka. Tabulka ukazuje, co se může ve vzorku mléka z tanku všechno vyskytnout, a jaký je pravděpodobný zdroj.

 

Některé organismy, které se dají nalézt v mléčném tanku, se do mléka dostanou pouze z nainfikovaného vemene. Jiné typy bakterií mohou mastitidu zapříčit, ale žijí v prostředí nebo na pokožce struků. Není možné říct přesně, jak se do mléka dostaly. Začne to být ale důležité, když úroveň bakterií v tanku je vysoká a vy se snažíte najít příčinu.
Počet bakterií může být vysoký, protože hodně špíny jde z kůže struků, ze špinavého potrubí nebo z chladicího zařízení. Pokud mastitidní organismy zvyšují SPC (standard plate count = standardní počet buněk), žádné vyčištění potrubí jej nezlepší.

Staphylococus aureus, Strep. ag. a Mycoplasma
Jsou hlavní mastitidní organismy zapříčiňující mastitidu. Důležité je detekovat první případ kteréhokoli z těchto jmenovaných organismů do vašeho stáda. Pokud test mléka z tanku vykazuje jejich přítomnost, měli byste začít zkoumat a eliminovat zdroj těchto organismů. Jediné možné vysvětlení toho že jsou v tanku je že přišly z infikovaného vemene.

Arcanobacterium pyogenes
Je nejčastější baktérie zapříčiňující abscesy (dělohy, kůže, vemene). Je to zřídka příčina mastitidy, ale produkuje se velmi abnormální mléko a může to vést ve zvýšený počet bakterií. Když je v mléku tento organismus, může to znamenat že dojičky nepostřehly klinické příznaky a potřebují zlepšit detekci a rozdílnost abnormálního mléka.

E. coli a Klebsiella
Běžně se vyskytují v hnoji, stelivu a někdy ve vodě. Mohou zapříčinit akutní mastitidu ale méně pravděpodobně zapříčiňují zvýšený počet bakterií.

Strep. species
Prostřeďový soreptokok (E streps) a staph. Species jsou minoritní mastitidoví patogeni a jsou nejčastěji na kůži struků. Občas se v tanku vyskytnou a můžete asociovat jejich výskyt se zvýšeným počtem buněk s infekcí vemene nebo sanitními problémy struků.

Většinu streptokoků jsou Strep. dysgalactia, a většina E. streps jsou dále Strep. uberis a Enterokokus species. Infekce Strep. uberis může být příčinou extrémně zvýšeného počtu buněk na krátkou dobu z infikovaného vemene. Infekce s těmito organismy může vést ke zvýšenému výskytu tzv. „buster“ krav. Tento termín znamená krávy se natolik zvýšeným počtem buněk, že v případě že se dojí dohromady s ostatními (v linii) bývají příčinou ztráty vašeho bonusu kvality mléka.

Můžete také identifikovat neobvyklé prostřeďové problémy, když jsou některé organismy přítomny v mléčném tanku. Serratia a Prototheca zřídka zapříčiňují mastitidu a typicky jsou spojovány s kontaminací vody. Serratias je také známa z možného výskytu ve stelivu. Pseudomonas aeruginosa je relativně zřídká, ale velmi obtížná a kontaminózní. Častýmzdrojem nákazy jsou hadice v dojírně.
Yeast a Nocardia jsou málo se vyskytující houby a mohou být kontaminózní. Často jsou spojovány s kontaminací prostředků k ošetření vemene. Napravit tyto typy problémů s mastitidami znamená znát přesně typ infekce krávy stejně tak jako možné zdroje nákazy z prostředí.
Pseudomonas species jsou zřídka se vyskytující jako nechorobné baktérie mléčného prostředí. Pokud se vyskytují nánosy špíny na nerezových částech, nebo pokud je použita kontaminovaná voda na mytí dojicího zařízení, tyto organismy se vyskytnou v mléčném tanku. Za nižších teplot se zvýší jejich počet a mohou být příčinou zvýšeného počtu PI.

Bacillus species jsou různé typy nechorobných bakterií. Protože tyto organismy formují spory a jsou tedy odolné vysoký  teplotám, mohou zapříčinit vysoký pasterizační test. Často se do tanku dostanou z kontaminované pokožky struku a mohou růst na nánosu špíny na nerezových částech.

Test na kultury v mléčném tanku by se měl jako silný nástroj monitoringu zdraví vemene a případné tento test dělat více často hlavně ve větších stádech, abyste se vyhnuli případným dalším větším problémům.

Příčina a efekt
Výlohy spojené s mastitidou na celém světě, ať už se jedná o klinickou formu (viditelnou) nebo subklinickou formu (neviditelnou, např. zvýšený počet somatických buněk), nabírají vyšší míry. Výdaje znamenají nasazení antibiotik a snížená kvalita a množství mléka. Jelikož je to zdravotní problém složený z mnoha malých problémů, nedá se rozumně limitovat míra, kdy se zvíře ještě léčí a kdy se vyřadí. Hledat přímý zdroj infekce může vést ke komplexní síti potenciálních faktorů. Vědecké výzkumy shrnují, že mastitida se většinou vyskytuje na začátku laktace (perioda snížené rezistence), u starších krav, a když jsou krávy ustájeny vevnitř. Dobrá dojicí technika a dobře regulovatelné dojírna může pomoci snížit problémy. Ostatní faktory se přičítají na vrub hygieně, jak ve stáji tak v lehárně, ventilaci a selekci.

Přezkoumejte váš program kontroly mastitid
Každý by si měl pravidelně revidovat svůj program kontroly mastitid aby si byl jistý, že využívá a dodržuje všechny doporučené praktiky. Tato revize je zvlášť doporučována, pokud množství somatických buněk v tanku je přes 350.000.

Zde jsou praktiky, které se navrhují producentům mléka pro snížení výskytu infekcí vemene:
1. Buďte ochotní měnit staré zvyky! Přezkoumejte znovu svůj antimastitidní program abyste si byli jistí, že zahrnuje všechny doporučené součásti. Udělejte potřebné změny.
2. Zahrňte do týmu vašeho veterináře a poradce, externí spolupracovníky a jiné rozumné konzultanty do zkoumání vašeho programu. Nechejte tento tým řídit výroční zkoumání programu.
3. Dojte suchá, čistá vemena a struky, a používejte papírové utěrky nebo čistě vyprané hadry k mytí a sušení struků.
4. Minimalizujte objem použité vody k mytí vemene a struků.
5. Používejte prověřené efektivní desinfekci struků (oba druhy: jak před tak po dojení) abyste redukovali počet bakterií na struku. To pomůže snížit počet nových infekcí vemene.
6. Odstříkněte z každé čtvrtky trochu mléka před dojením, abyste se vyhnuli klinické infekci, odstraňte krávy s vysokým skóre somatických buněk a bakterií z mléčné cisterny.
7. Dodržujte rutinu dojení, která vám poskytne rychlé a kompletní vydojení.
8. Přesvědčete se, že dojicí zařízení je užíváno správně celým personálem.
9. Nechejte si překontrolovat mléčný systém pro správnou operaci a vyměňte opotřebované a často se kazící části (např. hadice apod.) podle doporučeného plánu.
10. Udržujte zařízení čisté a suché (volné stáje, chodby, krmné plochy).
11. Napusťte všechny čtvrtky všech zasušených krav efektivním antibiotickým produktem proti mastitidě.
12. Vakcinujte proti Staph. aureus a koliformním patogenům podle doporučení.
13. Kultivujte mléko z krav s klinickou infekcí vemene. Léčte podle typu organismu, který jste ve vzorku zjistili.
14. Kultivujte vzorek mléka z tanku jednou až 4x měsíčně (častěji u větších stád).
15. Brakujte chronicky mastitidní krávy.
16. Kontrolujte vemena během stání nasucho, hlavně na začátku a na konci období. Napusťte infikované čtvrtky před otelením se schváleným antimastitidním produktem pro laktující krávy.
17. Zvažte využití bariérového prostředku.
18. Dodejte selen a vitamin E všem kravám.
19. Zkontrolujte, že energetická hladina v dávce je adekvátní.
20. Udržujte krávy chladné během horkého léta.
21. Udržujte krávy mimo vlhkých míst a rybníků.
22. Využívejte produkty proti mouchám jak u jalovic, tak u krav.
23. Zjistěte zdroje a strategii na nejčastější patogeny.

Budete-li dodržovat antimastitidní program, který zahrnuje tyto praktiky, měli byste docílit minimalizace úrovně infekce vemene. Nižší infekční hladiny a méně klinických případů znamená vyšší profit. Domnívám se, že všichni producenti mléka o to mají zájem, a nejen v těchto dnech.

Holstein International; únor 2003
Hoard´s Dairyman; leden, březen 2003
přeložila Lenka Kahánková, Genoservis a.s.