Homepage poradenstvi clanky zdravi-a-komfort 375-doporuceni-pri-rekonstrukci-staje-pro-dojnice

21.07.2009

Doporučení při rekonstrukci stáje pro dojnice


Požadavek na kubaturu je min. 40 m3 na jednu dojnici, měrná plocha stáje alespoň 10 m2 /ks. Čistá hřebenová štěrbina pro větrání by měla být min 0,15 m2 na dojnici. Obvodové stěny co nejvíce nahradit shrnovacími zástěnami nebo plachtami, které jsou až 200 dnů v roce vyhrnuty. To předpokládá nezamrzající napaječky, minimálně pro dojící krávy hladinové. Na 1 metr hrany napaječky počítat max. 30 ks dojnic a minimálně 2 napaječky na jednu skupinu. Nejvzdálenější lože by mělo být od napaječky max 20 m. Průchody kolem napaječek:

Při rozponu stáje 30 m jsou dvě zákl. možnosti  zprůjezdnění stáje: 
1) vytažení krmného stolu nebo i krmiště ven z původního obvodu stáje. Je potřeba myslet na umístění napaječek nedaleko krmiště,např, v původně obvodové zdi, a dostatečný přesah střechy přes nový krmný stůl.

2) při zachování obvodu stáje nelze v této průjezdné stáji počítat s 6 řadami lehacích boxů, maximum je 5 řadá stáj. K tomu musí vyhovovat rozmístění nosných sloupů, nebo jestli je možné je přesunout. Vždy dojde ke snížení kapacity stáje. Při přestavbě většinou původně 6ti řadých stájí na 5ti klesá kapacita asi na 83 %, na 4 řadé klesá na 66% původní kapacity zvířat. 
Příklad z praxe, kdy dochází k přesunu jedné řady nosných sloupů:

Pro zachování nutného komfortu zvířat doporučuji při jakémkoliv rozdělení stáje tyto parametry:
Minimální šířka krmného stolu – rozchod kol krmného vozu + ( 2x 70 cm), dle typu vozu 3,6-3,8 m 
Minimální šířka krmiště 3,50 m.
Min. šířka hnojné chodby oboustranné 3,5 m, jednostranné 3,0 m. Nedoporučuji slučovat krmiště a hnojnou chodbu. 
Velikost skupin volte podle kapacity čekárny před dojírnou (1,5 m2 na dojnici). V případě stavby dojírny platí opak.

Stání na sucho 9 m2/kus
Před porodem 13 m2/kus, u žlabu 70 cm


Nejlepší je demolice a nová stavba se všemi jmenovanými rozměry x 1,2

Ing. Karel Liška Genoservis – Výživa, a.s.