Homepage poradenstvi clanky zdravi-a-komfort 371-nedavaji-laminitide-zadnou-sanci

22.09.2008

Nedávají laminitidě žádnou šanci


Will a Jim Hensenovi sledují na své farmě o velikosti 350 krav doslova každý pazneht.Vždy ráno při dojení se snaží zachytit sebemenší náznak kulhání a pokud mají podezření, neprodleně krávu fixují a ošetří.Rychlé ošetření je pro zvíře to nejlepší, neboť se nohy rychle spraví , kráva nekulhá , žere a dojí.

Stáj má tunelovou ventilaci, která udržuje stáj chladnou a bez hmyzu .

Problémy téměř nejsou

Nejdříve bratři používali na povrch matrací v lehacích boxech řeziny, které pro jejich nedostatek nahradili plevami z ovsa.

Problémy s končetinami jsou jen zřídka, například poslední zimu museli ošetřit jen dvě krávy během čtyř měsíců.V létě počet ošetření narůstá na jednu až dvě krávy týdně.

Farma byla založena v roce 1867. Tradiční vazná stáj byla před 15-ti lety přestavěna na volnou farmu. Zpočátku měli ve volné stáji problémy s končetinami a tak museli dát věcem pevný systém a řád.

Strouhají všechny krávy ve 120-ti dnech laktce a březí krávy s vysokobřezími jalovicemi opět 30 dní před otelením.Jakýkoliv akutní případ je okamžitě ošetřen. Nyní po letech práce je problém s kulháním spíše výjimkou.

Také ostatní péče o zvířata je na vysoké úrovni, momentální průměr stáda je 14 500 kg mléka za laktaci při trojím dojení za den.

„Naší filosofií je řešit problémy okamžitě, jiní odkládají řešení kulhavosti až po sklizni například senáže, pro nás je kráva vždy na prvním místě.“

Průchozí koupací vana na farmě funguje pět dnů v týdnu po celý rok.Jedině, když teploty klesnou pod -23 °C pak na chvíli koupel vynechají.Lázeň je tvořena roztokem modré skalice a detergentem, který zesiluje desinfekční účinek. Formaldehyd se používá jen vyjímečně.

Pořadí v používání koupele se u skupin operativně mění. Náplň koupele se vyměňuje před každým dojením.

Péče je zde tradicí…

Na farmě se dlouhodobě zaměřují na detaily. Několik zaměstnanců je proškolených a mají dlouhodobou praxi v ošetřování paznehtů, takže umí ošetřit i to , co nezvládne řada profesionálů.

I další věci zvládají na výbornou.

Strouhání je jenom částí velkého problému známého jako laminitída pro stáje, kde jsou krávy spokojené s tunelovou ventilací, chodí po zdrsněném betonu a gumových matracích instalovaných v dojírně.

Suchostojné krávy jsou ustájeny ve volných stájích.Krávy jsou přehnány do skupiny přípravy na porod tři týdny před otelením.Jsou přehnány na hlubokou podestýlku cca tři dny před otelením. Vždy zde mají v rezervě 10 volných stání pro otelené krávy.

Všechny otelené krávy jsou umístěny v kotci s prvotelkami. Do 30-ti dnů po otelení jsou krávy na vyšších laktacích umístěné do svých kotců.

Samozřejmě, výživa je také důležitou součástí péče o končetiny.Willův bratr má na starosti výživu na farmě, jejich synové se starají o odchov mladého dobytka , reprodukci krav, dojení a pole.

Výživář se stavuje na farmě každý týden a společně se snaží poskytnout kravám dostatek strukturní vlákniny přidáváním malého množství slámy do dávky a sody jako prevence acidóz.

Jelikož problémy s paznehty jsou zanedbatelné, bratři mají na farmě dobré zabřezávání a skvělou produkci.

Hoards Dairyman 8/2008 přeložil Ing.Lumír Dvorský